SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Untraverket

Tierp  |  Uppsala län

Koordinater: 60°26′20″N 17°20′20″Ö / 60.43889°N 17.33889°Ö / 60.43889; 17.33889

Untraverket omkring 1920. Untraverkets manöverrum 1921.

Untraverket eller Untra kraftverk är ett vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun, Uppsala län, beläget omedelbart nedanför Untrafjärden och omkring 25 kilometer från älvmynningen. Kraftverket invigdes 1918. Anläggningen består 2012 av fem francisturbiner med en sammanlagd installerad effekt av 41 megawatt. Elproduktionen ett normalår uppgår till 270 gigawattimmar.

Bygget av Untraverket beslutades av Stockholms stadsfullmäktige den 27 november 1911. Bygget pågick från de sista dagarna i december 1911 till den 23 december 1918 då verket stod slutligen klart och samma dag började leverera kraft till Stockholm. Verket inledde därigenom Stockholms vattenkraftsepok. Innan Untraverket stod klar producerades elektrisk ström i Stockholm med hjälp av koleldade ångturbiner i Värtaverket.

Untrafjärden med en yta av 8,5 kvadratkilometer lämpade sig väl att uppföra ett vattenkraftverk eftersom den erbjöd möjlighet till vattenreglering. Fallhöjden man kunde utnyttja varierade mellan 12,35 och 15,30 meter och den genomsnittliga vattenföringen uppgick fullt utbyggd till 400 kubikmeter per sekund (250 kubikmeter per sekund i första utbyggnadsetappen).

Maskinhuset utrustades med fyra turbiner om vardera 10 000 hästkrafter med tillhörande elektriska generatorer för trefasström samt transformatorer, från vilka strömmen med 100 000 volts spänning leddes till Stockholm i en 132 kilometer lång kraftledning. År 1936 tillkom en femte turbin. Vid Värtaverket nedtransformeras den höga spänningen till 6 000 volt, lämplig för strömmens införande till omformarstationerna i Stockholm.

Stationsbyggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Gustaf de Frumerie, som var tidigare medhjälpare till Ferdinand Boberg vid Värtaverket och byggnaden för Stockholms vattenledningsverk och Stockholms gasverk (numera Stockholm Vatten). Den anslagna budgeten var 13 425 000 kronor, men på grund av första världskriget, en fyra månader lång strejk som utbröt i april år 1913, och bristen på erfarenhet av denna typ av arbete överskreds budgeten kraftigt och det slutgiltiga priset för anläggningen blev 27 489 988 kronor. Antalet arbetare uppgick vid ett tillfälle 1913 till omkring 540 man.

Numera ägs Untraverket av det finländska energibolaget Fortum (tidigare ägare var Stockholm Energi/Birka Energi). De ursprungliga turbinerna är alltjämt i drift. Fortum beslutade 2007 att satsa 450 miljoner kronor på en modernisering av anläggningen, vilken kan starta tidigast 2010. I juni 2012 beslutade mark- och miljödomstolen att ge tillstånd till arbetena.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Tierp    (17 km)


Mindre orter i närheten

Karlholm    (18 km)

Karlholmsbruk    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Mehedeby    (4 km)

Marma    (7 km)


Övriga orter i närheten

Grimsarbo    (3 km)

Lundsved    (4 km)

Mehede    (4 km)

Kågbo    (6 km)

Nordansjö    (6 km)

Fällinge    (7 km)

Hyttön    (7 km)

Lågbo    (7 km)

Villbo    (7 km)

Bäcklösen    (8 km)

Bastfallet    (8 km)

Dymmelsbo    (8 km)

Hällby    (8 km)

Lövåsen    (8 km)

Nysäter    (8 km)

Ambricka    (9 km)

Sända    (9 km)

Slätfallet    (9 km)

Vallatorp    (9 km)

Väsby    (9 km)

Fallet    (10 km)

Finnböle    (10 km)

Flaten    (10 km)

Karlsäter    (10 km)

Lindåsen    (10 km)

Ordsbo    (10 km)

Dalen    (11 km)

Gillerås    (11 km)

Gilleråsen    (11 km)

Malmberget    (11 km)

Muskarbo    (11 km)

Sätra    (11 km)

Älvkarleö    (12 km)

Älvkarleö Bruk    (12 km)

Åsbo    (12 km)

Elfkarleö    (12 km)

Ersta    (12 km)

Kårbo    (12 km)

Smedsbo    (12 km)

Bäggeby    (13 km)

Ingsån    (13 km)

Kessmansbo    (13 km)

Sevallbo    (13 km)

Torsbo    (13 km)

Vallskoga    (13 km)

Färjbäcken    (14 km)

Halls    (14 km)

Norrby    (14 km)

Strömsberg    (14 km)

Strömsbergs bruk    (14 km)

Svanby    (14 km)

Verkebro    (14 km)

Bolstan    (15 km)

Djupa    (15 km)

Domarbo    (15 km)

Gillberga    (15 km)

Grååsen    (15 km)

Hallsbo    (15 km)

Munga    (15 km)

Nybo    (15 km)

Rolandsbo    (15 km)

Vad    (15 km)

Västerensta    (15 km)

Västland    (15 km)

Västra Vad    (15 km)

Vestra Vad    (15 km)

Fäcklinge    (16 km)

Hanåsen    (16 km)

Hyttan    (16 km)

Näs    (16 km)

Ölbo    (16 km)

Östanån    (16 km)

Östveda    (16 km)

Sandby    (16 km)

Skämsta    (16 km)

Stav    (16 km)

Torslunda    (16 km)

Valla    (16 km)

Vallby    (16 km)

Vida    (16 km)

Bro    (17 km)

Finneråger och del av Sandby    (17 km)

Finnerånger    (17 km)

Fräkenänget    (17 km)

Frebro    (17 km)

Hällskog    (17 km)

Hästmuren    (17 km)

Hästmyren    (17 km)

Hemmingsbo    (17 km)

Koffsta    (17 km)

Kofsta    (17 km)

Kubbo    (17 km)

Lämpersbo    (17 km)

Lämpesbo    (17 km)

Landa    (17 km)

Österbo    (17 km)

Tierps kyrkby    (17 km)

Ullanda    (17 km)

Väla    (17 km)

Bäck    (18 km)

Dalkarlsbo    (18 km)

Gräsbäcken    (18 km)

Gryttjom    (18 km)

Harbäck    (18 km)

Harv    (18 km)

Hästbo    (18 km)

Högmo    (18 km)

Mårtsbo    (18 km)

Norra Färjsundet    (18 km)

Sällvallen    (18 km)

Sandviken    (18 km)

Sevalbo    (18 km)

Snatra    (18 km)

Västanå    (18 km)

Västanån    (18 km)

Vestanå    (18 km)

Ålfors    (19 km)

Ås    (19 km)

Äskesta    (19 km)

Berg    (19 km)

Böle    (19 km)

Brunn    (19 km)

Dragbo    (19 km)

Eskesta    (19 km)

Finnbo    (19 km)

Gällbo    (19 km)

Gammelsäll    (19 km)

Glamsen    (19 km)

Harmyra    (19 km)

Holmen    (19 km)

Laggarbo    (19 km)

Lärkebo    (19 km)

Nordanbro    (19 km)

Norrmossen    (19 km)

Onskarby    (19 km)

Oppåker    (19 km)

Skogsbo    (19 km)

Svallet    (19 km)

Svarta    (19 km)

Svartö    (19 km)

Ullfors    (19 km)

Vibro    (19 km)

Ansgarii    (20 km)

Årsta    (20 km)

Flösta    (20 km)

Gundbo    (20 km)

Haget    (20 km)

Hällarna    (20 km)

Rångsta    (20 km)

Vall    (20 km)

Västerbo    (20 km)

Yttre    (20 km)

Yvre    (20 km)


Landmärken i närheten

Dragon Gate    (6 km)

Bruksvallen    (7 km)

Tierp Arena    (12 km)

Upplands runinskrifter 1146    (15 km)

Upplands runinskrifter 1144    (17 km)

Gästriklands runinskrifter 5    (18 km)

Ön    (19 km)

Upplands runinskrifter 1145    (20 km)


Kyrkor i närheten

Marma Kyrka    (8 km)

Söderfors kyrka    (8 km)

Nathanaelskyrka    (14 km)

Nathanaelskyrkan    (14 km)

Tolfta kyrka    (14 km)

Västlands Kyrka    (15 km)

Älvkarleby kyrka    (17 km)

Tierps Kyrka    (17 km)

Hedesunda kyrka    (18 km)

Ansgariikyrkan    (19 km)

Karlholms Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Untraverket