SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Strand

Östhammar  |  Uppsala län

Strand är gränsområdet mellan öppet vatten och fastare land. Stränder kan i vissa fall ha torvbildande vegetation. De kan vara skogbevuxna och skogen kallas då strandskog eller strandsumpskog. Stränder påverkas ofta av vågor och tidvatten.

Stränder indelas i:

  • limniska våtmarker (dvs våtmarker med sötvatten)
  • marina våtmarker
  • havsstränder
  • stränder utmed sjöar och vattendrag

Våtmarker längs sjöar och vattendrag delas in i strandskogar, strandängar (fuktängar), mader, vassar, flytblads- och undervattensvegetation. Beroende på både klimatet och näringsrikedomen i insjön så kommer olika typer av växter och djur att dominera på sjöstranden. Kring näringsrika (eutrofa) sjöar finns ofta större artrikedom än kring näringsfattiga (oligotrofa) sjöar.

Sandstränder är ofta populära utflyktsmål, för exempelvis utomhusbadning och simning, ofta vid mer eller mindre iordningställda badplatser. I Sverige gör allemansrätten att det normalt sett är tillåtet att bada ute i naturen. Det kan även finnas promenader och annan form av rekreation.

Strandtomter är normalt attraktiva objekt på fastighetsmarknaden. I Sverige omfattas stränder av ett lagskydd, strandskyddet.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Marieberg    (2 km)

Björklinge    (4 km)

Anneberg    (6 km)

Östhammar    (9 km)

Öregrund    (12 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Hästhagen    (2 km)

Boda    (8 km)

Hargshamn    (8 km)

Herräng    (13 km)

Näsviken    (15 km)

Norrskedika    (15 km)

Norskedika    (15 km)


Övriga orter i närheten

Älvsnäs    (2 km)

Höganäs    (2 km)

Nolsterby    (2 km)

Stensberg    (2 km)

Ekensberg    (3 km)

Gångartorp    (3 km)

Kvarngärdet    (3 km)

Lotsholmen    (3 km)

Lövnäs    (3 km)

Sinäs    (3 km)

Sundsäng    (3 km)

Tuskö    (3 km)

Bodahagen    (4 km)

Elinslund    (4 km)

Norrstrand    (4 km)

Östertvärnö    (4 km)

Östra Tvärnö    (4 km)

Sundsveden    (4 km)

Timmervik    (4 km)

Vaden    (4 km)

Västertvärnö    (4 km)

Västra Tvärnö    (4 km)

Vilan    (4 km)

Långalma    (5 km)

Lösholmen    (5 km)

Raggarö    (5 km)

Raggarön    (5 km)

Sveden    (5 km)

Erikshäll    (6 km)

Fagerön    (6 km)

Fälön    (6 km)

Hasvik    (6 km)

Hummeldal    (6 km)

Koxut    (6 km)

Lilla Torrön    (6 km)

Värlingsö    (6 km)

Björnäs    (7 km)

Fälö by    (7 km)

Färgärd    (7 km)

Lagerlund    (7 km)

Sandika    (7 km)

Sandikaön    (7 km)

Högalund    (8 km)

Järnlund    (8 km)

Langaskär    (8 km)

Långöskär    (8 km)

Rosenberg    (8 km)

Skia    (8 km)

Stora Risten    (8 km)

Stordrag    (8 km)

Ulvnäs    (8 km)

Verkarna    (8 km)

Braxenbol    (9 km)

Harg    (9 km)

Järsjö    (9 km)

Kalvhagen    (9 km)

Lövlund    (9 km)

Medholma    (9 km)

Vargsskär    (9 km)

Bälinge    (10 km)

Börstil    (10 km)

Börstilsby    (10 km)

Erikslund    (10 km)

Gammelbyn    (10 km)

Marka    (10 km)

Eriksdal    (11 km)

Farsholmen    (11 km)

Karön    (11 km)

Kavarö    (11 km)

Lavarö    (11 km)

Lönnholmen    (11 km)

Rovängen    (11 km)

Tirsdalen    (11 km)

Bobacken    (12 km)

Ed    (12 km)

Ellan    (12 km)

Hensvik    (12 km)

Kavaröbro    (12 km)

Stockby    (12 km)

Ängarna    (13 km)

Assjö    (13 km)

Björkbol    (13 km)

Björklunda    (13 km)

Björsta    (13 km)

Bolka    (13 km)

Bolkön    (13 km)

Bredvik    (13 km)

Djäknevarp    (13 km)

Gräsö    (13 km)

Gribbol    (13 km)

Grinda    (13 km)

Gustavsberg    (13 km)

Lindersvik    (13 km)

Malmen    (13 km)

Markdalsnäs    (13 km)

Nordangärd    (13 km)

Norrvreta    (13 km)

Nyborg    (13 km)

Rännilen    (13 km)

Singsöderby    (13 km)

Söderby och Norrvreta    (13 km)

Storhägnan    (13 km)

Väcken    (13 km)

Västerlund    (13 km)

Backby    (14 km)

Backbyn    (14 km)

Johannesvik    (14 km)

Labben    (14 km)

Lapp    (14 km)

Ruddelund    (14 km)

Singö    (14 km)

Stornotsand    (14 km)

Västerbyn    (14 km)

Agalma    (15 km)

Ånö    (15 km)

Barkö    (15 km)

Bredsund    (15 km)

Hörnängen    (15 km)

Moxboda    (15 km)

Oxsten    (15 km)

Sjöhägnaden    (15 km)

Skedika    (15 km)

Svartbäck    (15 km)

Tranvik    (15 km)

Uppskedicka    (15 km)

Uppskedika    (15 km)

Kallboda    (16 km)

Kalvskäret    (16 km)

Marn    (16 km)

Mörtö    (16 km)

Sanda    (16 km)

Skaten    (16 km)

Fogdö    (17 km)

Gråska    (17 km)

Gravol    (17 km)

Gunbyle    (17 km)

Kallvik    (17 km)

Sjösäter    (17 km)

Snesslinge    (17 km)

Tulka    (17 km)

Väddika    (17 km)

Varsvik    (17 km)

Veddika    (17 km)

Hökhuvud    (18 km)

Klockarboda    (18 km)

Sandby    (18 km)

Snesslingeberg    (18 km)

Stenskär    (18 km)

Bergboö    (19 km)

Borggårde    (19 km)

Däcksta    (19 km)

Hanunda    (19 km)

Kallboda    (19 km)

Ladskär    (19 km)

Ledsundet    (19 km)

Lysta    (19 km)

Malsättra    (19 km)

Storsvian    (19 km)

Utsund    (19 km)

Utsunda    (19 km)

Annö    (20 km)

Aspö    (20 km)

Baklä    (20 km)

Duderö    (20 km)

Fors    (20 km)

Kovik    (20 km)

Kusby    (20 km)

Örnäs    (20 km)

Vattensta    (20 km)


Landmärken i närheten

Östhammars Segelsällskap    (9 km)

Norrskedika gruvor    (13 km)

Batteri Roten    (15 km)

Djursten    (17 km)


Kyrkor i närheten

Hargs Kyrka    (9 km)

Östhammars kyrka    (9 km)

Börstils Kyrka    (10 km)

Gräsö kyrka    (13 km)

Öregrunds kyrka    (13 km)

Singö kyrka    (14 km)

Hökhuvuds Kyrka    (18 km)

Skäfthammar    (19 km)

Hallstaviks Kyrka    (20 km)

Skäfthammars Kyrka    (20 km)


Mer information

Hyr stugor kring StrandStugor.biz

Vädret kring Strand