SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Fjuckby

Uppsala  |  Uppsala län

Fjuckbys läge i Uppsala län

Fjuckby är en ort i Ärentuna församling, norr om Uppsala.

1990 avgränsade SCB en småort med beteckningen Fjuckby längs med länsväg C 698. 2005 avgränsades en ny småort öster om den första utmed länsväg C 698. Denna fick beteckningen Oppgården och Fjuckby. Den förstnämnda småorten fick då istället beteckningen Fjuckby västra.

Här finns en ovanlig runsten bevarad. Länsvägarna C 698 (Ärentuna-Björklingevägen) samt C 699 (Storvretavägen) möts i västra delen av Fjuckby.

Fjuckby omtalas första gången 1316. På 1500-talet bestod byn av tre mantal skatte och ett mantal kyrkojord, som enare övergick till skatte. Till byn hörde utjordar i Skällsta, Nyby och Solvallen. Fjuckby har Ärentunas näst största gravält (RAÄ 169), där det idag finns 115 synliga gravar. I Fjuckby finns även en runsten, U 1016, som omtalar en greklandsfarare. Runstensfragmentet U 1017 härrör även det från Fjuckby, men har i modern tid flyttats till Ärentuna kyrkogård.

På Fjuckbys skog finns även en fornborg, bestående av en stenmur av omkring 20 meters diameter.

Fjuckby är även rikt på fynd från Bronsålder. Ett flertal skärvstenshögar finns på ägorna. På 1930-talet undersöktes en skärvstenshög med intilliggande boplatsområde, fynden bestod främst av lerklining, en bronsmål och bronsålderskeramik. På 1960-talet undersöktes två skärvstenshögar i samband med en tomtavstyckning i Fjuckby. Redan 1862 påträffades en bronsspjutspets vid torpet Solvallen i Fjuckby.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Storvreld    (6 km)

Storvreta    (6 km)

Sävja    (19 km)


Mindre orter i närheten

Bälinge Uppsala    (5 km)

Vattholma    (8 km)

Vänge Uppsala    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Lövstalöt    (4 km)

Onslunda    (4 km)

Blackstalund    (12 km)

Alberga    (13 km)

Skölsta    (13 km)

Skyttorp    (13 km)

Ekeby    (15 km)

Gåvsta    (15 km)

Haga    (15 km)

Bärby    (17 km)

Karby    (19 km)

Gunsta    (20 km)


Övriga orter i närheten

Kyrsta    (2 km)

Dragby    (3 km)

Drälinge    (3 km)

Forsa    (3 km)

Högsta    (3 km)

Vaxmyra    (3 km)

Åby    (4 km)

Fansta    (4 km)

Grimsta    (4 km)

Grimsta och Lundvreten    (4 km)

Gysta    (4 km)

Rosta    (4 km)

Stenlunda    (4 km)

Bälingeby    (5 km)

Eke    (5 km)

Forssa    (5 km)

Fullerö    (5 km)

Järsta    (5 km)

Forkarby    (6 km)

Gryta    (6 km)

Hånsta    (6 km)

Isgrena    (6 km)

Lisselbo    (6 km)

Marsta    (6 km)

Nyfla    (6 km)

Nyvla    (6 km)

Råstaberg    (6 km)

Skuttungeby    (6 km)

Åloppe    (7 km)

Altomta    (7 km)

Elinge    (7 km)

Gröndal    (7 km)

Häggby    (7 km)

Häggeby    (7 km)

Sundbro    (7 km)

Travenberg    (7 km)

Bredåker    (8 km)

Brunnby    (8 km)

Fasma    (8 km)

Hämringe    (8 km)

Hemringe    (8 km)

Ulva kvarn    (8 km)

Vansta    (8 km)

Hjälmsta    (9 km)

Närlinge    (9 km)

Norra Krycklinge    (9 km)

Påskkravallerna    (9 km)

Rångsta    (9 km)

Sävasta    (9 km)

Sommaränge    (9 km)

Uggelsta    (9 km)

Alsta    (10 km)

Altuna    (10 km)

Ängeby    (10 km)

Ärna    (10 km)

Axlunda    (10 km)

Broby    (10 km)

Forsby    (10 km)

Golvasta    (10 km)

Långåker    (10 km)

Salsta    (10 km)

Eklunda    (11 km)

Hässelby    (11 km)

Jälla    (11 km)

Mjölänge    (11 km)

Ströja    (11 km)

Tunaberg    (11 km)

Vallby    (11 km)

Vallhov    (11 km)

Vikstaby    (11 km)

Yrestahed    (11 km)

Brillinge    (12 km)

Gränby    (12 km)

Grellsbo    (12 km)

Hammarby    (12 km)

Hammarby by    (12 km)

Korsnäs    (12 km)

Morby    (12 km)

Myrby    (12 km)

Nyby    (12 km)

Örskällan    (12 km)

Ubby    (12 km)

Älby    (13 km)

Angsboda    (13 km)

Brogård    (13 km)

Dalkarlsbo    (13 km)

Fagerdal    (13 km)

Fornby    (13 km)

Grän    (13 km)

Liljeberg    (13 km)

Oxsätra och Sävastebo    (13 km)

Rickomberga    (13 km)

Risby    (13 km)

Salabackar    (13 km)

Salabacke    (13 km)

Skäggesta    (13 km)

Ströby    (13 km)

Svia    (13 km)

Tiby    (13 km)

Uvlunge    (13 km)

Åkerlänna    (14 km)

Almtuna    (14 km)

Årsta    (14 km)

Karby    (14 km)

Klista    (14 km)

Klivinge    (14 km)

Oksätra    (14 km)

Oxsätra    (14 km)

Rasbokil    (14 km)

Sämsta    (14 km)

Ströbylund    (14 km)

Torkelsbo    (14 km)

Västerberga    (14 km)

Västra Vallby    (14 km)

Berthåga    (15 km)

Burunge    (15 km)

Dalboda    (15 km)

Ekebybruk    (15 km)

Eriksberg    (15 km)

Kvarnbo    (15 km)

Domarbo    (16 km)

Finnsta    (16 km)

Finsta    (16 km)

Läby kyrkby    (16 km)

Öster Ekeby och Backbo    (16 km)

Tolboda    (16 km)

Trävlinge    (16 km)

Åkra    (17 km)

Brunna    (17 km)

Ekeby    (17 km)

Gryttby    (17 km)

Hågahögen    (17 km)

Kölinge    (17 km)

Läbyvad    (17 km)

Långtibble    (17 km)

Lejsta    (17 km)

Nåstuna    (17 km)

Norby    (17 km)

Österekeby    (17 km)

Sandbol    (17 km)

Ulleråker    (17 km)

Väster Ekeby    (17 km)

Västerekeby    (17 km)

Visteby    (17 km)

Danmarksby    (18 km)

Granlunda    (18 km)

Hov    (18 km)

Järlebo    (18 km)

Nyboda    (18 km)

Ärnevi    (19 km)

Ernevi    (19 km)

Hökby    (19 km)

Husby    (19 km)

Kättsbo    (19 km)

Kläringe    (19 km)

Malma    (19 km)

Nåntuna    (19 km)

Tjocksta    (19 km)

Valsätra    (19 km)

Bergsbrunna    (20 km)

Götbrunna    (20 km)

Skärfälten    (20 km)

Stavbyby    (20 km)


Landmärken i närheten

Upplands runinskrifter 1113    (6 km)

Lenabergs kalkbrott    (8 km)

Upplands runinskrifter 985    (8 km)

Sätuna säteri    (9 km)

Upplands runinskrifter 978    (9 km)

Upplands runinskrifter 979    (9 km)

Gamla Uppsala fornlämningsområde    (10 km)

Salsta slott    (10 km)

F 16 Uppsala    (11 km)

Upplands runinskrifter 1061    (11 km)

Gränby ishallar    (12 km)

Upplands runinskrifter 912    (12 km)

Uppsala Arena    (12 km)

Von Bahrska häcken    (12 km)

Runristning    (13 km)

Upplands runinskrifter 960    (13 km)

Upplands runinskrifter 961    (13 km)

Upplands runinskrifter 963    (13 km)

Upplands runinskrifter 964    (13 km)

Upplands runinskrifter 965    (13 km)

Upplands runinskrifter 966    (13 km)

Upplands runinskrifter 974    (13 km)

Academia Carolina    (14 km)

Akademihotellet    (14 km)

Ärkebiskopsgården    (14 km)

Berthåga kyrkogård    (14 km)

Biotopia    (14 km)

Dekanhuset    (14 km)

Fyrisbiografen    (14 km)

Galleri London    (14 km)

Geijersgården Uppsala    (14 km)

Gillet    (14 km)

Göteborgs nation Uppsala    (14 km)

Gotlands nation Uppsala    (14 km)

Grand Hotell Hörnan    (14 km)

Gunillaklockan    (14 km)

Gustavianum    (14 km)

Haglunds bro    (14 km)

Kalmar nation    (14 km)

Kalmar nation Uppsala    (14 km)

Katalin    (14 km)

Klosettpalatset    (14 km)

Linnéträdgården    (14 km)

Näckens polska    (14 km)

Norrbyska studenthemmet    (14 km)

Nylund & Son    (14 km)

Observatorieparken    (14 km)

Odinslund    (14 km)

Ofvandahls    (14 km)

Östgöta nation Uppsala    (14 km)

Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium    (14 km)

Prinshuset    (14 km)

Rektorsgården i Uppsala    (14 km)

Royal    (14 km)

Saluhallen i Uppsala    (14 km)

Sigrid Rudebecks gymnasium    (14 km)

Skytteanum    (14 km)

Slottsbiografen    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 219    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 220    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 221    (14 km)

Spegeln    (14 km)

Stockholms nation Uppsala    (14 km)

Stora torget    (14 km)

Storan    (14 km)

Universitetsparken    (14 km)

Upplands runinskrifter 896    (14 km)

Upplands runinskrifter 932    (14 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;104    (14 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;107    (14 km)

Uppsala centralstation    (14 km)

Uppsala gamla kyrkogård    (14 km)

Uppsala östra station    (14 km)

Uppsala universitets myntkabinett    (14 km)

Vaksala torg    (14 km)

Värmlands nation Uppsala    (14 km)

Vasahuset i Uppsala    (14 km)

Vasakoret    (14 km)

Vasaparken    (14 km)

Västgöta nation Uppsala    (14 km)

Västgötaspången    (14 km)

Victoriamuseet för egyptiska fornsaker    (14 km)

Akademiska sjukhuset    (15 km)

Allianshallen    (15 km)

Botaniska trädgården Uppsala    (15 km)

Flustret    (15 km)

Sten Sturemonumentet    (15 km)

Studenternas tennispaviljong    (15 km)

Svandammen    (15 km)

Undénska villan    (15 km)

Upplands runinskrifter 1012    (15 km)

Villa Lugnet    (15 km)

Bror Marklund    (16 km)

Eklundshof    (16 km)

Läby vad    (16 km)

Upplands artilleriregemente    (16 km)

Upplands regemente    (16 km)

Upplands runinskrifter 895    (16 km)

Upplands runinskrifter 902    (16 km)

Upplands runinskrifter 903    (16 km)

Uppsala astronomiska observatorium    (16 km)

Villa Göth    (16 km)

Ottarshögen    (17 km)

Upplands runinskrifter 897    (17 km)

Upplands runinskrifter 898    (17 km)

Upplands runinskrifter 905    (17 km)

Upplands runinskrifter 951    (17 km)

Upplands runinskrifter 999    (17 km)

Upplands runinskrifter 950    (18 km)

Upplands runinskrifter 957    (18 km)

Upplands runinskrifter 990    (18 km)

Upplands runinskrifter 991    (18 km)

Upplands runinskrifter 992    (18 km)

Anstalten Åby    (19 km)

Linnés Sävja    (19 km)

Upplands runinskrifter 945    (19 km)

Upplands runinskrifter 946    (19 km)

Upplands runinskrifter 947    (19 km)

Upplands runinskrifter 948    (19 km)

Upplands runinskrifter Fv1990;32B    (19 km)

Danelids IP    (20 km)

Upplands runinskrifter 996    (20 km)

Vendels    (20 km)


Kyrkor i närheten

Ärentuna kyrka    (3 km)

Skuttunge Kyrka    (5 km)

Bälinge Kyrka    (6 km)

Björklinge Kyrka    (6 km)

Lyckebokyrkan    (6 km)

Sätuna gravkor    (6 km)

Storvreta Kapell    (6 km)

Lena Kyrka    (8 km)

Tensta kyrka    (8 km)

Åkerby Kyrka    (9 km)

Gamla Uppsala Kyrka    (10 km)

Jumkils kyrka    (11 km)

Viksta Kyrka    (11 km)

Börje Kyrka    (12 km)

Lötenkyrkan    (12 km)

Tunabergskyrkan    (12 km)

Uppsala moské    (12 km)

Mikaelskyrkan    (13 km)

Oxsätra Kapell    (13 km)

Salabackekyrkan    (13 km)

Sankt Pers kyrka    (13 km)

Vaksala Kyrka    (13 km)

Vindhemskyrkan    (13 km)

Almtunakyrkan    (14 km)

Årstakyrkan    (14 km)

Helga Trefaldighets kyrka    (14 km)

Missionskyrkan    (14 km)

Samariterhemmets kyrka    (14 km)

Sankt Ansgars kyrka    (14 km)

Sankt Lars kyrka    (14 km)

Sankt Olofs kapell    (14 km)

Uppsala Domkyrka    (14 km)

Eriksbergskyrkan    (15 km)

Pauluskapellet    (15 km)

Rasbokils Kyrka    (15 km)

Sankt Olofs kyrka    (15 km)

Sankta Maria kyrka    (15 km)

Läby kyrka    (16 km)

Rasbo Kyrka    (16 km)

Stigbergskyrkan    (16 km)

Gode Herdens kapell    (17 km)

Vänge kyrka    (17 km)

Danmarks Kyrka    (19 km)

Gottsunda Kyrka    (19 km)

Sävja kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Fjuckby