SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Vavd

Tierp  |  Uppsala län

Vavds läge i Uppsala län

Vavd är en småort i Hållnäs socken i Tierps kommun, Uppsala län på södra Hållnäshalvön.

Orten, som har en obemannad bensinstation och en missionskyrka, är belägen vid länsväg C778 mellan Skärplinge och Ängskär. Den östra delen av Vavd utgörs av den gamla bykärnan, där det än idag bedrivs jordbruk. Den västra delen av orten präglas av mer sentida villabebyggelse. I Vavd ansluter även länsväg C789 till Gudinge. Namnursprunget är omtvistat.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Karlholm    (20 km)

Karlholmsbruk    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Skärplinge    (11 km)


Övriga orter i närheten

Böle    (2 km)

Malen    (2 km)

Barknåre    (3 km)

Gudinge    (3 km)

Åsmundbo    (4 km)

Kärven    (4 km)

Göksnåre    (5 km)

Ekbo    (6 km)

Griggebo    (6 km)

Hjalmunge    (6 km)

Klungsten    (6 km)

Olarsbo    (6 km)

Segerbo    (6 km)

Slada    (6 km)

Storsten    (6 km)

Årböle    (7 km)

Kuggböle    (7 km)

Långbron    (7 km)

Skaten    (7 km)

Slåtaren    (7 km)

Edvalla    (8 km)

Magön    (8 km)

Hammarviken    (9 km)

Lönnö    (9 km)

Ängvreta    (10 km)

Hjulö    (10 km)

Hyglo    (10 km)

Julö    (10 km)

Killskär    (10 km)

Kilskär    (10 km)

Leufsta Bruk    (10 km)

Lövstabruk    (10 km)

Hållen    (11 km)

Skärmarbo    (11 km)

Valnäs    (11 km)

Edsätra    (12 km)

Källarberget    (12 km)

Österänge    (12 km)

Rossholm    (12 km)

Sikhjälma    (12 km)

Sund    (12 km)

Åkerby    (13 km)

Berkinge    (13 km)

Fågelsundet    (13 km)

Försäter    (13 km)

Grönö    (13 km)

Imundbo    (13 km)

Elinge    (14 km)

Fagerviken    (14 km)

Finnhar    (14 km)

Forsmarks kärnkraftverk    (14 km)

Ledskär    (14 km)

Såghamn    (14 km)

Tårterviken    (14 km)

Vidväg    (14 km)

Askholm    (15 km)

Håkanbo    (15 km)

Håkansbo    (15 km)

Harfall    (15 km)

Forsmark    (16 km)

Gåsbo    (16 km)

Ingstarbo    (16 km)

Bystaden    (17 km)

Gålarmora    (17 km)

Gällbo    (17 km)

Källviken    (17 km)

Körbo    (17 km)

Larsbo    (17 km)

Orsbo    (17 km)

Snöskär    (17 km)

Granskär    (18 km)

Gundbo    (18 km)

Habbalsbo    (18 km)

Snatra    (18 km)

Tolbo    (18 km)

Väla    (18 km)

Vamsta    (18 km)

Fälandbo    (19 km)

Gräsbo    (19 km)

Kalvsbo    (19 km)

Karö    (19 km)

Näs    (19 km)

Valla    (19 km)

Valparbo    (19 km)

Johannesfors    (20 km)

Johannisfors    (20 km)

Stav    (20 km)

Västland    (20 km)


Landmärken i närheten

Björns fyr    (17 km)


Kyrkor i närheten

Hållnäs kyrka    (7 km)

Lövstabruks Kyrka    (10 km)

Österlövsta kyrka    (12 km)

Forsmarks Kyrka    (16 km)

Karlholms Kyrka    (18 km)

Västlands Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Vavd