SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Granlunda

Uppsala  |  Uppsala län

Kerstin Granlund autograph.png

Kerstin Marianne Granlund Wedin, född Granlund 17 juni 1951 i Främmestad i dåvarande Skaraborgs län, är en svensk revyartist. Hon är uppvuxen i Trollhättan och främst känd som medlem i Galenskaparna och After Shave.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Bälinge Uppsala    (16 km)

Vänge Uppsala    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Blackstalund    (8 km)

Harbonäs    (10 km)

Marbäck    (10 km)

Viby    (10 km)

Bärby    (17 km)

Fågelsta    (17 km)

Lövstalöt    (18 km)

Alberga    (19 km)

Onslunda    (19 km)


Övriga orter i närheten

Oksätra    (4 km)

Oxsätra    (4 km)

Stenforsbacka    (4 km)

Åkerlänna    (5 km)

Domarbo    (5 km)

Oxsätra och Sävastebo    (5 km)

By    (6 km)

Östfora    (6 km)

Brogård    (7 km)

Dalkarlsbo    (7 km)

Fagerdal    (7 km)

Grellsbo    (7 km)

Käbbo    (7 km)

Marstalla    (7 km)

Haga    (8 km)

Siggefora    (8 km)

Stalbo    (9 km)

Svina    (9 km)

Angsboda    (10 km)

Blackbo    (10 km)

Ubby    (10 km)

Axlunda    (11 km)

Berg    (11 km)

Elinge    (11 km)

Norra Krycklinge    (11 km)

Norrbo    (11 km)

Risänge    (11 km)

Vallhov    (11 km)

Brunnby    (12 km)

Forsby    (12 km)

Kvarsta    (12 km)

Långåker    (12 km)

Nolmyra    (12 km)

Skuttungeby    (12 km)

Ängeby    (13 km)

Gransätra    (13 km)

Hemmingsbo    (13 km)

Kättsbo    (13 km)

Närlinge    (13 km)

Åloppe    (14 km)

Brattberg    (14 km)

Eke    (14 km)

Häggby    (14 km)

Häggeby    (14 km)

Hjälmsta    (14 km)

Karbo    (14 km)

Vreta    (14 km)

Åby    (15 km)

Alsta    (15 km)

Dragby    (15 km)

Gysta    (15 km)

Isgrena    (15 km)

Norrsälja    (15 km)

Nyfla    (15 km)

Nyvla    (15 km)

Ålandsdal    (16 km)

Altuna    (16 km)

Bälingeby    (16 km)

Drälinge    (16 km)

Gräsbo    (16 km)

Lindsbro    (16 km)

Lockelsbo    (16 km)

Tolboda    (16 km)

Västerby    (16 km)

Brunvalla    (17 km)

Dalboda    (17 km)

Djurkarlsbo    (17 km)

Djurkarsbo    (17 km)

Fansta    (17 km)

Granberga    (17 km)

Hemmingsbo    (17 km)

Högsta    (17 km)

Huddungeby    (17 km)

Huggle    (17 km)

Lagbo    (17 km)

Mångsbo    (17 km)

Mjölänge    (17 km)

Persbo    (17 km)

Siggberg    (17 km)

Stenlunda    (17 km)

Sundbro    (17 km)

Uggelsta    (17 km)

Älby    (18 km)

Boda    (18 km)

Brunna    (18 km)

Fjuckby    (18 km)

Forkarby    (18 km)

Götbrunna    (18 km)

Gröndal    (18 km)

Långtibble    (18 km)

Lisselbo    (18 km)

Näsbo    (18 km)

Nyboda    (18 km)

Skyttstennäs    (18 km)

Smedstorpet    (18 km)

Sommaränge    (18 km)

Ströja    (18 km)

Torkelsbo    (18 km)

Vansjö    (18 km)

Aspnäs    (19 km)

Broby    (19 km)

Brunkebo    (19 km)

Fasma    (19 km)

Finnsta    (19 km)

Finsta    (19 km)

Gällarbo    (19 km)

Gästbo    (19 km)

Grimle    (19 km)

Grimsta    (19 km)

Gundbo    (19 km)

Håvberga    (19 km)

Jugansbo    (19 km)

Kanikbo    (19 km)

Korbo    (19 km)

Marsta    (19 km)

Rångsta    (19 km)

Rosta    (19 km)

Sävasta    (19 km)

Staffansbo    (19 km)

Stigmota    (19 km)

Tiby    (19 km)

Bjurvalla    (20 km)

Boksta    (20 km)

Gillberga    (20 km)

Kyrsta    (20 km)

Märtsbo    (20 km)

Nyby    (20 km)

Sillbo    (20 km)

Ulva kvarn    (20 km)

Uvlunge    (20 km)


Landmärken i närheten

Viby säteri    (10 km)

Tallmossen    (12 km)

Upplands runinskrifter 1113    (14 km)

Lindsbro Herrgård    (15 km)

Sätuna säteri    (17 km)

Upplands runinskrifter 1180    (19 km)

Upplands runinskrifter 912    (19 km)

Runristning    (20 km)

Upplands runinskrifter 905    (20 km)


Kyrkor i närheten

Ebenesers Kapell    (4 km)

Oxsätra Kapell    (5 km)

Harbo kyrka    (11 km)

Jumkils kyrka    (11 km)

Järlåsa Kyrka    (13 km)

Skuttunge Kyrka    (13 km)

Björklinge Kyrka    (15 km)

Sätuna gravkor    (15 km)

Åkerby Kyrka    (16 km)

Ålands kyrka    (16 km)

Bälinge Kyrka    (16 km)

Huddunge kyrka    (17 km)

Aspnäs gårdskyrka    (18 km)

Ärentuna kyrka    (19 km)

Börje Kyrka    (19 km)

Östervåla kyrka    (19 km)

Vänge kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Granlunda