SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kårbo

Tierp  |  Uppsala län

Karbo är en by i Harbo socken, Heby kommun.

Byn omtalas första gången i markgäldsförteckningen 1312, då fanns här hela åtta skattskyldiga bönder, vilket gjorde den till den största byn i Harbo. Under 1500-talet fanns här ett hemman om 7 öres och 2 örtugsland. Byn Björsbo, var tidigare en utjord till Karbo, blev torp omkring 1630 och skattlades som egen jordeboksenhet 1715. Enligt husförhörslängden fanns 1687 fem gårdar i Karbo och två i Björsbo, samt torp för den avskedade soldaten Menlös, vars rote haft soldattorpet i byn 1685-1710.

Karbo skola byggdes 1905. 1821 bodde 44 personer i Karbo och 18 i Björsbo, 1940 39 personer i byarna tillsammans, och 1981 18 personer i Karbo och Björsbo.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Skutskär    (16 km)

Stutskär    (16 km)


Mindre orter i närheten

Karlholm    (7 km)

Karlholmsbruk    (7 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Marma    (5 km)

Mehedeby    (8 km)

Berget    (14 km)

Gårdskär    (14 km)

Skärplinge    (15 km)

Furuvik    (19 km)


Övriga orter i närheten

Karlsäter    (2 km)

Sätra    (2 km)

Nysäter    (3 km)

Ambricka    (4 km)

Sandby    (4 km)

Vallatorp    (4 km)

Finneråger och del av Sandby    (5 km)

Finnerånger    (6 km)

Lämpersbo    (6 km)

Lämpesbo    (6 km)

Älvkarleö    (7 km)

Älvkarleö Bruk    (7 km)

Elfkarleö    (7 km)

Färjbäcken    (7 km)

Näs    (7 km)

Norrmossen    (7 km)

Östanån    (7 km)

Sandviken    (7 km)

Snatra    (7 km)

Valla    (7 km)

Mehede    (8 km)

Stav    (8 km)

Väla    (8 km)

Bolstan    (9 km)

Granskär    (9 km)

Högmo    (9 km)

Snöskär    (9 km)

Vad    (9 km)

Västland    (9 km)

Västra Vad    (9 km)

Vestra Vad    (9 km)

Gällbo    (10 km)

Grimsarbo    (10 km)

Västanå    (10 km)

Västanån    (10 km)

Vestanå    (10 km)

Askholm    (11 km)

Hyttön    (11 km)

Ledskär    (11 km)

Domarbo    (12 km)

Strömsberg    (12 km)

Strömsbergs bruk    (12 km)

Untraverken    (12 km)

Untraverket    (12 km)

Utraverket    (12 km)

Vidväg    (12 km)

Ersta    (13 km)

Finnhar    (13 km)

Grönö    (13 km)

Norrby    (13 km)

Tallmon    (13 km)

Väsby    (13 km)

Ytterboda    (13 km)

Dalen    (14 km)

Hemmingsbo    (14 km)

Lundsved    (14 km)

Myrbo    (14 km)

Nordansjö    (14 km)

Sund    (14 km)

Tebo    (14 km)

Turkiet    (14 km)

Upplandsbodarna    (14 km)

Västermarn    (14 km)

Brämsand    (15 km)

Fagerviken    (15 km)

Gåsbo    (15 km)

Skärmarbo    (15 km)

Tårterviken    (15 km)

Vallskoga    (15 km)

Valnäs    (15 km)

Åsbo    (16 km)

Bäcklösen    (16 km)

Dymmelsbo    (16 km)

Edsätra    (16 km)

Fallet    (16 km)

Försäter    (16 km)

Kågbo    (16 km)

Kubbo    (16 km)

Lindåsen    (16 km)

Orsbo    (16 km)

Österänge    (16 km)

Såghamn    (16 km)

Åkerby    (17 km)

Bäggeby    (17 km)

Bastfallet    (17 km)

Billhamn    (17 km)

Gillberga    (17 km)

Långsand    (17 km)

Mårtsbo    (17 km)

Medora    (17 km)

Slätfallet    (17 km)

Villbo    (17 km)

Ängvreta    (18 km)

Elinge    (18 km)

Fällinge    (18 km)

Gundbo    (18 km)

Harnäs    (18 km)

Hjulö    (18 km)

Hyglo    (18 km)

Julö    (18 km)

Kessmansbo    (18 km)

Lågbo    (18 km)

Lärkebo    (18 km)

Larsbo    (18 km)

Lövåsen    (18 km)

Malmberget    (18 km)

Ordsbo    (18 km)

Tolbo    (18 km)

Uggelbo    (18 km)

Ytterharnäs    (18 km)

Flaten    (19 km)

Grinduga    (19 km)

Hanåsen    (19 km)

Källarberget    (19 km)

Skämsta    (19 km)

Smedsbo    (19 km)

Svanby    (19 km)

Valparbo    (19 km)

Verkebro    (19 km)

Grååsen    (20 km)

Hällby    (20 km)

Lönnö    (20 km)

Sikhjälma    (20 km)


Landmärken i närheten

Dragon Gate    (6 km)

Runristning    (12 km)

Skutskärs bruk    (17 km)

Upplands runinskrifter 1146    (17 km)

Tierp Arena    (18 km)

Bruksvallen    (19 km)


Kyrkor i närheten

Marma Kyrka    (4 km)

Älvkarleby kyrka    (8 km)

Karlholms Kyrka    (8 km)

Västlands Kyrka    (9 km)

Tolfta kyrka    (14 km)

Skutskärs kyrka    (16 km)

Österlövsta kyrka    (17 km)

Nathanaelskyrka    (18 km)

Nathanaelskyrkan    (18 km)

Söderfors kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Kårbo