SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Bro

Tierp  |  Uppsala län

En bro är ett byggnadsverk som leder en trafikled, till exempel väg, järnväg, kanal ("akvedukt") eller taxibana för flyg ("flygplansviadukt"), över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin. En del broar är också byggda för fler än ett transportmedel som till exempel Öresundsbron som både har en motorväg och en järnväg.

Svenska Vägverket definierar en bro som en konstruktion där spännvidden i största spannet är 2 meter eller större.

Över vattendrag med livlig båttrafik och där även den trafik som skall gå över bron är intensiv brukar man dock försöka bygga högbroar. Dessa har en segelfri höjd anpassad för båttrafiken. Sveriges kanske mest kända högbro är Öresundsbron med en segelfri höjd på 57 meter.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Tierp    (4 km)


Mindre orter i närheten

Örbyhus    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Månkarbo    (6 km)

Persbo    (9 km)

Persho    (9 km)

Tobo    (13 km)

Bärby    (15 km)

Fågelsta    (15 km)

Karby    (17 km)

Upplanda    (18 km)

Mehedeby    (19 km)


Övriga orter i närheten

Ålfors    (2 km)

Gryttjom    (2 km)

Munga    (2 km)

Onskarby    (2 km)

Ullfors    (2 km)

Vida    (2 km)

Årsta    (3 km)

Finnbo    (3 km)

Tierps kyrkby    (3 km)

Västerensta    (3 km)

Yttre    (3 km)

Yvre    (3 km)

Äskesta    (4 km)

Eskesta    (4 km)

Halls    (4 km)

Frebro    (5 km)

Torslunda    (5 km)

Fäcklinge    (6 km)

Kastebo    (6 km)

Smedsbo    (6 km)

Muskarbo    (7 km)

Ordsbo    (7 km)

Svanby    (7 km)

Ubblixbo    (7 km)

Vallby    (7 km)

Degerbo    (8 km)

Djupa    (8 km)

Skämsta    (8 km)

Stynsberg    (8 km)

Bäcklösen    (9 km)

Bäggeby    (9 km)

Botarbo    (9 km)

Dymmelsbo    (9 km)

Hyttan    (9 km)

Iggelbo    (9 km)

Gåvastbo    (10 km)

Gillberga    (10 km)

Postboda    (10 km)

Runnebo    (10 km)

Skogbo    (10 km)

Skogsbo    (10 km)

Villbo    (10 km)

Hindersbo    (11 km)

Lilla Bultebo    (11 km)

Ruvelbo    (11 km)

Vallskoga    (11 km)

Väsby    (11 km)

Exarby    (12 km)

Ingborgbo    (12 km)

Laggarbo    (12 km)

Mickelsbo    (12 km)

Aspnäs    (13 km)

Ersta    (13 km)

Ettingbo    (13 km)

Gundbo    (13 km)

Ingsån    (13 km)

Kryssbo    (13 km)

Långgärdet    (13 km)

Pesarby    (13 km)

Gällarbo    (14 km)

Kanikbo    (14 km)

Korbo    (14 km)

Lundsved    (14 km)

Norrby    (14 km)

Skala    (14 km)

Staffansbo    (14 km)

Stigmota    (14 km)

Västersälja    (14 km)

Bennarby    (15 km)

Elsarby    (15 km)

Gästbo    (15 km)

Götbrunna    (15 km)

Harbäck    (15 km)

Jugansbo    (15 km)

Lockelsbo    (15 km)

Såglandet    (15 km)

Åkerby    (16 km)

Bokarby    (16 km)

Broddby    (16 km)

Brunnby    (16 km)

Domarbo    (16 km)

Esarby    (16 km)

Ettinga    (16 km)

Fräkenänget    (16 km)

Harmyra    (16 km)

Hemmingsbo    (16 km)

Hemmingsbo    (16 km)

Hillebola    (16 km)

Knutbo    (16 km)

Knutsbo    (16 km)

Mångsbo    (16 km)

Sixarby    (16 km)

Stärte    (16 km)

Strömsberg    (16 km)

Strömsbergs bruk    (16 km)

Vendel    (16 km)

Buddbo    (17 km)

Göksby    (17 km)

Götby    (17 km)

Grimsarbo    (17 km)

Gyllby    (17 km)

Hällskog    (17 km)

Håvberga    (17 km)

Hökby    (17 km)

Hovgårdsberg    (17 km)

Huggle    (17 km)

Husby    (17 km)

Källsby    (17 km)

Kläringe    (17 km)

Nyboda    (17 km)

Persbylånga    (17 km)

Prästarby    (17 km)

Uggelbo    (17 km)

Untraverken    (17 km)

Untraverket    (17 km)

Upplanda    (17 km)

Utraverket    (17 km)

Ansgarii    (18 km)

Bergby    (18 km)

Fillsarby    (18 km)

Filsarby    (18 km)

Hårrskog    (18 km)

Horsskog    (18 km)

Märtsbo    (18 km)

Norrsälja    (18 km)

Romstarbo    (18 km)

Sevalbo    (18 km)

Tängesbo    (18 km)

Berg    (19 km)

Bolstan    (19 km)

Dalkarlsbo    (19 km)

Gryttby    (19 km)

Juvansbo    (19 km)

Kättsbo    (19 km)

Kolartorpen    (19 km)

Lindsbro    (19 km)

Mehede    (19 km)

Nolmyra    (19 km)

Offerbo    (19 km)

Rickebo    (19 km)

Tolboda    (19 km)

Vad    (19 km)

Valparbo    (19 km)

Väster Ekeby    (19 km)

Västra Vad    (19 km)

Vestra Vad    (19 km)

Ekeby    (20 km)

Ginka    (20 km)

Gransätra    (20 km)

Gundbo    (20 km)

Gundbo    (20 km)

Hällby    (20 km)

Jugansbo    (20 km)

Öster Ekeby och Backbo    (20 km)

Österekeby    (20 km)

Tolbo    (20 km)

Västerekeby    (20 km)


Landmärken i närheten

Upplands runinskrifter 1144    (3 km)

Upplands runinskrifter 1145    (3 km)

Tierp Arena    (6 km)

Upplands runinskrifter 1146    (10 km)

Vendelsvarv    (11 km)

Bruksvallen    (16 km)

Upplands runinskrifter 1180    (17 km)

Vendels    (17 km)

Lindsbro Herrgård    (19 km)

Örbyhus slott    (19 km)

Ottarshögen    (19 km)

Dragon Gate    (20 km)


Kyrkor i närheten

Tierps Kyrka    (3 km)

Nathanaelskyrka    (8 km)

Nathanaelskyrkan    (8 km)

Aspnäs gårdskyrka    (12 km)

Tolfta kyrka    (13 km)

Söderfors kyrka    (15 km)

Ansgariikyrkan    (17 km)

Örbyhus kyrka    (17 km)

Tegelsmora kyrka    (17 km)

Vendels Kyrka    (17 km)

Östervåla kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Bro