SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Oxsätra

Uppsala  |  Uppsala län

Ortens läge i Uppsala län

Oxsätra och Sävastebo är en småort i Uppsala kommun cirka 25 km nordväst om Uppsala. SCB har i denna slagit ihop två ursprungliga småorter då det gäller folkbokföring och landarea.

Strax söder om Oxsätra har Björklingeån sitt lopp. Österut ligger de arkeologiskt intressanta Bälinge mossar.

Den så kallade Oxsätravallen, cirka 70 meter över havet, är en strandvall från tiden omkring 5 500 f. Kr.

Oxsätra omtalas i skriftliga handlingar första gången 1343 ('in villa Vxsætrum'). Byn omfattade 1540 2 mantal frälse och ett mantal skatte.

Sävastebo omtalas i skriftliga handlingar första gången 1299 ('Sighuastus de Bodhum'), då Sigvast, som namngett byn var faste vid ting i Uppsala. 1452 ärvde Johan Slaweka och hans syskon en gård i Sävastebo, som 1540 omfattade 1 mantal frälse.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Storvreld    (20 km)

Storvreta    (20 km)


Mindre orter i närheten

Bälinge Uppsala    (12 km)

Vänge Uppsala    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Blackstalund    (5 km)

Harbonäs    (14 km)

Lövstalöt    (14 km)

Marbäck    (14 km)

Viby    (14 km)

Onslunda    (16 km)

Alberga    (17 km)

Bärby    (19 km)

Fågelsta    (19 km)


Övriga orter i närheten

Oksätra    (nära)

Oxsätra och Sävastebo    (nära)

Åkerlänna    (3 km)

Brogård    (3 km)

Fagerdal    (3 km)

Grellsbo    (3 km)

Dalkarlsbo    (4 km)

Granlunda    (4 km)

Domarbo    (6 km)

Ubby    (6 km)

Elinge    (7 km)

Stenforsbacka    (7 km)

Vallhov    (7 km)

Norra Krycklinge    (8 km)

Skuttungeby    (8 km)

Ängeby    (9 km)

Angsboda    (9 km)

Axlunda    (9 km)

Brunnby    (9 km)

By    (9 km)

Eke    (9 km)

Forsby    (9 km)

Långåker    (9 km)

Östfora    (9 km)

Åloppe    (10 km)

Hjälmsta    (10 km)

Marstalla    (10 km)

Åby    (11 km)

Alsta    (11 km)

Dragby    (11 km)

Gysta    (11 km)

Haga    (11 km)

Häggby    (11 km)

Häggeby    (11 km)

Isgrena    (11 km)

Käbbo    (11 km)

Närlinge    (11 km)

Nyfla    (11 km)

Nyvla    (11 km)

Siggefora    (11 km)

Altuna    (12 km)

Bälingeby    (12 km)

Drälinge    (12 km)

Svina    (12 km)

Blackbo    (13 km)

Fansta    (13 km)

Forkarby    (13 km)

Hemmingsbo    (13 km)

Högsta    (13 km)

Kättsbo    (13 km)

Nolmyra    (13 km)

Stalbo    (13 km)

Stenlunda    (13 km)

Sundbro    (13 km)

Uggelsta    (13 km)

Fjuckby    (14 km)

Lisselbo    (14 km)

Norrbo    (14 km)

Ströja    (14 km)

Västerby    (14 km)

Ålandsdal    (15 km)

Berg    (15 km)

Broby    (15 km)

Brunna    (15 km)

Grimsta    (15 km)

Gröndal    (15 km)

Kvarsta    (15 km)

Långtibble    (15 km)

Marsta    (15 km)

Mjölänge    (15 km)

Risänge    (15 km)

Rosta    (15 km)

Sommaränge    (15 km)

Tiby    (15 km)

Tolboda    (15 km)

Älby    (16 km)

Dalboda    (16 km)

Fasma    (16 km)

Finnsta    (16 km)

Finsta    (16 km)

Gransätra    (16 km)

Grimsta och Lundvreten    (16 km)

Kyrsta    (16 km)

Nyby    (16 km)

Ulva kvarn    (16 km)

Vaxmyra    (16 km)

Brattberg    (17 km)

Forsa    (17 km)

Forssa    (17 km)

Gryta    (17 km)

Hässelby    (17 km)

Lockelsbo    (17 km)

Nyboda    (17 km)

Rångsta    (17 km)

Sävasta    (17 km)

Ströby    (17 km)

Torkelsbo    (17 km)

Ärna    (18 km)

Bredåker    (18 km)

Fullerö    (18 km)

Golvasta    (18 km)

Götbrunna    (18 km)

Järsta    (18 km)

Karbo    (18 km)

Klista    (18 km)

Nåstuna    (18 km)

Norrsälja    (18 km)

Råstaberg    (18 km)

Skyttstennäs    (18 km)

Ströbylund    (18 km)

Travenberg    (18 km)

Uvlunge    (18 km)

Vansta    (18 km)

Vikstaby    (18 km)

Vreta    (18 km)

Altomta    (19 km)

Burunge    (19 km)

Eklunda    (19 km)

Gryttby    (19 km)

Hämringe    (19 km)

Hånsta    (19 km)

Hemmingsbo    (19 km)

Hemringe    (19 km)

Korsnäs    (19 km)

Läby kyrkby    (19 km)

Lindsbro    (19 km)

Mångsbo    (19 km)

Påskkravallerna    (19 km)

Risby    (19 km)

Skäggesta    (19 km)

Testa    (19 km)

Tunaberg    (19 km)

Vallby    (19 km)

Gräsbo    (20 km)

Huggle    (20 km)

Smedstorpet    (20 km)


Landmärken i närheten

Upplands runinskrifter 1113    (11 km)

Viby säteri    (13 km)

Sätuna säteri    (14 km)

Tallmossen    (15 km)

Upplands runinskrifter 912    (15 km)

Upplands runinskrifter 905    (17 km)

Runristning    (18 km)

Upplands runinskrifter 1061    (18 km)

F 16 Uppsala    (19 km)

Gamla Uppsala fornlämningsområde    (19 km)

Lindsbro Herrgård    (19 km)

Ottarshögen    (19 km)

Upplands runinskrifter 903    (19 km)

Upplands runinskrifter 978    (19 km)

Upplands runinskrifter 979    (19 km)

Upplands runinskrifter 985    (19 km)


Kyrkor i närheten

Oxsätra Kapell    (nära)

Ebenesers Kapell    (7 km)

Jumkils kyrka    (8 km)

Skuttunge Kyrka    (9 km)

Åkerby Kyrka    (12 km)

Bälinge Kyrka    (12 km)

Björklinge Kyrka    (12 km)

Sätuna gravkor    (12 km)

Järlåsa Kyrka    (13 km)

Ålands kyrka    (14 km)

Harbo kyrka    (14 km)

Ärentuna kyrka    (15 km)

Börje Kyrka    (15 km)

Vänge kyrka    (17 km)

Tensta kyrka    (18 km)

Viksta Kyrka    (18 km)

Gamla Uppsala Kyrka    (19 km)

Läby kyrka    (19 km)

Skogs Tibble kyrka    (19 km)

Lyckebokyrkan    (20 km)

Storvreta Kapell    (20 km)


Mer information

Vädret kring Oxsätra