SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kyrsta

Uppsala  |  Uppsala län

Kyrstas läge i Uppsala län

Kyrsta är en by cirka 6 km väster om Storvreta i Uppsala kommun, mellersta Uppland.

Kyrsta ligger längs länsväg C 699 strax öster om bron över E4. I Kyrsta har arkeologiska utgrävningar gjorts i samband med E4-bygget.

Byn ligger i Ärentuna socken.

På 1800-talet bodde konstnären Bruno Liljefors morföräldrar i en av byns gårdar. Flera av hans naturskildringar är hämtade från Kyrstatrakten . Enligt 1540-talets jordeböcker bestod byn av tre gårdar.

På ömse sidor av byn står två runstenar utmed nuvarande väg 699. Det äldsta skriftliga belägget är från 1296 (in Köristum) . Den ovan nämnda väg 699 antas ha haft ungefär samma sträckning ända sedan forntiden.

Lösfynd av flintdolkar och stenyxor visar att byns marker varit bebodda sedan stenåldern . År 2002 genomfördes omfattande arkeologiska undersökningar inför omdragningen av E4:an som numera passerar strax väster om byns gårdar . Dessa undersökningar berörde boplatslämningar (RAÄ 327 & 330) i åkermarken söder om dagens bebyggelse. Rester efter ett fyrtiotal förhistoriska hus påträffades. Det äldsta var från övergången mellan sten- och bronsålder. Det yngsta kunde dateras till vikingatid. Flertalet byggnader hade uppförts under den äldre järnåldern, då flera samtida gårdar funnits på platsen . Strax utanför den förhistoriska bebyggelsen påträffades även två sedan tidigare okända gravfält. Det ena (RAÄ 328) var beläget på en mindre åkerholme och hade använts under den förromerska järnåldern. Det andra (RAÄ 329) låg i åkermarken ett stycke söder om dagens bybebyggelse. Där påträffades gravar från perioden yngre romersk järnålder-tidig medeltid . Undersökningarna visade på en intensiv bosättning i området under framförallt den äldre järnåldern. Bara några hundra meter söderut, vid Vaxmyra, undersöktes ytterligare gårdar från denna period inför vägbygget.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Storvreld    (4 km)

Storvreta    (4 km)

Sävja    (18 km)


Mindre orter i närheten

Bälinge Uppsala    (6 km)

Vattholma    (7 km)

Vänge Uppsala    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Onslunda    (4 km)

Lövstalöt    (5 km)

Skölsta    (12 km)

Skyttorp    (12 km)

Alberga    (13 km)

Blackstalund    (14 km)

Gåvsta    (14 km)

Ekeby    (15 km)

Haga    (15 km)

Bärby    (16 km)

Gunsta    (19 km)

Karby    (19 km)


Övriga orter i närheten

Fjuckby    (2 km)

Forsa    (2 km)

Vaxmyra    (2 km)

Drälinge    (4 km)

Forssa    (4 km)

Fullerö    (4 km)

Grimsta    (4 km)

Grimsta och Lundvreten    (4 km)

Högsta    (4 km)

Järsta    (4 km)

Rosta    (4 km)

Åby    (5 km)

Dragby    (5 km)

Fansta    (5 km)

Hånsta    (5 km)

Råstaberg    (5 km)

Stenlunda    (5 km)

Altomta    (6 km)

Gryta    (6 km)

Gysta    (6 km)

Lisselbo    (6 km)

Marsta    (6 km)

Travenberg    (6 km)

Bälingeby    (7 km)

Bredåker    (7 km)

Eke    (7 km)

Forkarby    (7 km)

Hämringe    (7 km)

Hemringe    (7 km)

Isgrena    (7 km)

Nyfla    (7 km)

Nyvla    (7 km)

Vansta    (7 km)

Åloppe    (8 km)

Fasma    (8 km)

Gröndal    (8 km)

Häggby    (8 km)

Häggeby    (8 km)

Skuttungeby    (8 km)

Sundbro    (8 km)

Ulva kvarn    (8 km)

Brunnby    (9 km)

Elinge    (9 km)

Golvasta    (9 km)

Påskkravallerna    (9 km)

Rångsta    (9 km)

Salsta    (9 km)

Sävasta    (9 km)

Yrestahed    (9 km)

Ärna    (10 km)

Hammarby    (10 km)

Hammarby by    (10 km)

Hjälmsta    (10 km)

Jälla    (10 km)

Morby    (10 km)

Närlinge    (10 km)

Norra Krycklinge    (10 km)

Sommaränge    (10 km)

Uggelsta    (10 km)

Altuna    (11 km)

Broby    (11 km)

Eklunda    (11 km)

Fornby    (11 km)

Forsby    (11 km)

Gränby    (11 km)

Långåker    (11 km)

Liljeberg    (11 km)

Örskällan    (11 km)

Tunaberg    (11 km)

Vallby    (11 km)

Vikstaby    (11 km)

Alsta    (12 km)

Ängeby    (12 km)

Axlunda    (12 km)

Brillinge    (12 km)

Grän    (12 km)

Hässelby    (12 km)

Karby    (12 km)

Korsnäs    (12 km)

Mjölänge    (12 km)

Myrby    (12 km)

Rasbokil    (12 km)

Sämsta    (12 km)

Ströja    (12 km)

Svia    (12 km)

Västerberga    (12 km)

Västra Vallby    (12 km)

Älby    (13 km)

Almtuna    (13 km)

Årsta    (13 km)

Klivinge    (13 km)

Nyby    (13 km)

Rickomberga    (13 km)

Risby    (13 km)

Salabackar    (13 km)

Salabacke    (13 km)

Skäggesta    (13 km)

Ströby    (13 km)

Uvlunge    (13 km)

Vallhov    (13 km)

Angsboda    (14 km)

Grellsbo    (14 km)

Tiby    (14 km)

Torkelsbo    (14 km)

Trävlinge    (14 km)

Ubby    (14 km)

Åkerlänna    (15 km)

Berthåga    (15 km)

Brogård    (15 km)

Burunge    (15 km)

Dalboda    (15 km)

Dalkarlsbo    (15 km)

Ekebybruk    (15 km)

Eriksberg    (15 km)

Fagerdal    (15 km)

Klista    (15 km)

Kölinge    (15 km)

Lejsta    (15 km)

Oxsätra och Sävastebo    (15 km)

Ströbylund    (15 km)

Hov    (16 km)

Kvarnbo    (16 km)

Läby kyrkby    (16 km)

Oksätra    (16 km)

Öster Ekeby och Backbo    (16 km)

Oxsätra    (16 km)

Sandbol    (16 km)

Visteby    (16 km)

Åkra    (17 km)

Domarbo    (17 km)

Ekeby    (17 km)

Finnsta    (17 km)

Finsta    (17 km)

Gryttby    (17 km)

Hågahögen    (17 km)

Läbyvad    (17 km)

Nåstuna    (17 km)

Norby    (17 km)

Österekeby    (17 km)

Tolboda    (17 km)

Ulleråker    (17 km)

Väster Ekeby    (17 km)

Västerekeby    (17 km)

Ärnevi    (18 km)

Brunna    (18 km)

Danmarksby    (18 km)

Ernevi    (18 km)

Järlebo    (18 km)

Långtibble    (18 km)

Nyboda    (18 km)

Stavbyby    (18 km)

Tjocksta    (18 km)

Bergsbrunna    (19 km)

Björkkulla    (19 km)

Ensta och Bodarna    (19 km)

Fundbo    (19 km)

Hökby    (19 km)

Husby    (19 km)

Kläringe    (19 km)

Långlöt    (19 km)

Malma    (19 km)

Nåntuna    (19 km)

Valsätra    (19 km)

Väsby    (19 km)

Bred    (20 km)

Granlunda    (20 km)

Inninge    (20 km)

Källtorpet    (20 km)

Kättsbo    (20 km)

Marielund    (20 km)

Mjölsta    (20 km)

Ubby    (20 km)


Landmärken i närheten

Lenabergs kalkbrott    (6 km)

Upplands runinskrifter 1113    (7 km)

Upplands runinskrifter 985    (7 km)

Gamla Uppsala fornlämningsområde    (9 km)

Salsta slott    (9 km)

Sätuna säteri    (9 km)

Upplands runinskrifter 978    (9 km)

Upplands runinskrifter 979    (9 km)

F 16 Uppsala    (11 km)

Upplands runinskrifter 1061    (11 km)

Gränby ishallar    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 219    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 220    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 221    (12 km)

Upplands runinskrifter 960    (12 km)

Upplands runinskrifter 961    (12 km)

Upplands runinskrifter 963    (12 km)

Upplands runinskrifter 964    (12 km)

Upplands runinskrifter 965    (12 km)

Upplands runinskrifter 966    (12 km)

Upplands runinskrifter 974    (12 km)

Uppsala Arena    (12 km)

Von Bahrska häcken    (12 km)

Haglunds bro    (13 km)

Klosettpalatset    (13 km)

Linnéträdgården    (13 km)

Runristning    (13 km)

Upplands runinskrifter 1012    (13 km)

Upplands runinskrifter 912    (13 km)

Academia Carolina    (14 km)

Akademihotellet    (14 km)

Ärkebiskopsgården    (14 km)

Berthåga kyrkogård    (14 km)

Biotopia    (14 km)

Dekanhuset    (14 km)

Flustret    (14 km)

Fyrisbiografen    (14 km)

Galleri London    (14 km)

Geijersgården Uppsala    (14 km)

Gillet    (14 km)

Göteborgs nation Uppsala    (14 km)

Gotlands nation Uppsala    (14 km)

Grand Hotell Hörnan    (14 km)

Gunillaklockan    (14 km)

Gustavianum    (14 km)

Kalmar nation    (14 km)

Kalmar nation Uppsala    (14 km)

Katalin    (14 km)

Näckens polska    (14 km)

Norrbyska studenthemmet    (14 km)

Nylund & Son    (14 km)

Observatorieparken    (14 km)

Odinslund    (14 km)

Ofvandahls    (14 km)

Östgöta nation Uppsala    (14 km)

Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium    (14 km)

Prinshuset    (14 km)

Rektorsgården i Uppsala    (14 km)

Royal    (14 km)

Saluhallen i Uppsala    (14 km)

Sigrid Rudebecks gymnasium    (14 km)

Skytteanum    (14 km)

Slottsbiografen    (14 km)

Spegeln    (14 km)

Stockholms nation Uppsala    (14 km)

Stora torget    (14 km)

Storan    (14 km)

Studenternas tennispaviljong    (14 km)

Svandammen    (14 km)

Universitetsparken    (14 km)

Upplands runinskrifter 896    (14 km)

Upplands runinskrifter 932    (14 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;104    (14 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;107    (14 km)

Uppsala centralstation    (14 km)

Uppsala gamla kyrkogård    (14 km)

Uppsala östra station    (14 km)

Uppsala universitets myntkabinett    (14 km)

Vaksala torg    (14 km)

Värmlands nation Uppsala    (14 km)

Vasahuset i Uppsala    (14 km)

Vasakoret    (14 km)

Vasaparken    (14 km)

Västgöta nation Uppsala    (14 km)

Västgötaspången    (14 km)

Victoriamuseet för egyptiska fornsaker    (14 km)

Akademiska sjukhuset    (15 km)

Allianshallen    (15 km)

Botaniska trädgården Uppsala    (15 km)

Sten Sturemonumentet    (15 km)

Undénska villan    (15 km)

Upplands artilleriregemente    (15 km)

Villa Göth    (15 km)

Villa Lugnet    (15 km)

Bror Marklund    (16 km)

Eklundshof    (16 km)

Läby vad    (16 km)

Upplands regemente    (16 km)

Upplands runinskrifter 895    (16 km)

Upplands runinskrifter 902    (16 km)

Upplands runinskrifter 903    (16 km)

Upplands runinskrifter 999    (16 km)

Uppsala astronomiska observatorium    (16 km)

Ottarshögen    (17 km)

Upplands runinskrifter 897    (17 km)

Upplands runinskrifter 898    (17 km)

Upplands runinskrifter 950    (17 km)

Upplands runinskrifter 951    (17 km)

Upplands runinskrifter 957    (17 km)

Upplands runinskrifter 990    (17 km)

Upplands runinskrifter 991    (17 km)

Upplands runinskrifter 992    (17 km)

Anstalten Åby    (18 km)

Upplands runinskrifter 905    (18 km)

Upplands runinskrifter 945    (18 km)

Upplands runinskrifter 946    (18 km)

Upplands runinskrifter 947    (18 km)

Upplands runinskrifter 948    (18 km)

Upplands runinskrifter 996    (18 km)

Upplands runinskrifter Fv1990;32B    (18 km)

Danelids IP    (19 km)

Linnés Sävja    (19 km)

Upplands runinskrifter 987    (19 km)


Kyrkor i närheten

Ärentuna kyrka    (3 km)

Storvreta Kapell    (4 km)

Lyckebokyrkan    (5 km)

Lena Kyrka    (6 km)

Bälinge Kyrka    (7 km)

Björklinge Kyrka    (7 km)

Sätuna gravkor    (7 km)

Skuttunge Kyrka    (7 km)

Tensta kyrka    (7 km)

Gamla Uppsala Kyrka    (9 km)

Åkerby Kyrka    (10 km)

Viksta Kyrka    (10 km)

Lötenkyrkan    (12 km)

Tunabergskyrkan    (12 km)

Uppsala moské    (12 km)

Vaksala Kyrka    (12 km)

Årstakyrkan    (13 km)

Börje Kyrka    (13 km)

Jumkils kyrka    (13 km)

Mikaelskyrkan    (13 km)

Rasbokils Kyrka    (13 km)

Salabackekyrkan    (13 km)

Sankt Pers kyrka    (13 km)

Vindhemskyrkan    (13 km)

Almtunakyrkan    (14 km)

Helga Trefaldighets kyrka    (14 km)

Missionskyrkan    (14 km)

Rasbo Kyrka    (14 km)

Samariterhemmets kyrka    (14 km)

Sankt Ansgars kyrka    (14 km)

Sankt Lars kyrka    (14 km)

Sankt Olofs kapell    (14 km)

Uppsala Domkyrka    (14 km)

Eriksbergskyrkan    (15 km)

Oxsätra Kapell    (15 km)

Pauluskapellet    (15 km)

Sankt Olofs kyrka    (15 km)

Sankta Maria kyrka    (15 km)

Gode Herdens kapell    (16 km)

Läby kyrka    (16 km)

Stigbergskyrkan    (16 km)

Danmarks Kyrka    (18 km)

Vänge kyrka    (18 km)

Funbo Kyrka    (19 km)

Gottsunda Kyrka    (19 km)

Sävja kyrka    (19 km)

Stavby Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Kyrsta