SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Tolfta

Tierp  |  Uppsala län

Tolfta kyrka

Tolfta eller Ersta är en småort och kyrkby i Tolfta socken, Tierps kommun. Orten ligger cirka 5 kilometer norr om Tierps tätort, längs länsväg C740 (f d länsväg 291) mot Skärplinge. Kyrkbyn kallas även Ersta och präglas av den tornlösa, lilla medeltidskyrkan med tillhörande klockstapel uppe på åsryggens krön väster om Skärplingevägen.

Byn omtalas första gången 1540 ('Erista'), då fanns här två skattebönder. Byn är dock med alla sannolikhet betydligt äldre. Den är ett så -sta namn, och borde vara forntida. Som byn är kyrkby i Tolfta socken är det mycket troligt att man i flera äldre dokument bara omnämnt sockennamnet. I och kring byn finns ett gravfält samt en mängd spridda gravhögar, som troligen hängt samman i ett eller flera gravfält, då de finns spridda inne bland den sentida bebyggelsen runt Tolfta kyrka och många är skadade av bebyggelsen.

Till Ersta hör även naturreservatet Ersta på byns gamla skogsmark.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Tierp    (8 km)


Mindre orter i närheten

Karlholm    (17 km)

Karlholmsbruk    (17 km)

Örbyhus    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Mehedeby    (12 km)

Tobo    (12 km)

Marma    (15 km)

Månkarbo    (16 km)

Skärplinge    (16 km)

Upplanda    (18 km)

Persbo    (20 km)

Persho    (20 km)


Övriga orter i närheten

Vallskoga    (nära)

Ersta    (2 km)

Gillberga    (2 km)

Norrby    (2 km)

Bäggeby    (3 km)

Hemmingsbo    (4 km)

Skämsta    (4 km)

Strömsberg    (4 km)

Strömsbergs bruk    (4 km)

Domarbo    (5 km)

Svanby    (5 km)

Väsby    (5 km)

Fäcklinge    (6 km)

Skogsbo    (6 km)

Vallby    (6 km)

Mickelsbo    (7 km)

Torslunda    (7 km)

Uggelbo    (7 km)

Bolstan    (8 km)

Frebro    (8 km)

Halls    (8 km)

Hillebola    (8 km)

Knutbo    (8 km)

Knutsbo    (8 km)

Lilla Bultebo    (8 km)

Ordsbo    (8 km)

Vad    (8 km)

Västra Vad    (8 km)

Vestra Vad    (8 km)

Bäcklösen    (9 km)

Dymmelsbo    (9 km)

Gundbo    (9 km)

Smedsbo    (9 km)

Tierps kyrkby    (9 km)

Tolbo    (9 km)

Valparbo    (9 km)

Västland    (9 km)

Äskesta    (10 km)

Esarby    (10 km)

Eskesta    (10 km)

Gåvastbo    (10 km)

Larsbo    (10 km)

Munga    (10 km)

Orsbo    (10 km)

Såglandet    (10 km)

Stav    (10 km)

Vida    (10 km)

Gåsbo    (11 km)

Göksby    (11 km)

Gryttjom    (11 km)

Villbo    (11 km)

Årsta    (12 km)

Bro    (12 km)

Elinge    (12 km)

Fillsarby    (12 km)

Grimsarbo    (12 km)

Lundsved    (12 km)

Mehede    (12 km)

Muskarbo    (12 km)

Ruvelbo    (12 km)

Sixarby    (12 km)

Väla    (12 km)

Valla    (12 km)

Vallatorp    (12 km)

Västerensta    (12 km)

Yttre    (12 km)

Yvre    (12 km)

Åkerby    (13 km)

Botarbo    (13 km)

Filsarby    (13 km)

Försäter    (13 km)

Gällbo    (13 km)

Harfall    (13 km)

Näs    (13 km)

Prästarby    (13 km)

Sätra    (13 km)

Skala    (13 km)

Ullfors    (13 km)

Ålfors    (14 km)

Broddby    (14 km)

Finnbo    (14 km)

Götby    (14 km)

Kalvsbo    (14 km)

Nysäter    (14 km)

Onskarby    (14 km)

Pesarby    (14 km)

Untraverken    (14 km)

Untraverket    (14 km)

Utraverket    (14 km)

Vidväg    (14 km)

Bennarby    (15 km)

Elsarby    (15 km)

Exarby    (15 km)

Fälandbo    (15 km)

Kårbo    (15 km)

Karlsäter    (15 km)

Österänge    (15 km)

Sandby    (15 km)

Snatra    (15 km)

Djupa    (16 km)

Finneråger och del av Sandby    (16 km)

Källsby    (16 km)

Kastebo    (16 km)

Persbylånga    (16 km)

Ambricka    (17 km)

Askholm    (17 km)

Finnerånger    (17 km)

Gyllby    (17 km)

Ingstarbo    (17 km)

Ledskär    (17 km)

Degerbo    (18 km)

Hyttan    (18 km)

Skärmarbo    (18 km)

Snöskär    (18 km)

Stynsberg    (18 km)

Sund    (18 km)

Ubblixbo    (18 km)

Valnäs    (18 km)

Berg    (19 km)

Bokarby    (19 km)

Granskär    (19 km)

Grönö    (19 km)

Leufsta Bruk    (19 km)

Lövstabruk    (19 km)

Postboda    (19 km)

Sandviken    (19 km)

Hyttön    (20 km)

Ingsån    (20 km)

Kågbo    (20 km)

Långbron    (20 km)

Nordansjö    (20 km)

Sibbo    (20 km)


Landmärken i närheten

Upplands runinskrifter 1146    (2 km)

Tierp Arena    (8 km)

Upplands runinskrifter 1144    (9 km)

Upplands runinskrifter 1145    (12 km)

Dragon Gate    (13 km)

Bruksvallen    (18 km)

Risön    (18 km)


Kyrkor i närheten

Tolfta kyrka    (nära)

Nathanaelskyrka    (4 km)

Nathanaelskyrkan    (4 km)

Tierps Kyrka    (9 km)

Västlands Kyrka    (10 km)

Österlövsta kyrka    (15 km)

Tegelsmora kyrka    (15 km)

Marma Kyrka    (16 km)

Karlholms Kyrka    (18 km)

Örbyhus kyrka    (18 km)

Söderfors kyrka    (18 km)

Lövstabruks Kyrka    (19 km)


Mer information

Hyr stugor kring TolftaStugor.biz

Vädret kring Tolfta