SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Björkkulla

Uppsala  |  Uppsala län

Gamla stationsbyggnaden i Olofstorp som idag är museum.

Olofstorp är en tätort och stadsdel i primärområdet Bergum i nordöstra delen av Göteborgs kommun, tillhörande stadsdelsnämndsområdet Angered. Norr om orten går länsväg 190 och genom samhället rinner Lärjeån. Stadsdelen har en areal på 1 819 hektar.

Olofstorp var mellan åren 1900–1967 ett stationssamhälle (med namnet Olovstorp) längs Västergötland-Göteborgs Järnvägar mellan Göteborg och Gårdsjö. I Olofstorp finns en lanthandel som byggdes 1929 och byggdes om och till på 1970-talet, och ägs idag av Handlar'n. Bergums skola i centrala delen av orten byggdes i slutet av 1800-talet och ett flertal byggnader har genom åren tillkommit runt det ursprungliga skolhuset. Högstadiedelen byggdes 2003–2004. Förskolan vid sidan av järnvägsstationen stod klar 1976 med 4 avdelningar, "sågverket", "Nya varvet", "godisbutiken" och "myrstacken" och fick namnet "Knattegården". Namnet används fortfarande men förskolan heter formellt "Förskolan Lerumsvägen 31". Sedan 1967 finns SMU-scouter i Bergums missionskyrkas regi. I västra Olofstorp finns också Bergums IF, en fotbollsklubb med två planer samt Solängens äldreboende som startade 1976. Olofstorp har även en bygdegård , Bergumsgården, en brandstation invigd 1942, samt ett hembygdsmuseeum i gamla stationsbyggnaden.

I Olofstorp finns olika områden (indelningar):

 • Aronsberg ett område i västra delen av tätorten med 36 villor varav merparten är i trä och nybyggda. Området har ursprungligen fått sitt namn från ett torp i närheten vid namn Aronsberg, som brukades omkring sekelskiftet 1800–1900 av en hemmansägare vid namn Aron Johansson. Torpet finns kvar idag och har en egen väg med samma namn. Genom området löper Aronsbergsvägen som från början bestod av den skogsväg (Aronsberg) som leder upp till det intilliggande torpet.
 • Bergkulla ett område i östra tätorten med 108 villor varav 6 är i trä/eternit och byggda på 1920– 30-talen, 2 i tegel byggda på 60 och 70-talet och resten i trä och uppförda slutet på 90-talet och 2000-talet. I området låg tidigare ett cementgjuteri som revs i maj 2008 och har nu gjort plats för ett bostadsrättsområde. Genom området löper Bergkullavägen (tidigare Verkstadsvägen), Lilla Bergkullavägen, Småkulla gärde och Småkulla hage. Del av Småkullevägen (se Småkulla) ingick enligt Lantmäteriverket tidigare i Bergkulla och tog upp en del av nuvarande Bergkullavägen. Namnet är ett konstruerat gruppnamn och har att göra med områdena i omgivningen till exempel Solkulla och Grönkulla. Rivning av cementfabriken i Bergkulla maj 2008
 • Björkkulla – 67 villor i västra delen av tätorten. Området är beläget på en plats vid namn Björkkullen och därav namnet. Genom området löper Björkkullavägen.
 • Centrum – område där de centrala delarna i Olofstorp finns som lanthandeln, skolan, förskolan, områdeskontoret, hembygdsmuséet, missionskyrkan, brandstationen, vitvaruhandeln, thairestaurangen, handelsträdgården, frisersalongen, pizzerian och filmbutiken. Genom delen löper Lerumsvägen, Bergums prästgårdsväg, Hallengårdsvägen, Olofstorps skolväg och Olofstorpsvägen.
 • Grönkulla ett område i västra Olofstorp med 35 villor i tegel byggda på 1970-talet. Invid området ligger Bergumsvallen en vall med två fotbollsplaner. Genom området löper Grönkullavägen. Namnet är ett konstruerat gruppnamn.
 • Lyckås ett område i centrala Olofstorp med 27 villor. Området ligger invid Bergums församlingshem och består mestadels av villor från 20 och 30-talet samt ett bostadsrättsområde byggt 2007. Även om området ligger just på en ås så är namnet konstruerat. Genom området löper Lyckåsvägen.
 • Mellangärdet ett område i västra tätorten med 33 villor i trä byggda 1999. Genom området löper en väg med samma namn. Namnet kommer från en annan väg som tidigare låg här Mellanvägen (ändrat 1983 till Angereds mellanväg och blev senare Mellangärdet p.g.a att här också låg ett gärde.
 • Småkulla ett område samt en gård i östra tätorten. Området består av 28 villor varav merparten är i trä/eternit och byggda på 1920 och 30-talet och gården Småkulla som byggdes omkring 1885–1900. Gården småkulla brukades då av den svenska lantbrukaren och politikern Olaus Pettersson. Där gräsmattan på bilden nedan ligger idag låg en gång ett stort jordbruksfält tillhörande gården Småkulla. Genom området löper Småkullavägen, tidigare Småkullevägen. Småkulla
 • Solkulla, ett område i södra delen av tätorten som består av nitton villor varav 8 st är i tegel och byggda på 1970-talet, 2 st är i trä och byggda på 1930-talet, resten i trä och byggda på 80-talet och uppåt. Genom området löper Solkullavägen. Namnet är konstruerat.
 • Solsäter ett område i centrala tätorten med 43 villor varav 2 är i trä och från 1920 och 30-talet, 13 i trä och från mitten av 2000-talet och resten i trä/sten och relativt nybyggda. Namnet kommer från en gård med samma namn som ligger i området bredvid Bergums prästgård. Innan 2006 då det nya 13 villorna uppfördes låg ett fält tillhörande gården där nu villorna ligger. Genom området löper Solsätervägen och Lilla Solsätervägen.
 • Solängen ett område i västra delen av tätorten med 164 villor varav 124 är radhus i trä byggda 1993 och 59 villor i trä byggda på 2000-talet. I området finns ett äldreboende med samma namn. Innan villorna uppfördes låg här en stor äng med namnet Solängen och därav namnet. Genom området löper Högrells väg, Saras väg, Mimmis väg, Carins väg och Hallens väg.
 • Stjärnkulla är ett område i östra delen av tätorten med 10 villor i trä byggda på 2000-talet. Genom området löper Stjärnkullavägen. Namnet är konstruerat.
 • Tallkulla ett villaområde i västra delen av tätorten. 33 st av villorna är i trä och byggda i slutet på 2000-talet och början på 2010-talet, och många är bara planerade och inte färdigställda. Namnet är konstruerat och har inget att göra med anknytningen i närheten. Genom området löper vägarna Ströms väg, Ströms vinkelväg, Oscarsbergsvägen, Hallmans väg och Rastestället.
 • Älsjön och Iglatjärn ett område med 310 villor varav merparten är sommarstugor i trä från 40 och 50-talet ombyggda till permanentbostäder.
 • [Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Sävja    (11 km)

Storvreld    (15 km)

Storvreta    (15 km)


Mindre orter i närheten

Alsike    (15 km)

Vattholma    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Gunsta    (3 km)

Länna Uppsala    (4 km)

Bärby    (5 km)

Länna    (5 km)

Gåvsta    (9 km)

Skölsta    (9 km)

Ekeby    (16 km)

Haga    (17 km)

Vårdsätra    (17 km)

Lövstalöt    (19 km)

Ytternäs och Vreta    (19 km)

Skoby    (20 km)


Övriga orter i närheten

Källtorpet    (1 km)

Bred    (2 km)

Fundbo    (2 km)

Lövstahagen    (2 km)

Marielund    (2 km)

Selknä    (2 km)

Ensta och Bodarna    (3 km)

Långlöt    (3 km)

Löt    (3 km)

Ärnevi    (4 km)

Ernevi    (4 km)

Lännaholm    (5 km)

Sandbol    (6 km)

Visteby    (6 km)

Eda    (7 km)

Tjocksta    (7 km)

Grän    (8 km)

Högby    (8 km)

Karby    (8 km)

Säby    (8 km)

Sämsta    (8 km)

Danmarksby    (9 km)

Lejsta    (9 km)

Lövsta    (9 km)

Norrby    (9 km)

Svia    (9 km)

Trävlinge    (9 km)

Almunge kyrkby    (10 km)

Hammarby    (10 km)

Liljeberg    (10 km)

Lill Moga    (10 km)

Marma    (10 km)

Morby    (10 km)

Stenhagen och Persborg    (10 km)

Västerberga    (10 km)

Västra Vallby    (10 km)

Årsta    (11 km)

Bergsbrunna    (11 km)

Brillinge    (11 km)

Halmby    (11 km)

Hammarby by    (11 km)

Hov    (11 km)

Jälla    (11 km)

Olunda    (11 km)

Yrestahed    (11 km)

Almtuna    (12 km)

Gränby    (12 km)

Nåntuna    (12 km)

Östunaby och Erkesberga    (12 km)

Salabackar    (12 km)

Salabacke    (12 km)

Stora Ellringe    (12 km)

Gränby    (13 km)

Lilla Söderby    (13 km)

Rasbokil    (13 km)

Söderby    (13 km)

Spakbacken    (13 km)

Faringe station    (14 km)

Flottsund    (14 km)

Hämringe    (14 km)

Hemringe    (14 km)

Näsby    (14 km)

Norredinge    (14 km)

Ulleråker    (14 km)

Bredåker    (15 km)

Eriksberg    (15 km)

Fornby    (15 km)

Husby    (15 km)

Malma    (15 km)

Norby    (15 km)

Påskkravallerna    (15 km)

Stavbyby    (15 km)

Stora Sunnersta    (15 km)

Sunnersta    (15 km)

Tarv    (15 km)

Vrå    (15 km)

Bärby    (16 km)

Ekebybruk    (16 km)

Fullerö    (16 km)

Inninge    (16 km)

Rickomberga    (16 km)

Tunaberg    (16 km)

Valsätra    (16 km)

Årby    (17 km)

Ärna    (17 km)

Berthåga    (17 km)

Graneberg    (17 km)

Grimsta och Lundvreten    (17 km)

Hågahögen    (17 km)

Klivinge    (17 km)

Norsborg    (17 km)

Saringe    (17 km)

Sodra Gottsunda    (17 km)

Solvalla    (17 km)

Abrahamsby    (18 km)

Bista    (18 km)

Bodarna    (18 km)

Grimsta    (18 km)

Hässelby    (18 km)

Läbyvad    (18 km)

Marsta    (18 km)

Mjölsta    (18 km)

Myssinge    (18 km)

Rosta    (18 km)

Skäggesta    (18 km)

Tuna    (18 km)

Ulva kvarn    (18 km)

Vaxmyra    (18 km)

Vittja    (18 km)

Ytternäs    (18 km)

Åsby    (19 km)

Björksta    (19 km)

Botlöt    (19 km)

Edeby    (19 km)

Jönninge    (19 km)

Kvarnbo    (19 km)

Kyrsta    (19 km)

Persborg    (19 km)

Rickeby    (19 km)

Skeberga    (19 km)

Stabby    (19 km)

Täby    (19 km)

Tunaby    (19 km)

Upplands Asby    (19 km)

Väsby    (19 km)

Broby    (20 km)

Fansta    (20 km)

Forsa    (20 km)

Ströby    (20 km)


Landmärken i närheten

Fjällnora    (2 km)

Upplands runinskrifter 987    (2 km)

Upplands runinskrifter 996    (2 km)

Anstalten Åby    (3 km)

Upplands runinskrifter 990    (3 km)

Upplands runinskrifter 991    (3 km)

Upplands runinskrifter 992    (3 km)

Upplands runinskrifter Fv1990;32B    (3 km)

Upplands runinskrifter 999    (5 km)

Upplands runinskrifter 957    (7 km)

Upplands runinskrifter 481    (8 km)

Upplands runinskrifter 484    (8 km)

Upplands runinskrifter 950    (8 km)

Upplands runinskrifter 945    (9 km)

Upplands runinskrifter 946    (9 km)

Upplands runinskrifter 948    (9 km)

Upplands runinskrifter 974    (9 km)

Allianshallen    (10 km)

Danelids IP    (10 km)

Mora Stenar    (10 km)

Runristning    (10 km)

Upplands runinskrifter 485    (10 km)

Upplands runinskrifter 947    (10 km)

Upplands runinskrifter 951    (10 km)

Linnés Sävja    (11 km)

Upplands runinskrifter 960    (11 km)

Upplands runinskrifter 961    (11 km)

Upplands runinskrifter 963    (11 km)

Upplands runinskrifter 964    (11 km)

Upplands runinskrifter 965    (11 km)

Upplands runinskrifter 966    (11 km)

Södermanlands runinskrifter 219    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 220    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 221    (12 km)

Uppsala Arena    (12 km)

Eklundshof    (13 km)

Gränby ishallar    (13 km)

Näckens polska    (13 km)

Nylund & Son    (13 km)

Prinshuset    (13 km)

Upplands regemente    (13 km)

Uppsala centralstation    (13 km)

Uppsala östra station    (13 km)

Vaksala torg    (13 km)

Von Bahrska häcken    (13 km)

Academia Carolina    (14 km)

Akademihotellet    (14 km)

Akademiska sjukhuset    (14 km)

Ärkebiskopsgården    (14 km)

Botaniska trädgården Uppsala    (14 km)

Bror Marklund    (14 km)

Dekanhuset    (14 km)

Flustret    (14 km)

Fyrisbiografen    (14 km)

Galleri London    (14 km)

Geijersgården Uppsala    (14 km)

Gillet    (14 km)

Göteborgs nation Uppsala    (14 km)

Gotlands nation Uppsala    (14 km)

Grand Hotell Hörnan    (14 km)

Gunillaklockan    (14 km)

Gustavianum    (14 km)

Haglunds bro    (14 km)

Kalmar nation    (14 km)

Kalmar nation Uppsala    (14 km)

Katalin    (14 km)

Klosettpalatset    (14 km)

Linnéträdgården    (14 km)

Norrbyska studenthemmet    (14 km)

Odinslund    (14 km)

Ofvandahls    (14 km)

Östgöta nation Uppsala    (14 km)

Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium    (14 km)

Rektorsgården i Uppsala    (14 km)

Royal    (14 km)

Saluhallen i Uppsala    (14 km)

Sigrid Rudebecks gymnasium    (14 km)

Skytteanum    (14 km)

Slottsbiografen    (14 km)

Spegeln    (14 km)

Sten Sturemonumentet    (14 km)

Stockholms nation Uppsala    (14 km)

Stora torget    (14 km)

Storan    (14 km)

Studenternas tennispaviljong    (14 km)

Svandammen    (14 km)

Universitetsparken    (14 km)

Upplands artilleriregemente    (14 km)

Upplands runinskrifter 1012    (14 km)

Upplands runinskrifter 896    (14 km)

Upplands runinskrifter 932    (14 km)

Upplands runinskrifter 978    (14 km)

Upplands runinskrifter 985    (14 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;104    (14 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;107    (14 km)

Uppsala astronomiska observatorium    (14 km)

Uppsala universitets myntkabinett    (14 km)

Vallox Säby    (14 km)

Värmlands nation Uppsala    (14 km)

Vasakoret    (14 km)

Västgöta nation Uppsala    (14 km)

Västgötaspången    (14 km)

Victoriamuseet för egyptiska fornsaker    (14 km)

Villa Göth    (14 km)

Villa Lugnet    (14 km)

Biotopia    (15 km)

Flottsundsbron    (15 km)

Gamla Uppsala fornlämningsområde    (15 km)

Observatorieparken    (15 km)

Sunnersta fornborg    (15 km)

Undénska villan    (15 km)

Upplands runinskrifter 979    (15 km)

Uppsala gamla kyrkogård    (15 km)

Vasahuset i Uppsala    (15 km)

Vasaparken    (15 km)

F 16 Uppsala    (16 km)

Upplands runinskrifter 897    (16 km)

Upplands runinskrifter 898    (16 km)

Berthåga kyrkogård    (17 km)

Runristning    (17 km)

Skarholmen    (17 km)

Upplands runinskrifter 895    (17 km)

Upplands runinskrifter 899    (17 km)

Lenabergs kalkbrott    (18 km)

Upplands runinskrifter 470    (18 km)

Läby vad    (19 km)

Upplands runinskrifter 902    (19 km)

Runristning    (20 km)


Kyrkor i närheten

Funbo Kyrka    (2 km)

Lagga kyrka    (8 km)

Danmarks Kyrka    (9 km)

Rasbo Kyrka    (9 km)

Almunge Kyrka    (10 km)

Årstakyrkan    (11 km)

Östuna kyrka    (11 km)

Sävja kyrka    (11 km)

Vaksala Kyrka    (11 km)

Salabackekyrkan    (12 km)

Almtunakyrkan    (13 km)

Gode Herdens kapell    (13 km)

Lötenkyrkan    (13 km)

Samariterhemmets kyrka    (13 km)

Sankt Pers kyrka    (13 km)

Helga Trefaldighets kyrka    (14 km)

Lyckebokyrkan    (14 km)

Mikaelskyrkan    (14 km)

Missionskyrkan    (14 km)

Pauluskapellet    (14 km)

Rasbokils Kyrka    (14 km)

Sankt Lars kyrka    (14 km)

Uppsala Domkyrka    (14 km)

Uppsala moské    (14 km)

Eriksbergskyrkan    (15 km)

Gamla Uppsala Kyrka    (15 km)

Husby Långhundra kyrka    (15 km)

Sankt Ansgars kyrka    (15 km)

Sankt Olofs kapell    (15 km)

Storvreta Kapell    (15 km)

Sunnersta Kyrka    (15 km)

Tunabergskyrkan    (15 km)

Vindhemskyrkan    (15 km)

Gottsunda Kyrka    (16 km)

Sankt Olofs kyrka    (16 km)

Stigbergskyrkan    (16 km)

Sankta Birgittakyrkan    (17 km)

Stavby Kyrka    (17 km)

Ärentuna kyrka    (18 km)

Knivsta gamla kyrka    (18 km)

Lena Kyrka    (18 km)

Sankta Maria kyrka    (18 km)

Uppsala Näs kyrka    (18 km)

Alsike kyrka    (19 km)

Vidbo kyrka    (19 km)

Tuna kyrka    (20 km)

Vassunda kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Björkkulla