SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Pauluskapellet

Uppsala  |  Uppsala län

Pauluskapellet

Pauluskapellet är en kyrkobyggnad i Uppsala i Uppsala stift. Pauluskapellet var tidigare ett begravningskapell och ligger intill Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan millennieskiftet firas där regelbundet gudstjänster i Kyrkliga Förbundets regi.

Vid kapellets norra sida finns två massiva portar och vid södra sidan ett absidliknande utsprång. Kyrkorummet är orienterat i nord-sydlig riktning med altare och kor åt söder. Kapellet saknar torn och klockstapel men vid norra sidan under det utskjutande taket hänger en kyrkklocka som sköts helt manuellt.

Sommaren 2006 började honung sippra fram bakom kapellets altare. Det visade sig att vildbin hade byggt bo i taket. Bikupan blev sedan angripen av getingar vilket fick honungen att rinna in. Man var tvungen att bryta upp taket för att sanera kapellet från honung och getingar.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Sävja    (5 km)

Storvreld    (13 km)

Storvreta    (13 km)


Mindre orter i närheten

Vänge Uppsala    (11 km)

Bälinge Uppsala    (12 km)

Alsike    (13 km)

Slottsskogen    (17 km)

Slottsskogen Håbo    (18 km)

Vattholma    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ekeby    (2 km)

Haga    (3 km)

Skölsta    (7 km)

Vårdsätra    (7 km)

Bärby    (9 km)

Ytternäs och Vreta    (9 km)

Gunsta    (11 km)

Lövstalöt    (12 km)

Ramstalund    (12 km)

Gåvsta    (17 km)

Länna Uppsala    (18 km)

Blackstalund    (19 km)

Länna    (19 km)

Onslunda    (19 km)


Övriga orter i närheten

Eriksberg    (1 km)

Almtuna    (2 km)

Ekebybruk    (2 km)

Norby    (2 km)

Ulleråker    (2 km)

Årsta    (3 km)

Berthåga    (3 km)

Hågahögen    (3 km)

Rickomberga    (3 km)

Salabackar    (3 km)

Salabacke    (3 km)

Brillinge    (4 km)

Gränby    (4 km)

Läbyvad    (4 km)

Malma    (4 km)

Skäggesta    (4 km)

Tunaberg    (4 km)

Valsätra    (4 km)

Kvarnbo    (5 km)

Nåntuna    (5 km)

Ärna    (6 km)

Bergsbrunna    (6 km)

Danmarksby    (6 km)

Flottsund    (6 km)

Hässelby    (6 km)

Läby kyrkby    (6 km)

Påskkravallerna    (6 km)

Sodra Gottsunda    (6 km)

Stora Sunnersta    (6 km)

Sunnersta    (6 km)

Bredåker    (7 km)

Graneberg    (7 km)

Hämringe    (7 km)

Hemringe    (7 km)

Jälla    (7 km)

Klista    (7 km)

Stabby    (7 km)

Ströby    (7 km)

Ströbylund    (7 km)

Svia    (7 km)

Bärsta    (8 km)

Bodarna    (8 km)

Broby    (8 km)

Nyby    (8 km)

Persborg    (8 km)

Tjocksta    (8 km)

Ulva kvarn    (8 km)

Ytternäs    (8 km)

Nåstuna    (9 km)

Skärfälten    (9 km)

Ströja    (9 km)

Tiby    (9 km)

Ärnevi    (10 km)

Ernevi    (10 km)

Forkarby    (10 km)

Marsta    (10 km)

Uggelsta    (10 km)

Viggeby    (10 km)

Vreta    (10 km)

Altuna    (11 km)

Ensta och Bodarna    (11 km)

Finnsta    (11 km)

Finsta    (11 km)

Fullerö    (11 km)

Grimsta    (11 km)

Grimsta och Lundvreten    (11 km)

Halmby    (11 km)

Norrby    (11 km)

Rosta    (11 km)

Sundbro    (11 km)

Alsta    (12 km)

Brunna    (12 km)

Fansta    (12 km)

Hässle    (12 km)

Högby    (12 km)

Långlöt    (12 km)

Långtibble    (12 km)

Navestabro    (12 km)

Säby    (12 km)

Svista    (12 km)

Åloppe    (13 km)

Bälingeby    (13 km)

Bred    (13 km)

Fundbo    (13 km)

Hjälmsta    (13 km)

Isgrena    (13 km)

Lund    (13 km)

Marielund    (13 km)

Marma    (13 km)

Nyfla    (13 km)

Nyvla    (13 km)

Vaxmyra    (13 km)

Vrå    (13 km)

Ängeby    (14 km)

Årby    (14 km)

Björkkulla    (14 km)

Grän    (14 km)

Gysta    (14 km)

Hammarby    (14 km)

Högsta    (14 km)

Källtorpet    (14 km)

Karby    (14 km)

Kumla    (14 km)

Lövstahagen    (14 km)

Morby    (14 km)

Olunda    (14 km)

Sämsta    (14 km)

Balingstaby    (15 km)

Björk    (15 km)

Fjuckby    (15 km)

Hammarby by    (15 km)

Kyrsta    (15 km)

Liljeberg    (15 km)

Selknä    (15 km)

Stenhagen och Persborg    (15 km)

Tibble    (15 km)

Yrestahed    (15 km)

Dragby    (16 km)

Eda    (16 km)

Edeby    (16 km)

Eke    (16 km)

Focksta    (16 km)

Sandbol    (16 km)

Västerberga    (16 km)

Västra Vallby    (16 km)

Visteby    (16 km)

Drälinge    (17 km)

Forsa    (17 km)

Löt    (17 km)

Ölsta    (17 km)

Säva    (17 km)

Ubby    (17 km)

Vallhov    (17 km)

Vik    (17 km)

Åby    (18 km)

Andersberg    (18 km)

Björnome    (18 km)

Friberg    (18 km)

Lejsta    (18 km)

Lugnet    (18 km)

Norsborg    (18 km)

Östunaby och Erkesberga    (18 km)

Skålsta    (18 km)

Skuttungeby    (18 km)

Spakbacken    (18 km)

Tibbleby    (18 km)

Tjälinge    (18 km)

Trävlinge    (18 km)

Ålandsdal    (19 km)

Altomta    (19 km)

Björksta    (19 km)

Elinge    (19 km)

Forssa    (19 km)

Gurresta    (19 km)

Hånsta    (19 km)

Järsta    (19 km)

Kvarntorp    (19 km)

Lännaholm    (19 km)

Österkvarn    (19 km)

Rasbokil    (19 km)

Skråmsta    (19 km)

Söderskogen    (19 km)

Stenlunda    (19 km)

Torsborg    (19 km)

Dalkarlsbo    (20 km)

Råstaberg    (20 km)

Testa    (20 km)

Västerby    (20 km)

Vifärna    (20 km)


Landmärken i närheten

Botaniska trädgården Uppsala    (nära)

Villa Lugnet    (nära)

Academia Carolina    (nära)

Akademihotellet    (nära)

Akademiska sjukhuset    (nära)

Ärkebiskopsgården    (1 km)

Bror Marklund    (nära)

Dekanhuset    (1 km)

Eklundshof    (1 km)

Flustret    (nära)

Fyrisbiografen    (1 km)

Galleri London    (1 km)

Geijersgården Uppsala    (nära)

Gillet    (1 km)

Göteborgs nation Uppsala    (1 km)

Gotlands nation Uppsala    (1 km)

Grand Hotell Hörnan    (1 km)

Gunillaklockan    (nära)

Gustavianum    (nära)

Haglunds bro    (1 km)

Kalmar nation    (1 km)

Kalmar nation Uppsala    (1 km)

Katalin    (1 km)

Klosettpalatset    (1 km)

Linnéträdgården    (1 km)

Näckens polska    (1 km)

Norrbyska studenthemmet    (1 km)

Nylund & Son    (1 km)

Observatorieparken    (1 km)

Odinslund    (nära)

Ofvandahls    (1 km)

Östgöta nation Uppsala    (1 km)

Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium    (1 km)

Prinshuset    (nära)

Rektorsgården i Uppsala    (1 km)

Royal    (1 km)

Saluhallen i Uppsala    (1 km)

Sigrid Rudebecks gymnasium    (1 km)

Skytteanum    (nära)

Slottsbiografen    (nära)

Spegeln    (1 km)

Sten Sturemonumentet    (nära)

Stockholms nation Uppsala    (nära)

Stora torget    (1 km)

Storan    (1 km)

Studenternas tennispaviljong    (nära)

Svandammen    (nära)

Undénska villan    (nära)

Universitetsparken    (1 km)

Upplands artilleriregemente    (nära)

Upplands regemente    (1 km)

Upplands runinskrifter 896    (1 km)

Upplands runinskrifter 932    (nära)

Upplands runinskrifter Fv1976;104    (nära)

Upplands runinskrifter Fv1976;107    (1 km)

Uppsala centralstation    (1 km)

Uppsala gamla kyrkogård    (1 km)

Uppsala östra station    (1 km)

Uppsala universitets myntkabinett    (1 km)

Vaksala torg    (1 km)

Värmlands nation Uppsala    (nära)

Vasakoret    (1 km)

Vasaparken    (1 km)

Västgöta nation Uppsala    (nära)

Västgötaspången    (1 km)

Victoriamuseet för egyptiska fornsaker    (nära)

Villa Göth    (1 km)

Biotopia    (2 km)

Uppsala astronomiska observatorium    (2 km)

Vasahuset i Uppsala    (2 km)

Upplands runinskrifter 895    (3 km)

Upplands runinskrifter 897    (3 km)

Upplands runinskrifter 898    (3 km)

Von Bahrska häcken    (3 km)

Allianshallen    (4 km)

Berthåga kyrkogård    (4 km)

Gränby ishallar    (4 km)

Upplands runinskrifter 960    (4 km)

Upplands runinskrifter 961    (4 km)

Upplands runinskrifter 963    (4 km)

Upplands runinskrifter 964    (4 km)

Upplands runinskrifter 965    (4 km)

Upplands runinskrifter 966    (4 km)

Uppsala Arena    (4 km)

F 16 Uppsala    (5 km)

Gamla Uppsala fornlämningsområde    (5 km)

Läby vad    (5 km)

Linnés Sävja    (5 km)

Upplands runinskrifter 902    (5 km)

Upplands runinskrifter 951    (5 km)

Danelids IP    (6 km)

Upplands runinskrifter 899    (6 km)

Upplands runinskrifter 945    (6 km)

Upplands runinskrifter 946    (6 km)

Upplands runinskrifter 947    (6 km)

Upplands runinskrifter 948    (6 km)

Upplands runinskrifter 978    (6 km)

Upplands runinskrifter 979    (6 km)

Flottsundsbron    (7 km)

Sunnersta fornborg    (7 km)

Upplands runinskrifter 903    (7 km)

Upplands runinskrifter 950    (7 km)

Upplands runinskrifter 974    (7 km)

Skarholmen    (8 km)

Upplands runinskrifter 912    (8 km)

Upplands runinskrifter 957    (8 km)

Upplands runinskrifter 985    (8 km)

Mora Stenar    (9 km)

Upplands runinskrifter 999    (9 km)

Upplands runinskrifter 844    (10 km)

Anstalten Åby    (11 km)

Upplands runinskrifter 905    (11 km)

Upplands runinskrifter 990    (11 km)

Upplands runinskrifter 991    (11 km)

Upplands runinskrifter 992    (11 km)

Upplands runinskrifter Fv1990;32B    (11 km)

Upplands runinskrifter 484    (12 km)

Upplands runinskrifter 987    (12 km)

Upplands runinskrifter 996    (12 km)

Upplands runinskrifter 481    (13 km)

Upplands runinskrifter 846    (13 km)

Upplands runinskrifter 847    (13 km)

Runristning    (14 km)

Upplands runinskrifter 485    (14 km)

Bökstastenen    (15 km)

Fjällnora    (16 km)

Flasta kyrkoruin    (16 km)

Holms kyrka Uppland    (16 km)

Sjö slott    (16 km)

Skohalvön    (16 km)

Viks slott    (16 km)

Wiks folkhögskola    (16 km)

Upplands runinskrifter 857    (17 km)

Vallox Säby    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 219    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 220    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 221    (18 km)

Upplands runinskrifter 470    (18 km)

Lenabergs kalkbrott    (19 km)


Kyrkor i närheten

Eriksbergskyrkan    (1 km)

Helga Trefaldighets kyrka    (1 km)

Missionskyrkan    (1 km)

Samariterhemmets kyrka    (1 km)

Sankt Ansgars kyrka    (1 km)

Sankt Lars kyrka    (nära)

Uppsala Domkyrka    (1 km)

Almtunakyrkan    (2 km)

Gode Herdens kapell    (2 km)

Mikaelskyrkan    (2 km)

Sankt Olofs kapell    (2 km)

Sankt Olofs kyrka    (2 km)

Sankt Pers kyrka    (2 km)

Stigbergskyrkan    (2 km)

Vindhemskyrkan    (2 km)

Årstakyrkan    (3 km)

Lötenkyrkan    (3 km)

Salabackekyrkan    (3 km)

Tunabergskyrkan    (3 km)

Uppsala moské    (3 km)

Sankta Maria kyrka    (4 km)

Vaksala Kyrka    (4 km)

Gottsunda Kyrka    (5 km)

Sävja kyrka    (5 km)

Danmarks Kyrka    (6 km)

Gamla Uppsala Kyrka    (6 km)

Läby kyrka    (6 km)

Sunnersta Kyrka    (6 km)

Uppsala Näs kyrka    (7 km)

Börje Kyrka    (8 km)

Åkerby Kyrka    (11 km)

Dalby Kyrka    (11 km)

Vänge kyrka    (11 km)

Ärentuna kyrka    (12 km)

Bälinge Kyrka    (12 km)

Funbo Kyrka    (12 km)

Lyckebokyrkan    (12 km)

Alsike kyrka    (13 km)

Lagga kyrka    (13 km)

Ramsta kyrka    (13 km)

Storvreta Kapell    (13 km)

Västeråkers kyrka    (13 km)

Balingsta Kyrka    (15 km)

Hagby Kyrka    (15 km)

Jumkils kyrka    (16 km)

Sankta Birgittakyrkan    (16 km)

Skoklosters Kyrka    (16 km)

Östuna kyrka    (17 km)

Vassunda kyrka    (17 km)

Fittja Kyrka    (18 km)

Holms Kyrka    (18 km)

Knivsta gamla kyrka    (18 km)

Rasbo Kyrka    (18 km)

Skogs Tibble kyrka    (18 km)

Skuttunge Kyrka    (18 km)

Lena Kyrka    (19 km)

Ålands kyrka    (20 km)

Kulla Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Pauluskapellet