SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Norrstrand

Östhammar  |  Uppsala län

Hagaborgsgatan sett åt öster.

Norrstrand är en stadsdel i Karlstad som består av en blandad bebyggelse av villor, flerfamiljshus, restauranger och butiker. Stadsdelen avgränsas i öster av länsväg 236, i norr av E18 och i söder av Klarälven. Väster om Norrstrand ligger Sundsta. I stadsdelen finns grundskolorna Hagaborgsskolan och Norrstrandsskolan samt Norrstrandskyrkan som är huvudkyrka åt Norrstrands församling och Västra kyrkogården där Stenbrons norra fäste ligger i direkt anslutning. Vid årsskiftet 2008/2009 bodde 5 544 personer på Norrstrand.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Björklinge    (4 km)

Marieberg    (4 km)

Anneberg    (7 km)

Öregrund    (9 km)

Östhammar    (9 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Hästhagen    (6 km)

Boda    (9 km)

Hargshamn    (12 km)

Norrskedika    (14 km)

Norskedika    (14 km)

Herräng    (16 km)

Näsviken    (18 km)


Övriga orter i närheten

Lilla Torrön    (2 km)

Nolsterby    (2 km)

Vilan    (2 km)

Gångartorp    (3 km)

Lösholmen    (3 km)

Erikshäll    (4 km)

Högalund    (4 km)

Lagerlund    (4 km)

Långalma    (4 km)

Mälby    (4 km)

Strand    (4 km)

Sundsveden    (4 km)

Ulvnäs    (4 km)

Yttersby    (4 km)

Björnäs    (5 km)

Elinslund    (5 km)

Stordrag    (5 km)

Tuskö    (5 km)

Vaden    (5 km)

Älvsnäs    (6 km)

Ekensberg    (6 km)

Färgärd    (6 km)

Höganäs    (6 km)

Hummeldal    (6 km)

Kalvhagen    (6 km)

Kvarngärdet    (6 km)

Lotsholmen    (6 km)

Lövlund    (6 km)

Stensberg    (6 km)

Stora Risten    (6 km)

Sundsäng    (6 km)

Vargsskär    (6 km)

Verkarna    (6 km)

Bälinge    (7 km)

Bodahagen    (7 km)

Eriksdal    (7 km)

Koxut    (7 km)

Lönnholmen    (7 km)

Lövnäs    (7 km)

Östertvärnö    (7 km)

Östra Tvärnö    (7 km)

Sinäs    (7 km)

Skia    (7 km)

Sveden    (7 km)

Timmervik    (7 km)

Bobacken    (8 km)

Fälön    (8 km)

Farsholmen    (8 km)

Kavarö    (8 km)

Kavaröbro    (8 km)

Raggarö    (8 km)

Raggarön    (8 km)

Sandika    (8 km)

Sandikaön    (8 km)

Västertvärnö    (8 km)

Västra Tvärnö    (8 km)

Djäknevarp    (9 km)

Fagerön    (9 km)

Fälö by    (9 km)

Grinda    (9 km)

Hasvik    (9 km)

Järnlund    (9 km)

Malmen    (9 km)

Rosenberg    (9 km)

Rovängen    (9 km)

Värlingsö    (9 km)

Västerlund    (9 km)

Björklunda    (10 km)

Börstil    (10 km)

Börstilsby    (10 km)

Erikslund    (10 km)

Gammelbyn    (10 km)

Karön    (10 km)

Västerbyn    (10 km)

Bolka    (11 km)

Bolkön    (11 km)

Ed    (11 km)

Langaskär    (11 km)

Långöskär    (11 km)

Oxsten    (11 km)

Svartbäck    (11 km)

Väcken    (11 km)

Braxenbol    (12 km)

Gustavsberg    (12 km)

Harg    (12 km)

Johannesvik    (12 km)

Lindersvik    (12 km)

Marka    (12 km)

Medholma    (12 km)

Nordangärd    (12 km)

Assjö    (13 km)

Ellan    (13 km)

Järsjö    (13 km)

Kallvik    (13 km)

Ruddelund    (13 km)

Sjöhägnaden    (13 km)

Stockby    (13 km)

Agalma    (14 km)

Gravol    (14 km)

Ånö    (15 km)

Barkö    (15 km)

Björsta    (15 km)

Kallboda    (15 km)

Klockarboda    (15 km)

Lavarö    (15 km)

Norrvreta    (15 km)

Nyborg    (15 km)

Skedika    (15 km)

Stenskär    (15 km)

Tirsdalen    (15 km)

Uppskedicka    (15 km)

Uppskedika    (15 km)

Backby    (16 km)

Backbyn    (16 km)

Hensvik    (16 km)

Kovik    (16 km)

Ladskär    (16 km)

Singö    (16 km)

Singsöderby    (16 km)

Snesslinge    (16 km)

Söderby och Norrvreta    (16 km)

Stornotsand    (16 km)

Ängarna    (17 km)

Baklä    (17 km)

Björkbol    (17 km)

Bredvik    (17 km)

Gräsö    (17 km)

Gribbol    (17 km)

Gunbyle    (17 km)

Ledsundet    (17 km)

Markdalsnäs    (17 km)

Örnäs    (17 km)

Rännilen    (17 km)

Snesslingeberg    (17 km)

Storhägnan    (17 km)

Tranvik    (17 km)

Väddika    (17 km)

Veddika    (17 km)

Aspö    (18 km)

Duderö    (18 km)

Hörnängen    (18 km)

Kallerö    (18 km)

Kalvskäret    (18 km)

Labben    (18 km)

Lapp    (18 km)

Öskärsvik    (18 km)

Annö    (19 km)

Bredsund    (19 km)

Hanunda    (19 km)

Hökhuvud    (19 km)

Marn    (19 km)

Moxboda    (19 km)

Sanda    (19 km)

Sandby    (19 km)

Borggårde    (20 km)

Däcksta    (20 km)

Fogdö    (20 km)

Kallboda    (20 km)

Lysta    (20 km)

Mörtö    (20 km)

Skaten    (20 km)

Söderboda    (20 km)


Landmärken i närheten

Östhammars Segelsällskap    (8 km)

Norrskedika gruvor    (12 km)

Djursten    (14 km)

Batteri Roten    (15 km)


Kyrkor i närheten

Östhammars kyrka    (9 km)

Gräsö kyrka    (10 km)

Öregrunds kyrka    (10 km)

Börstils Kyrka    (11 km)

Hargs Kyrka    (12 km)

Singö kyrka    (16 km)

Hökhuvuds Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Norrstrand