SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Fälaren

Tierp  |  Uppsala län

Fälaren på kartan över Uppsala

Fälaren är en sjö i Tierps kommun i Uppland och ingår i Forsmarksåns huvudavrinningsområde. Sjön är 2,8 meter djup, har en yta på 2,13 kvadratkilometer och befinner sig 32 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Fälarån. Vid provfiske har bland annat abborre, björkna, braxen och gers fångats i sjön.

Fälaren är omgiven av skogar, mossar och myrar med vildmarksprägel. Sjön är en av de övre sjöarna i Forsmarksåns sjösystem. Fälaren området är utpekat som riksintressant för naturvården. Omgivande mossar och myrar (inklusive sumpskog) omfattar 950 hektar.

I sjön ses regelbundet ödemarksfågeln storlom.

Fälarenområdet bjuder på vildmarksmystik och är för den friluftsintresserade ett värdefullt område som kan erbjuda lugn, bad och naturupplevelser.

Rent geografiskt och fysiskt så hänger området kring Fälaren ihop med vildmarksområdet Florarna men är inte skyddat som naturreservat.

I "Naturvårdsinventering i Uppsala län" från 1972 så föreslår utredarna/inventerarna Eric Haglund och Tord Ingmar att:

"Alla åtgärder i området undvikes som - ensamma eller tillsammans - i högre grad varaktigt kan påverka någon större eller alternativt väsentligare del av områdets våtmarker i onaturlig riktning (vattenståndsmässigt, kemiskt, biologiskt etc). Våtmarkerna undantas sålunda i stort sett generellt från tex dikning, avloppsutsläpp, skogsgödsling och motorfordonskörning på mark utan bärande tjäle.

Det bör vara ett minimum att i skogsbruket spara skog på framträdande och öppet liggande uddar och småholmar i Fälaren och på omkringliggande myrar.

Fritidsbebyggelse och annan ny bebyggelse hålls så långt som möjligt tillbaka i detta område."

Svenska Naturskyddsföreningen tillställde under sommaren 2005 Länsstyrelsen samt Tierps kommun en skrivelse där de föreslår att Fälarenområdet skall ingå i ett sk fridfullt område eller en tyst zon. Perspektivet är att Fälaren tillsammans med det intilliggande Florarna skulle vara lämpligt som ett område där man medvetet försöker minimera konstgjorda/mänskliga ljud (buller etc) till förmån för naturens egna.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Tierp    (17 km)


Mindre orter i närheten

Örbyhus    (12 km)

Österbybruk    (16 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Tobo    (10 km)

Upplanda    (11 km)

Söderskogen    (13 km)

Skärplinge    (15 km)

Dann    (17 km)

Gubbo    (18 km)


Övriga orter i närheten

Kalvsbo    (nära)

Fälandbo    (2 km)

Fillsarby    (4 km)

Göksby    (4 km)

Ingstarbo    (4 km)

Esarby    (5 km)

Filsarby    (5 km)

Hillebola    (5 km)

Knutbo    (5 km)

Knutsbo    (5 km)

Valparbo    (5 km)

Harfall    (6 km)

Larsbo    (6 km)

Bystaden    (7 km)

Elinge    (7 km)

Gundbo    (7 km)

Källviken    (7 km)

Körbo    (7 km)

Prästarby    (7 km)

Såglandet    (7 km)

Sixarby    (7 km)

Tolbo    (7 km)

Uggelbo    (7 km)

Götby    (8 km)

Orsbo    (8 km)

Åkerby    (9 km)

Broddby    (9 km)

Gräsbo    (9 km)

Håkanbo    (9 km)

Håkansbo    (9 km)

Leufsta Bruk    (9 km)

Lövstabruk    (9 km)

Mickelsbo    (9 km)

Sibbo    (9 km)

Andersbo    (10 km)

Gåsbo    (10 km)

Imundbo    (10 km)

Källsby    (10 km)

Karkebo    (10 km)

Lilla Bultebo    (10 km)

Persbylånga    (10 km)

Randersbo    (10 km)

Skala    (10 km)

Ursbo    (10 km)

Bennarby    (11 km)

Elsarbo    (11 km)

Elsarby    (11 km)

Försäter    (11 km)

Gåvastbo    (11 km)

Hemmingsbo    (11 km)

Skogsbo    (11 km)

Bryttbyn    (12 km)

Domarbo    (12 km)

Gyllby    (12 km)

Juvansbo    (12 km)

Långbron    (12 km)

Mariebol    (12 km)

Pesarby    (12 km)

Ruvelbo    (12 km)

Älglösa    (13 km)

Berg    (13 km)

Film    (13 km)

Gålarmora    (13 km)

Gillberga    (13 km)

Källbergsbacken    (13 km)

Kyrkbyn    (13 km)

Norrby    (13 km)

Österänge    (13 km)

Strömsberg    (13 km)

Strömsbergs bruk    (13 km)

Vigelsbo    (13 km)

Årböle    (14 km)

Berkinge    (14 km)

Dannebo    (14 km)

Exarby    (14 km)

Lugnet    (14 km)

Skämsta    (14 km)

Vallskoga    (14 km)

Bolstan    (15 km)

Botarbo    (15 km)

Ersta    (15 km)

Gryttjom    (15 km)

Strömsbro    (15 km)

Vad    (15 km)

Vallby    (15 km)

Västra Vad    (15 km)

Vestra Vad    (15 km)

Vidväg    (15 km)

Bäggeby    (16 km)

Fäcklinge    (16 km)

Frebro    (16 km)

Gällbo    (16 km)

Griggebo    (16 km)

Kärven    (16 km)

Magön    (16 km)

Olarsbo    (16 km)

Stav    (16 km)

Svanby    (16 km)

Västland    (16 km)

Äskesta    (17 km)

Bokarby    (17 km)

Bossarby    (17 km)

Ekbo    (17 km)

Eskesta    (17 km)

Knypplan    (17 km)

Mumsarby    (17 km)

Skärmarbo    (17 km)

Torslunda    (17 km)

Väla    (17 km)

Valla    (17 km)

Valnäs    (17 km)

Vamsta    (17 km)

Bergby    (18 km)

Göksnåre    (18 km)

Halls    (18 km)

Kuggböle    (18 km)

Malen    (18 km)

Tierps kyrkby    (18 km)

Väsby    (18 km)

Årsta    (19 km)

Askholm    (19 km)

Bol    (19 km)

Böle    (19 km)

Bräcksta    (19 km)

Gryttjom    (19 km)

Karö    (19 km)

Ledskär    (19 km)

Lund    (19 km)

Myra    (19 km)

Näs    (19 km)

Pålsmora    (19 km)

Segerbo    (19 km)

Sund    (19 km)

Uddarby    (19 km)

Vavd    (19 km)

Åsmundbo    (20 km)

Barknåre    (20 km)

Romstarbo    (20 km)

Yttre    (20 km)

Yvre    (20 km)


Landmärken i närheten

Risön    (5 km)

Upplands runinskrifter 1146    (13 km)

Dannemora gruvor    (15 km)

Örbyhus slott    (15 km)

Lista över byggnadsminnen i Uppsala län    (17 km)

Upplands runinskrifter 1144    (18 km)

Valömasten    (18 km)

Upplands runinskrifter 1145    (19 km)

Tierp Arena    (20 km)


Kyrkor i närheten

Tegelsmora kyrka    (9 km)

Lövstabruks Kyrka    (10 km)

Österlövsta kyrka    (11 km)

Films Kyrka    (13 km)

Örbyhus kyrka    (13 km)

Tolfta kyrka    (14 km)

Nathanaelskyrka    (15 km)

Nathanaelskyrkan    (15 km)

Västlands Kyrka    (16 km)

Dannemora Kyrka    (17 km)

Österbybruks kyrka    (17 km)

Tierps Kyrka    (18 km)

Valö Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Fälaren