SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Sätuna gravkor

Uppsala  |  Uppsala län

Sätuna gravkor kallas även Sätunakoret eller Wredeska gravkoret i Björklinge kyrka.

Ägaren till socknens största egendom, Sätuna säteri, var socknens patronus. Patronatsrätt var ett gammalt rättsinstitut som vid 1600-talets mitt bland annat innebar rätt att tillsätta kyrkoherde. Denna rätt är förklaringen till att bl.a. Agneta Horn hade så mycket att bestämma i frågor gällande kyrkan. Sätuna säteri ägdes av Lars Cruus och Agneta Horn. Lars Cruus stupade i krig utanför Warszawa den 20 april 1656 och Agneta Horn återvände till Sverige med hans lik hösten 1656. Den 7 december 1656 begravdes Lars Cruus i Stockholms Storkyrka. Hans lik blev endast för en kortare tid nedsatt i hans föräldrars grav i Storkyrkan. Hans kista fördes sedan till Björklinge för att gravsättas i det gravkor som Agneta Horn låtit iordningställa till makens minne.

1657 gav Agneta Horn murarmästaren Andreas Fipher (även kallad Andreas Fischer) i uppdrag att göra en större utbyggnad av Björklinge kyrka, vari ingick att utföra ett gravvalv för Sätunasläkten. Hela utbyggnaden med gravvalvet stod klart 1664. Gravkoret kom att fyllas med släktingar till Lars Cruus och Agneta Horn. Förutom Lars Cruus och Agneta Horn själv vilar där barnen Gustav Kruus, Brita Kruus och hennes man Fabian Wrede (1641-1712) samt Anna Kruus med make Claes Fleming. Efter Brita Kruus' död i Västerhaninge i Stockholms län hölls begravningsgudstjänst i S:t Jakobs kyrka i Stockholm den 30 januari 1716, och den 23 mars i Sätuna gravkor gravsattes hon i Björklinge kyrka, 20 km norr om Uppsala, i en ekkista. Först 1721 kunde stensarkofag nummer 6 färdigställas och levereras från Stockholm till Björklinge. I en liten mässingsurna, som står ovanpå sarkofagen vilar hjärtat från hennes favorithund. Hennes make samt två av barnen Carl Casper Wrede och Lars Wrede vilar också i koret.

Inalles finns 28 sarkofager i Sätuna gravkor. I en av kistorna ligger en mor och två barn. Därför uppgår det totala antalet i koret begravda personer till trettio. När Gustav Kruus änka Sidonia Juliana Lewenhaupt avled 1737 övergick Sätuna säteri genom köp till Otto Fleming, som var brorson till Claes Fleming.

Otto Fleming var gift med Catharina Charlotta Gyllengrip (1700–1784) och hade fyra barn. Två av barnen ligger begravda i Sätuna gravkor. De andra två ligger, genom äktenskap, i andra kyrkor. Otto Fleming själv med hustru vilar i en gravtumba av öländsk marmor uppe i själva kyrkans huvudkor. Det var parets döttrar, Ottiliana Charlotta Fleming, född 12 december 1743, död 8 augusti 1811 på Uddeboö herrgård i Estuna socken, och Anna Christina, som tillsammans med sina män, föranstaltade om gravtumban Sätuna gravkor i Björklinge kyrka, för föräldrarnas räkning. Efter moderns död år 1784 ärvde Ottiliana Charlotta samt systern Anna Christina egendomen Sätuna säteri i Björklinge, och lät den förvaltas av frälseinspektorn Jöns Sahlman. Ottiliana Charlottas stoft blev förflyttad dit 1812. Fleming gifte sig med generalen friherre Fabian Casimir Wrede av Elimä i dennes andra gifte. De fick fyra barn. Otto Wrede (1766–1804) dog ogift, och ligger också begravd i Sätuna gravkor, i sarkofag 17. Casper Wrede (1768–1835) ligger i sarkofag 23, och var den siste som begravdes i koret. Ottiliana Wrede (1778–1811) ligger i sarkofag 16 tillsammans med sina två barn, avlidna den 12 juni 1811. Yngste sonen Karl Henrik Wrede föddes 1787 och avled 1858.

1814, sedan det sista av Otto Flemings barn avlidit (Anna Christina död 1813, begravd i Bondeska gravkoret i Mörkö kyrka), tillskiftades Casper Wrede Sätuna säteri. Det avtalades att ägaren till Sätuna skulle ombesörja underhållet av gravkoret. År 1816 såldes Sätuna till brukspatron Bengt Magnus Björkman i Stockholm, som genast arrenderade ut egendomen till sin svärson Ernst Fredrik von Willebrand (1787-1837), varvid underhållsskyldigheten och nyttjanderätten övergick till denne i egenskap av arrendator. Strax därefter nedsattes två små barn till Willebrand och Bengt Magnus Björkmans dotter Ulrika von Willebrand (1789-1860) i koret. Sedan von Willebrand gått i konkurs 1821 skildes paret och år 1828 skedde, av olika anledningar, en revision av villkoren för Sätunakoret och äganderätten återgick till familjen Wrede.

Det framtida underhållet ordnades så att en Wrede tillhörig frälseränta av 1/4-dels mantal Forsby 1 i Björklinge socken överlämnades till socknen med villkor att avkastningen skulle användas till underhåll av kor och gravkammare. Gåvobrevet är intaget i sockenstämmoprotokollet av den 3 februari 1828. Av detta framgår att socknen åtog sig att för framtiden följa de stipulerade villkoren. Sätuna gravkor öppnas fortfarande vart 10:e år. En öppning ägde rum under tiden 18 juni - 16 juli 2006. Nästa öppning äger rum sommaren 2016. Avkastningen av Forsbydonationen inflyter alltjämt och koret underhålles av Björklinge församling.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Storvreld    (11 km)

Storvreta    (11 km)


Mindre orter i närheten

Bälinge Uppsala    (9 km)

Vattholma    (10 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Onslunda    (5 km)

Alberga    (8 km)

Lövstalöt    (9 km)

Blackstalund    (12 km)

Skyttorp    (12 km)

Karby    (14 km)

Gåvsta    (19 km)

Skölsta    (19 km)

Ekeby    (20 km)

Haga    (20 km)


Övriga orter i närheten

Häggby    (1 km)

Häggeby    (1 km)

Stenlunda    (2 km)

Åby    (3 km)

Brunnby    (3 km)

Drälinge    (3 km)

Lisselbo    (3 km)

Närlinge    (3 km)

Gröndal    (4 km)

Norra Krycklinge    (4 km)

Skuttungeby    (4 km)

Axlunda    (5 km)

Dragby    (5 km)

Eke    (5 km)

Elinge    (5 km)

Fasma    (5 km)

Forsby    (5 km)

Gryta    (5 km)

Långåker    (5 km)

Sommaränge    (5 km)

Fjuckby    (6 km)

Forsa    (6 km)

Forssa    (6 km)

Järsta    (6 km)

Mjölänge    (6 km)

Rångsta    (6 km)

Råstaberg    (6 km)

Sävasta    (6 km)

Travenberg    (6 km)

Vansta    (6 km)

Golvasta    (7 km)

Gysta    (7 km)

Hånsta    (7 km)

Högsta    (7 km)

Kyrsta    (7 km)

Älby    (8 km)

Altomta    (8 km)

Angsboda    (8 km)

Eklunda    (8 km)

Korsnäs    (8 km)

Vallby    (8 km)

Vaxmyra    (8 km)

Vikstaby    (8 km)

Åloppe    (9 km)

Bälingeby    (9 km)

Dalboda    (9 km)

Fansta    (9 km)

Grimsta    (9 km)

Isgrena    (9 km)

Nyfla    (9 km)

Nyvla    (9 km)

Risby    (9 km)

Rosta    (9 km)

Torkelsbo    (9 km)

Uvlunge    (9 km)

Åkerlänna    (10 km)

Burunge    (10 km)

Forkarby    (10 km)

Fullerö    (10 km)

Grimsta och Lundvreten    (10 km)

Myrby    (10 km)

Örskällan    (10 km)

Salsta    (10 km)

Sundbro    (10 km)

Tolboda    (10 km)

Grellsbo    (11 km)

Hjälmsta    (11 km)

Marsta    (11 km)

Oxsätra och Sävastebo    (11 km)

Vallhov    (11 km)

Ängeby    (12 km)

Brogård    (12 km)

Dalkarlsbo    (12 km)

Domarbo    (12 km)

Ekeby    (12 km)

Fagerdal    (12 km)

Gryttby    (12 km)

Nyboda    (12 km)

Oksätra    (12 km)

Öster Ekeby och Backbo    (12 km)

Österekeby    (12 km)

Oxsätra    (12 km)

Ubby    (12 km)

Uggelsta    (12 km)

Västerekeby    (12 km)

Åkra    (13 km)

Alsta    (13 km)

Altuna    (13 km)

Bredåker    (13 km)

Hämringe    (13 km)

Hemringe    (13 km)

Kättsbo    (13 km)

Ulva kvarn    (13 km)

Väster Ekeby    (13 km)

Broby    (14 km)

Götbrunna    (14 km)

Hökby    (14 km)

Husby    (14 km)

Kläringe    (14 km)

Ströja    (14 km)

Ärna    (15 km)

Granlunda    (15 km)

Nolmyra    (15 km)

Påskkravallerna    (15 km)

Yrestahed    (15 km)

Brunnby    (16 km)

By    (16 km)

Fornby    (16 km)

Hammarby    (16 km)

Hammarby by    (16 km)

Hässelby    (16 km)

Hovgårdsberg    (16 km)

Jälla    (16 km)

Järlebo    (16 km)

Morby    (16 km)

Nyby    (16 km)

Romstarbo    (16 km)

Tiby    (16 km)

Tunaberg    (16 km)

Vendel    (16 km)

Gränby    (17 km)

Klivinge    (17 km)

Kryssbo    (17 km)

Liljeberg    (17 km)

Lockelsbo    (17 km)

Marstalla    (17 km)

Rasbokil    (17 km)

Ströby    (17 km)

Bergby    (18 km)

Brillinge    (18 km)

Grän    (18 km)

Klista    (18 km)

Kölinge    (18 km)

Rickomberga    (18 km)

Skäggesta    (18 km)

Stenforsbacka    (18 km)

Ströbylund    (18 km)

Västerberga    (18 km)

Västra Vallby    (18 km)

Almtuna    (19 km)

Årsta    (19 km)

Brunna    (19 km)

Finnsta    (19 km)

Finsta    (19 km)

Käbbo    (19 km)

Karby    (19 km)

Långtibble    (19 km)

Salabackar    (19 km)

Salabacke    (19 km)

Sämsta    (19 km)

Svia    (19 km)

Berthåga    (20 km)

Bokarby    (20 km)

Ekebybruk    (20 km)

Eriksberg    (20 km)

Haga    (20 km)

Kvarnbo    (20 km)

Läby kyrkby    (20 km)

Myra    (20 km)

Postboda    (20 km)


Landmärken i närheten

Upplands runinskrifter 1113    (nära)

Sätuna säteri    (4 km)

Upplands runinskrifter 1061    (7 km)

Runristning    (9 km)

Lenabergs kalkbrott    (10 km)

Salsta slott    (11 km)

Ottarshögen    (12 km)

Upplands runinskrifter 985    (13 km)

Gamla Uppsala fornlämningsområde    (15 km)

Upplands runinskrifter 978    (15 km)

Upplands runinskrifter 979    (15 km)

Vendels    (15 km)

F 16 Uppsala    (16 km)

Upplands runinskrifter 912    (16 km)

Gränby ishallar    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 219    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 220    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 221    (17 km)

Von Bahrska häcken    (17 km)

Upplands runinskrifter 1012    (18 km)

Upplands runinskrifter 960    (18 km)

Upplands runinskrifter 961    (18 km)

Upplands runinskrifter 963    (18 km)

Upplands runinskrifter 964    (18 km)

Upplands runinskrifter 965    (18 km)

Upplands runinskrifter 966    (18 km)

Upplands runinskrifter 974    (18 km)

Uppsala Arena    (18 km)

Vendelsvarv    (18 km)

Academia Carolina    (19 km)

Akademihotellet    (19 km)

Ärkebiskopsgården    (19 km)

Berthåga kyrkogård    (19 km)

Biotopia    (19 km)

Dekanhuset    (19 km)

Fyrisbiografen    (19 km)

Galleri London    (19 km)

Gillet    (19 km)

Göteborgs nation Uppsala    (19 km)

Gotlands nation Uppsala    (19 km)

Gustavianum    (19 km)

Haglunds bro    (19 km)

Kalmar nation    (19 km)

Kalmar nation Uppsala    (19 km)

Katalin    (19 km)

Klosettpalatset    (19 km)

Linnéträdgården    (19 km)

Näckens polska    (19 km)

Norrbyska studenthemmet    (19 km)

Observatorieparken    (19 km)

Ofvandahls    (19 km)

Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium    (19 km)

Rektorsgården i Uppsala    (19 km)

Royal    (19 km)

Saluhallen i Uppsala    (19 km)

Sigrid Rudebecks gymnasium    (19 km)

Skytteanum    (19 km)

Spegeln    (19 km)

Stockholms nation Uppsala    (19 km)

Stora torget    (19 km)

Storan    (19 km)

Universitetsparken    (19 km)

Upplands runinskrifter 896    (19 km)

Upplands runinskrifter 932    (19 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;104    (19 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;107    (19 km)

Uppsala centralstation    (19 km)

Uppsala östra station    (19 km)

Uppsala universitets myntkabinett    (19 km)

Vaksala torg    (19 km)

Värmlands nation Uppsala    (19 km)

Vasahuset i Uppsala    (19 km)

Vasakoret    (19 km)

Vasaparken    (19 km)

Victoriamuseet för egyptiska fornsaker    (19 km)

Botaniska trädgården Uppsala    (20 km)

Flustret    (20 km)

Geijersgården Uppsala    (20 km)

Grand Hotell Hörnan    (20 km)

Gunillaklockan    (20 km)

Nylund & Son    (20 km)

Odinslund    (20 km)

Östgöta nation Uppsala    (20 km)

Prinshuset    (20 km)

Slottsbiografen    (20 km)

Studenternas tennispaviljong    (20 km)

Svandammen    (20 km)

Upplands runinskrifter 903    (20 km)

Uppsala gamla kyrkogård    (20 km)

Västgöta nation Uppsala    (20 km)

Västgötaspången    (20 km)


Kyrkor i närheten

Skuttunge Kyrka    (4 km)

Tensta kyrka    (7 km)

Viksta Kyrka    (7 km)

Ärentuna kyrka    (8 km)

Bälinge Kyrka    (9 km)

Lena Kyrka    (10 km)

Lyckebokyrkan    (11 km)

Oxsätra Kapell    (11 km)

Storvreta Kapell    (11 km)

Åkerby Kyrka    (12 km)

Jumkils kyrka    (12 km)

Gamla Uppsala Kyrka    (15 km)

Vendels Kyrka    (15 km)

Börje Kyrka    (16 km)

Lötenkyrkan    (17 km)

Tunabergskyrkan    (17 km)

Ebenesers Kapell    (18 km)

Rasbokils Kyrka    (18 km)

Uppsala moské    (18 km)

Vaksala Kyrka    (18 km)

Almtunakyrkan    (19 km)

Årstakyrkan    (19 km)

Helga Trefaldighets kyrka    (19 km)

Mikaelskyrkan    (19 km)

Missionskyrkan    (19 km)

Salabackekyrkan    (19 km)

Sankt Olofs kapell    (19 km)

Sankt Pers kyrka    (19 km)

Sankta Maria kyrka    (19 km)

Uppsala Domkyrka    (19 km)

Vindhemskyrkan    (19 km)

Läby kyrka    (20 km)

Samariterhemmets kyrka    (20 km)

Sankt Ansgars kyrka    (20 km)

Sankt Lars kyrka    (20 km)

Sankt Olofs kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Sätuna gravkor