SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Försäter

Tierp  |  Uppsala län

Österlövsta kyrka

Försäter är kyrkbyn i Österlövsta socken. Österlövsta kyrka ligger här.

Orten passeras av riksväg 76 mellan Östhammar och Älvkarleby och är belägen halvvägs mellan Skärplinge och Lövstabruk. Länsväg C 717 leder söderut mot Örbyhus. Strax intill Försäter rinner Strömarån, som mynnar i Lövstabukten.

Två småorter finns inom bebyggelsen, den ena har beteckningen Försäter och sträcker sig längs riksväg 76 och ner mot kyrkan. Småorten med beteckningen Österlövsta ligger söder om kyrkan och sträcker sig söderut längs länsväg C 717. Överlövsta småort upplöstes 2000 då folkmängden minskat till under 50 personer.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Karlholm    (12 km)

Karlholmsbruk    (12 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Skärplinge    (4 km)

Marma    (19 km)

Mehedeby    (19 km)

Tobo    (19 km)


Övriga orter i närheten

Åkerby    (2 km)

Österänge    (2 km)

Gåsbo    (3 km)

Elinge    (4 km)

Orsbo    (4 km)

Vidväg    (4 km)

Gällbo    (6 km)

Gundbo    (6 km)

Harfall    (6 km)

Larsbo    (6 km)

Skärmarbo    (6 km)

Tolbo    (6 km)

Valnäs    (6 km)

Griggebo    (7 km)

Långbron    (7 km)

Sund    (7 km)

Väla    (7 km)

Askholm    (8 km)

Bolstan    (8 km)

Ekbo    (8 km)

Ledskär    (8 km)

Leufsta Bruk    (8 km)

Lövstabruk    (8 km)

Stav    (8 km)

Uggelbo    (8 km)

Vad    (8 km)

Valla    (8 km)

Valparbo    (8 km)

Västland    (8 km)

Västra Vad    (8 km)

Vestra Vad    (8 km)

Domarbo    (9 km)

Grönö    (9 km)

Hemmingsbo    (9 km)

Kärven    (9 km)

Näs    (9 km)

Segerbo    (10 km)

Snatra    (10 km)

Snöskär    (10 km)

Strömsberg    (10 km)

Strömsbergs bruk    (10 km)

Åsmundbo    (11 km)

Böle    (11 km)

Edsätra    (11 km)

Finnhar    (11 km)

Ingstarbo    (11 km)

Kalvsbo    (11 km)

Norrby    (11 km)

Ängvreta    (12 km)

Barknåre    (12 km)

Fälandbo    (12 km)

Finneråger och del av Sandby    (12 km)

Finnerånger    (12 km)

Granskär    (12 km)

Hillebola    (12 km)

Hjulö    (12 km)

Hyglo    (12 km)

Julö    (12 km)

Knutbo    (12 km)

Knutsbo    (12 km)

Lönnö    (12 km)

Sandby    (12 km)

Årböle    (13 km)

Edvalla    (13 km)

Ersta    (13 km)

Esarby    (13 km)

Fagerviken    (13 km)

Göksby    (13 km)

Imundbo    (13 km)

Malen    (13 km)

Tårterviken    (13 km)

Vavd    (13 km)

Bystaden    (14 km)

Fillsarby    (14 km)

Gillberga    (14 km)

Håkanbo    (14 km)

Håkansbo    (14 km)

Källviken    (14 km)

Körbo    (14 km)

Olarsbo    (14 km)

Sandviken    (14 km)

Sätra    (14 km)

Vallskoga    (14 km)

Filsarby    (15 km)

Göksnåre    (15 km)

Hjalmunge    (15 km)

Källarberget    (15 km)

Magön    (15 km)

Mickelsbo    (15 km)

Såghamn    (15 km)

Såglandet    (15 km)

Vallatorp    (15 km)

Gudinge    (16 km)

Kårbo    (16 km)

Kuggböle    (16 km)

Norrmossen    (16 km)

Sikhjälma    (16 km)

Skämsta    (16 km)

Skogsbo    (16 km)

Slada    (16 km)

Bäggeby    (17 km)

Berkinge    (17 km)

Gräsbo    (17 km)

Karlsäter    (17 km)

Lilla Bultebo    (17 km)

Nysäter    (17 km)

Prästarby    (17 km)

Sixarby    (17 km)

Storsten    (17 km)

Väsby    (17 km)

Gålarmora    (18 km)

Klungsten    (18 km)

Lämpersbo    (18 km)

Lämpesbo    (18 km)

Rossholm    (18 km)

Skaten    (18 km)

Svanby    (18 km)

Vallby    (18 km)

Andersbo    (19 km)

Broddby    (19 km)

Fäcklinge    (19 km)

Gåvastbo    (19 km)

Götby    (19 km)

Mehede    (19 km)

Skala    (19 km)

Slåtaren    (19 km)

Ambricka    (20 km)

Hållen    (20 km)

Hammarviken    (20 km)

Ruvelbo    (20 km)


Landmärken i närheten

Risön    (15 km)

Upplands runinskrifter 1146    (15 km)

Dragon Gate    (19 km)


Kyrkor i närheten

Österlövsta kyrka    (1 km)

Lövstabruks Kyrka    (8 km)

Västlands Kyrka    (8 km)

Karlholms Kyrka    (11 km)

Hållnäs kyrka    (13 km)

Tolfta kyrka    (13 km)

Nathanaelskyrka    (17 km)

Nathanaelskyrkan    (17 km)

Marma Kyrka    (19 km)

Tegelsmora kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Försäter