SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Brillinge

Uppsala  |  Uppsala län

Brillinge, ett område i egentliga Uppsalas norra utkant, beläget i Vaksala socken, på länsväg 288 mot Jälla, ursprungligen endast en bondgård, ungefär belägen där gården vid Brillingevägen 16 ligger, senare en bondby. Området består av en del nyare villor, många byggda på 50- och 60-talet och av landsbygdsbebyggelse (prästgården, Brillinge gård). Prästgården var den enda gård som idkade näring i Brillinge sedan Brillinge gård (Brillinge 16) ej längre var jordbruksfastighet.

Brillinge som ligger i Vaksala församling tillhörde tidigare Vaksala socken, Vaksala härad innan indelningen genom kommunreformen blev ändrad och Brillinge blev en del av Uppsala kommun.

Brillinge är ett namn som troligen stammar från tidig vikingatid, ev tidigare. Parallellt med Brillingevägen på Brillinges "ås" ligger en äldre, knappt synlig väg in mot skogen. Denna forntida väg är markerad med ett par stenar och torde ha utgjort en viktig led.

I Brillige ca 600 meter nordväst om det gamla gårdsläget finns en Offersten med inhuggna skalgropar. I anslutning till blocket upptäcktes 1936 ett gravfält från äldre romersk järnålder (ca 0–200 e. Kr.). En skelettgrav innehållande ett barn, tre hartstätade träkärl med mat, en lerkruka av gotländsk typ med samma innehåll, och ett antal mässingsbeslag till någon typ av bälte (RAÄ 116, Vaksala)

Det finns även en rad andra fornlämningar i Brillinge. Lite längre västerut grävdes en stensättning med skålgropsförekomst från äldre järnålder ut av Nils Sundqvist på 1940-talet (RAÄ 269, Vaksala). Strax söder därom finns en skålgropsförekomst, (RAÄ 373, Vaksala), och ytterligare lite söderut finns ett större boplatsområde från järnåldern, delvis utgrävt 2006 och 2008. (RAÄ 291, Vaksala), och lite söderut ett boplatsområde av lite yngre järnålderskaraktär och terrasseringar (RAÄ 271, Vaksala). Järnåldersboplatslägen finns även norr om området (RAÄ 301, Vaksala).

I Brillinge finns även tre gravfält från yngre järnåldern. Ett om 8 runda stensättningar (RAÄ 105, Vaksala), ett om 60 runda stensättningar (RAÄ 112, Vaksala), och ett om 2 högar och 8 runda stensättningar (RAÄ 125, Vaksala). Troligen har hela området varit del i ett större gravfältsområde innan det sprängdes sönder av modern bebyggelse.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Sävja    (7 km)

Storvreld    (10 km)

Storvreta    (10 km)


Mindre orter i närheten

Bälinge Uppsala    (11 km)

Vänge Uppsala    (14 km)

Alsike    (15 km)

Vattholma    (16 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Skölsta    (3 km)

Ekeby    (6 km)

Haga    (6 km)

Bärby    (7 km)

Gunsta    (9 km)

Lövstalöt    (10 km)

Vårdsätra    (10 km)

Ytternäs och Vreta    (12 km)

Gåvsta    (13 km)

Länna Uppsala    (15 km)

Länna    (16 km)

Onslunda    (16 km)

Ramstalund    (16 km)

Blackstalund    (19 km)


Övriga orter i närheten

Gränby    (nära)

Salabackar    (1 km)

Salabacke    (1 km)

Almtuna    (2 km)

Årsta    (2 km)

Jälla    (3 km)

Svia    (3 km)

Påskkravallerna    (4 km)

Bredåker    (5 km)

Eriksberg    (5 km)

Hämringe    (5 km)

Hemringe    (5 km)

Rickomberga    (5 km)

Tunaberg    (5 km)

Ärna    (6 km)

Berthåga    (6 km)

Danmarksby    (6 km)

Ekebybruk    (6 km)

Norby    (6 km)

Ulleråker    (6 km)

Bergsbrunna    (7 km)

Hågahögen    (7 km)

Hässelby    (7 km)

Malma    (7 km)

Nåntuna    (7 km)

Skäggesta    (7 km)

Tjocksta    (7 km)

Ulva kvarn    (7 km)

Ärnevi    (8 km)

Ernevi    (8 km)

Fullerö    (8 km)

Grimsta och Lundvreten    (8 km)

Kvarnbo    (8 km)

Läbyvad    (8 km)

Marsta    (8 km)

Valsätra    (8 km)

Broby    (9 km)

Flottsund    (9 km)

Forkarby    (9 km)

Grimsta    (9 km)

Klista    (9 km)

Läby kyrkby    (9 km)

Nyby    (9 km)

Rosta    (9 km)

Stora Sunnersta    (9 km)

Ströby    (9 km)

Ströbylund    (9 km)

Sunnersta    (9 km)

Ensta och Bodarna    (10 km)

Fansta    (10 km)

Fundbo    (10 km)

Grän    (10 km)

Hammarby    (10 km)

Karby    (10 km)

Långlöt    (10 km)

Morby    (10 km)

Sämsta    (10 km)

Sodra Gottsunda    (10 km)

Ströja    (10 km)

Sundbro    (10 km)

Uggelsta    (10 km)

Vaxmyra    (10 km)

Bälingeby    (11 km)

Björkkulla    (11 km)

Bred    (11 km)

Graneberg    (11 km)

Hammarby by    (11 km)

Källtorpet    (11 km)

Liljeberg    (11 km)

Marielund    (11 km)

Norrby    (11 km)

Stabby    (11 km)

Tiby    (11 km)

Yrestahed    (11 km)

Altuna    (12 km)

Bärsta    (12 km)

Bodarna    (12 km)

Fjuckby    (12 km)

Halmby    (12 km)

Högby    (12 km)

Högsta    (12 km)

Isgrena    (12 km)

Kyrsta    (12 km)

Lövstahagen    (12 km)

Nåstuna    (12 km)

Nyfla    (12 km)

Nyvla    (12 km)

Persborg    (12 km)

Säby    (12 km)

Sandbol    (12 km)

Västerberga    (12 km)

Västra Vallby    (12 km)

Visteby    (12 km)

Ytternäs    (12 km)

Åloppe    (13 km)

Alsta    (13 km)

Gysta    (13 km)

Hjälmsta    (13 km)

Selknä    (13 km)

Skärfälten    (13 km)

Ängeby    (14 km)

Dragby    (14 km)

Finnsta    (14 km)

Finsta    (14 km)

Forsa    (14 km)

Löt    (14 km)

Marma    (14 km)

Trävlinge    (14 km)

Vreta    (14 km)

Brunna    (15 km)

Drälinge    (15 km)

Eda    (15 km)

Eke    (15 km)

Forssa    (15 km)

Hånsta    (15 km)

Järsta    (15 km)

Långtibble    (15 km)

Lejsta    (15 km)

Olunda    (15 km)

Rasbokil    (15 km)

Stenhagen och Persborg    (15 km)

Svista    (15 km)

Viggeby    (15 km)

Vrå    (15 km)

Åby    (16 km)

Altomta    (16 km)

Årby    (16 km)

Fornby    (16 km)

Hässle    (16 km)

Hov    (16 km)

Lännaholm    (16 km)

Lund    (16 km)

Navestabro    (16 km)

Råstaberg    (16 km)

Stenlunda    (16 km)

Elinge    (17 km)

Gryta    (17 km)

Skuttungeby    (17 km)

Vallhov    (17 km)

Klivinge    (18 km)

Kumla    (18 km)

Lisselbo    (18 km)

Östunaby och Erkesberga    (18 km)

Travenberg    (18 km)

Ubby    (18 km)

Balingstaby    (19 km)

Björk    (19 km)

Edeby    (19 km)

Gröndal    (19 km)

Häggby    (19 km)

Häggeby    (19 km)

Salsta    (19 km)

Spakbacken    (19 km)

Tibble    (19 km)

Vansta    (19 km)

Brunnby    (20 km)

Fasma    (20 km)

Focksta    (20 km)

Lövsta    (20 km)

Norsborg    (20 km)


Landmärken i närheten

Upplands runinskrifter 965    (nära)

Upplands runinskrifter 966    (nära)

Uppsala Arena    (nära)

Gränby ishallar    (1 km)

Upplands runinskrifter 963    (nära)

Von Bahrska häcken    (2 km)

Allianshallen    (3 km)

Galleri London    (3 km)

Gillet    (3 km)

Gotlands nation Uppsala    (3 km)

Grand Hotell Hörnan    (3 km)

Haglunds bro    (3 km)

Katalin    (3 km)

Klosettpalatset    (3 km)

Linnéträdgården    (3 km)

Näckens polska    (3 km)

Nylund & Son    (3 km)

Prinshuset    (3 km)

Royal    (3 km)

Saluhallen i Uppsala    (3 km)

Skytteanum    (3 km)

Spegeln    (3 km)

Stora torget    (3 km)

Upplands runinskrifter 974    (3 km)

Upplands runinskrifter 978    (3 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;107    (3 km)

Uppsala centralstation    (3 km)

Uppsala östra station    (3 km)

Vaksala torg    (3 km)

Vasakoret    (3 km)

Västgöta nation Uppsala    (3 km)

Västgötaspången    (3 km)

Academia Carolina    (4 km)

Akademihotellet    (4 km)

Akademiska sjukhuset    (4 km)

Ärkebiskopsgården    (4 km)

Biotopia    (4 km)

Botaniska trädgården Uppsala    (4 km)

Dekanhuset    (4 km)

Eklundshof    (4 km)

F 16 Uppsala    (4 km)

Flustret    (4 km)

Fyrisbiografen    (4 km)

Gamla Uppsala fornlämningsområde    (4 km)

Geijersgården Uppsala    (4 km)

Göteborgs nation Uppsala    (4 km)

Gunillaklockan    (4 km)

Gustavianum    (4 km)

Kalmar nation    (4 km)

Kalmar nation Uppsala    (4 km)

Norrbyska studenthemmet    (4 km)

Observatorieparken    (4 km)

Odinslund    (4 km)

Ofvandahls    (4 km)

Östgöta nation Uppsala    (4 km)

Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium    (4 km)

Rektorsgården i Uppsala    (4 km)

Sigrid Rudebecks gymnasium    (4 km)

Slottsbiografen    (4 km)

Sten Sturemonumentet    (4 km)

Stockholms nation Uppsala    (4 km)

Storan    (4 km)

Studenternas tennispaviljong    (4 km)

Svandammen    (4 km)

Universitetsparken    (4 km)

Upplands runinskrifter 896    (4 km)

Upplands runinskrifter 932    (4 km)

Upplands runinskrifter 979    (4 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;104    (4 km)

Uppsala gamla kyrkogård    (4 km)

Uppsala universitets myntkabinett    (4 km)

Värmlands nation Uppsala    (4 km)

Vasahuset i Uppsala    (4 km)

Vasaparken    (4 km)

Victoriamuseet för egyptiska fornsaker    (4 km)

Villa Lugnet    (4 km)

Bror Marklund    (5 km)

Undénska villan    (5 km)

Upplands artilleriregemente    (5 km)

Upplands regemente    (5 km)

Upplands runinskrifter 951    (5 km)

Upplands runinskrifter 985    (5 km)

Uppsala astronomiska observatorium    (5 km)

Villa Göth    (5 km)

Berthåga kyrkogård    (6 km)

Upplands runinskrifter 945    (6 km)

Upplands runinskrifter 946    (6 km)

Upplands runinskrifter 950    (6 km)

Upplands runinskrifter 957    (6 km)

Danelids IP    (7 km)

Linnés Sävja    (7 km)

Upplands runinskrifter 895    (7 km)

Upplands runinskrifter 897    (7 km)

Upplands runinskrifter 898    (7 km)

Upplands runinskrifter 947    (7 km)

Upplands runinskrifter 948    (7 km)

Upplands runinskrifter 999    (7 km)

Läby vad    (8 km)

Upplands runinskrifter 902    (8 km)

Upplands runinskrifter 990    (8 km)

Upplands runinskrifter 991    (8 km)

Upplands runinskrifter 992    (8 km)

Upplands runinskrifter Fv1990;32B    (8 km)

Anstalten Åby    (9 km)

Upplands runinskrifter 996    (9 km)

Flottsundsbron    (10 km)

Mora Stenar    (10 km)

Sunnersta fornborg    (10 km)

Upplands runinskrifter 899    (10 km)

Upplands runinskrifter 903    (10 km)

Upplands runinskrifter 912    (10 km)

Upplands runinskrifter 987    (10 km)

Skarholmen    (11 km)

Upplands runinskrifter 484    (12 km)

Fjällnora    (13 km)

Upplands runinskrifter 481    (13 km)

Runristning    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 219    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 220    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 221    (14 km)

Upplands runinskrifter 485    (14 km)

Upplands runinskrifter 844    (14 km)

Upplands runinskrifter 905    (14 km)

Lenabergs kalkbrott    (15 km)

Upplands runinskrifter 1012    (16 km)

Upplands runinskrifter 846    (17 km)

Upplands runinskrifter 847    (17 km)

Upplands runinskrifter 1113    (18 km)

Vallox Säby    (18 km)

Bökstastenen    (19 km)

Flasta kyrkoruin    (19 km)

Salsta slott    (19 km)

Skohalvön    (20 km)

Upplands runinskrifter 470    (20 km)

Wiks folkhögskola    (20 km)


Kyrkor i närheten

Årstakyrkan    (1 km)

Salabackekyrkan    (1 km)

Vaksala Kyrka    (nära)

Almtunakyrkan    (2 km)

Lötenkyrkan    (2 km)

Sankt Pers kyrka    (2 km)

Mikaelskyrkan    (3 km)

Missionskyrkan    (3 km)

Samariterhemmets kyrka    (3 km)

Sankt Lars kyrka    (3 km)

Tunabergskyrkan    (3 km)

Uppsala moské    (3 km)

Gamla Uppsala Kyrka    (4 km)

Helga Trefaldighets kyrka    (4 km)

Pauluskapellet    (4 km)

Uppsala Domkyrka    (4 km)

Vindhemskyrkan    (4 km)

Eriksbergskyrkan    (5 km)

Gode Herdens kapell    (5 km)

Sankt Ansgars kyrka    (5 km)

Sankt Olofs kapell    (5 km)

Danmarks Kyrka    (6 km)

Sankt Olofs kyrka    (6 km)

Stigbergskyrkan    (6 km)

Sankta Maria kyrka    (7 km)

Sävja kyrka    (7 km)

Gottsunda Kyrka    (8 km)

Lyckebokyrkan    (8 km)

Ärentuna kyrka    (9 km)

Läby kyrka    (9 km)

Storvreta Kapell    (9 km)

Sunnersta Kyrka    (9 km)

Börje Kyrka    (10 km)

Funbo Kyrka    (10 km)

Åkerby Kyrka    (11 km)

Bälinge Kyrka    (11 km)

Uppsala Näs kyrka    (11 km)

Lagga kyrka    (13 km)

Rasbo Kyrka    (14 km)

Vänge kyrka    (14 km)

Dalby Kyrka    (15 km)

Lena Kyrka    (15 km)

Alsike kyrka    (16 km)

Jumkils kyrka    (16 km)

Ramsta kyrka    (16 km)

Rasbokils Kyrka    (16 km)

Skuttunge Kyrka    (16 km)

Östuna kyrka    (17 km)

Västeråkers kyrka    (17 km)

Björklinge Kyrka    (18 km)

Sankta Birgittakyrkan    (18 km)

Sätuna gravkor    (18 km)

Tensta kyrka    (18 km)

Balingsta Kyrka    (19 km)

Hagby Kyrka    (19 km)

Knivsta gamla kyrka    (20 km)

Skoklosters Kyrka    (20 km)

Vassunda kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Brillinge