SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Sodra Gottsunda

Uppsala  |  Uppsala län

Gottsunda är en stadsdel i Uppsala (cirka 7 km sydväst om Uppsala centrum) med bebyggelse framför allt från 60- och 70-talen.

I Gottsunda finns en skola från 1976 och en kyrka uppförd 1980. De äldre byggnaderna ingår i miljonprogrammet. I Gottsunda Centrum finns affärer, restauranger och ett inomhusbad med sporthall. Även en filial till Arbetsförmedlingen finns, liksom teater, bibliotek, apotek, systembolag, ålderdomshem och vårdcentral med mödra- och barnhälsovård. Bland större affärer kan Ica, Willys och Lidl nämnas. Skolor finns upp till och med högstadium. Stadsdelens befolkning uppgick 2007 till 9 474 personer, varav 4 610 (48,7 %) med utländsk bakgrund.

Stadsdelen är i huvudsak byggd enligt SCAFT-planering med en huvudgata, Hugo Alfvéns väg, från Norby i nordväst till Sunnersta i sydost. Genom stadsdelens nordvästra och västra kant går också Vårdsätravägen, som norrut förbinder Gottsunda med Dag Hammarskjölds väg och Kungsängsleden, och därmed Uppsalas centrala delar. Andra grannstadsdelar är Valsätra i nordost och Vårdsätra i söder.

Trafikseparering vid Musikvägen, Gottsunda

I likhet med många nyare hyresområden i större städers utkanter drabbades Gottsunda av sociala problem efter ett par decennier. Socialtjänsten i Uppsala prövade då en linje som i media kom att kallas Gottsundamodellen, och uppfattades som hård.

Stadsdelens namn kommer av gården Gottsunda, belägen vid nuvarande Vårdsätravägen. Gutasund eller Guttasund finns dokumenterat sedan 1304. Ordledet "Gott" kan åsyfta fornsvenska mansnamnet Gute, Gutte eller folkslagbeteckningen gutar. "Namnets bakgrund skulle då vara en hamn som brukats särskilt av gotländska farmän." Då vattennivån i Mälaren under senmedeltiden stod fem meter högre än i dag bildade Hågaån i höjd med Lurbo bro ett smalt sund vid utloppet i Ekoln, vilket förklarar ordledet "-sunda".

Gottsundagipen är ett större gräsbevuxet område där ungdomar ibland spelar fotboll, beläget mellan Hågadalen och Gottsunda i norr och Sunnersta i söder.

Gatorna är uppkallade efter personer, musiker och instrument som bland annat Cellovägen, Altfiolvägen, Oscar Arpis väg, Jenny Linds väg, Musikvägen, Vackra Birgers väg, Blomdahls väg, Rangströms väg, Solistvägen, Peterson Bergers väg, Dirigentvägen, Flöjtvägen, Gitarrvägen, Kontrabasvägen, Orkestervägen, Stenhammars väg, August Södermans väg, Valthornsvägen och Hugo Alfvéns väg.

Carl von Linné gjorde med sina studenter exkursioner bland annat till Gottsunda ängar.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Sävja    (6 km)

Storvreld    (19 km)

Storvreta    (19 km)


Mindre orter i närheten

Alsike    (10 km)

Slottsskogen    (11 km)

Vänge Uppsala    (11 km)

Slottsskogen Håbo    (12 km)

Bälinge Uppsala    (17 km)

Örsundsbro    (18 km)

Orundsbro    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Vårdsätra    (2 km)

Ytternäs och Vreta    (3 km)

Ekeby    (6 km)

Haga    (6 km)

Ramstalund    (9 km)

Skölsta    (12 km)

Bärby    (13 km)

Gunsta    (14 km)

Häggeby och Vreta    (17 km)

Lövstalöt    (17 km)

Hjälstaby    (18 km)

Hjälstaby och Vängsta    (18 km)


Övriga orter i närheten

Bodarna    (2 km)

Persborg    (2 km)

Stabby    (2 km)

Valsätra    (2 km)

Ytternäs    (2 km)

Graneberg    (3 km)

Malma    (3 km)

Stora Sunnersta    (3 km)

Sunnersta    (3 km)

Bärsta    (4 km)

Flottsund    (4 km)

Hågahögen    (4 km)

Läbyvad    (4 km)

Norby    (4 km)

Ulleråker    (4 km)

Vreta    (4 km)

Nåntuna    (5 km)

Viggeby    (5 km)

Berthåga    (6 km)

Ekebybruk    (6 km)

Eriksberg    (6 km)

Hässle    (6 km)

Kvarnbo    (6 km)

Bergsbrunna    (7 km)

Läby kyrkby    (7 km)

Rickomberga    (7 km)

Skärfälten    (7 km)

Almtuna    (8 km)

Danmarksby    (8 km)

Navestabro    (8 km)

Skäggesta    (8 km)

Ströbylund    (8 km)

Årsta    (9 km)

Björk    (9 km)

Hässelby    (9 km)

Klista    (9 km)

Kumla    (9 km)

Lund    (9 km)

Nåstuna    (9 km)

Salabackar    (9 km)

Salabacke    (9 km)

Ströby    (9 km)

Svista    (9 km)

Tunaberg    (9 km)

Brillinge    (10 km)

Gränby    (10 km)

Nyby    (10 km)

Tjocksta    (10 km)

Årby    (11 km)

Ärna    (11 km)

Balingstaby    (11 km)

Halmby    (11 km)

Norrby    (11 km)

Påskkravallerna    (11 km)

Tibble    (11 km)

Tiby    (11 km)

Vik    (11 km)

Vrå    (11 km)

Broby    (12 km)

Edeby    (12 km)

Finnsta    (12 km)

Finsta    (12 km)

Friberg    (12 km)

Högby    (12 km)

Jälla    (12 km)

Lugnet    (12 km)

Säby    (12 km)

Ströja    (12 km)

Svia    (12 km)

Andersberg    (13 km)

Ärnevi    (13 km)

Bredåker    (13 km)

Brunna    (13 km)

Ernevi    (13 km)

Focksta    (13 km)

Hämringe    (13 km)

Hemringe    (13 km)

Kvarntorp    (13 km)

Långtibble    (13 km)

Marma    (13 km)

Ölsta    (13 km)

Österkvarn    (13 km)

Säva    (13 km)

Skålsta    (13 km)

Söderskogen    (13 km)

Torsborg    (13 km)

Ulva kvarn    (13 km)

Ensta och Bodarna    (14 km)

Olunda    (14 km)

Skråmsta    (14 km)

Uggelsta    (14 km)

Vifärna    (14 km)

Alsta    (15 km)

Altuna    (15 km)

Björnome    (15 km)

Forkarby    (15 km)

Gurresta    (15 km)

Långlöt    (15 km)

Marsta    (15 km)

Måttan    (15 km)

Norsborg    (15 km)

Stenhagen och Persborg    (15 km)

Sundbro    (15 km)

Älvlösa    (16 km)

Berga    (16 km)

Björksta    (16 km)

Bred    (16 km)

Fundbo    (16 km)

Grimsta och Lundvreten    (16 km)

Hjälmsta    (16 km)

Marielund    (16 km)

Tibbleby    (16 km)

Tjälinge    (16 km)

Ängeby    (17 km)

Bälingeby    (17 km)

Bälsunda    (17 km)

Björkkulla    (17 km)

Eda    (17 km)

Erikssund    (17 km)

Eriksund    (17 km)

Fansta    (17 km)

Fullerö    (17 km)

Granby    (17 km)

Grimsta    (17 km)

Häggebylund    (17 km)

Isgrena    (17 km)

Källtorpet    (17 km)

Killinge    (17 km)

Lövstahagen    (17 km)

Nederhassla    (17 km)

Nyfla    (17 km)

Nyvla    (17 km)

Östunaby och Erkesberga    (17 km)

Rosta    (17 km)

Åloppe    (18 km)

Ärlinghundra Härad    (18 km)

Selknä    (18 km)

Spakbacken    (18 km)

Testa    (18 km)

Ålandsdal    (19 km)

Grän    (19 km)

Gysta    (19 km)

Högsta    (19 km)

Kivinge    (19 km)

Mora    (19 km)

Vaxmyra    (19 km)

Karby    (20 km)

Kysinge    (20 km)

Sämsta    (20 km)

Vallhov    (20 km)

Västerby    (20 km)

Viby    (20 km)


Landmärken i närheten

Upplands runinskrifter 899    (nära)

Skarholmen    (2 km)

Flottsundsbron    (4 km)

Sunnersta fornborg    (4 km)

Upplands runinskrifter 844    (4 km)

Upplands runinskrifter 895    (4 km)

Upplands runinskrifter 897    (4 km)

Upplands runinskrifter 898    (4 km)

Bror Marklund    (5 km)

Läby vad    (5 km)

Undénska villan    (5 km)

Upplands artilleriregemente    (5 km)

Upplands regemente    (5 km)

Upplands runinskrifter 902    (5 km)

Uppsala astronomiska observatorium    (5 km)

Villa Göth    (5 km)

Akademihotellet    (6 km)

Akademiska sjukhuset    (6 km)

Botaniska trädgården Uppsala    (6 km)

Eklundshof    (6 km)

Flustret    (6 km)

Geijersgården Uppsala    (6 km)

Gunillaklockan    (6 km)

Linnés Sävja    (6 km)

Observatorieparken    (6 km)

Odinslund    (6 km)

Sten Sturemonumentet    (6 km)

Studenternas tennispaviljong    (6 km)

Svandammen    (6 km)

Uppsala gamla kyrkogård    (6 km)

Villa Lugnet    (6 km)

Academia Carolina    (7 km)

Ärkebiskopsgården    (7 km)

Berthåga kyrkogård    (7 km)

Biotopia    (7 km)

Danelids IP    (7 km)

Dekanhuset    (7 km)

Fyrisbiografen    (7 km)

Galleri London    (7 km)

Gillet    (7 km)

Göteborgs nation Uppsala    (7 km)

Gotlands nation Uppsala    (7 km)

Grand Hotell Hörnan    (7 km)

Gustavianum    (7 km)

Haglunds bro    (7 km)

Kalmar nation    (7 km)

Kalmar nation Uppsala    (7 km)

Katalin    (7 km)

Klosettpalatset    (7 km)

Linnéträdgården    (7 km)

Näckens polska    (7 km)

Norrbyska studenthemmet    (7 km)

Nylund & Son    (7 km)

Ofvandahls    (7 km)

Östgöta nation Uppsala    (7 km)

Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium    (7 km)

Prinshuset    (7 km)

Rektorsgården i Uppsala    (7 km)

Royal    (7 km)

Saluhallen i Uppsala    (7 km)

Sigrid Rudebecks gymnasium    (7 km)

Skytteanum    (7 km)

Slottsbiografen    (7 km)

Spegeln    (7 km)

Stockholms nation Uppsala    (7 km)

Stora torget    (7 km)

Storan    (7 km)

Universitetsparken    (7 km)

Upplands runinskrifter 846    (7 km)

Upplands runinskrifter 847    (7 km)

Upplands runinskrifter 896    (7 km)

Upplands runinskrifter 903    (7 km)

Upplands runinskrifter 932    (7 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;104    (7 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;107    (7 km)

Uppsala centralstation    (7 km)

Uppsala östra station    (7 km)

Uppsala universitets myntkabinett    (7 km)

Vaksala torg    (7 km)

Värmlands nation Uppsala    (7 km)

Vasahuset i Uppsala    (7 km)

Vasakoret    (7 km)

Vasaparken    (7 km)

Västgöta nation Uppsala    (7 km)

Västgötaspången    (7 km)

Victoriamuseet för egyptiska fornsaker    (7 km)

Upplands runinskrifter 947    (8 km)

Upplands runinskrifter 948    (8 km)

Upplands runinskrifter 951    (8 km)

Allianshallen    (9 km)

Gränby ishallar    (9 km)

Mora Stenar    (9 km)

Upplands runinskrifter 945    (9 km)

Upplands runinskrifter 946    (9 km)

Von Bahrska häcken    (9 km)

F 16 Uppsala    (10 km)

Flasta kyrkoruin    (10 km)

Holms kyrka Uppland    (10 km)

Sjö slott    (10 km)

Skohalvön    (10 km)

Upplands runinskrifter 950    (10 km)

Upplands runinskrifter 960    (10 km)

Upplands runinskrifter 961    (10 km)

Upplands runinskrifter 963    (10 km)

Upplands runinskrifter 964    (10 km)

Upplands runinskrifter 965    (10 km)

Upplands runinskrifter 966    (10 km)

Uppsala Arena    (10 km)

Wiks folkhögskola    (10 km)

Bökstastenen    (11 km)

Gamla Uppsala fornlämningsområde    (11 km)

Upplands runinskrifter 905    (11 km)

Upplands runinskrifter 912    (11 km)

Upplands runinskrifter 957    (11 km)

Upplands runinskrifter 978    (11 km)

Upplands runinskrifter 979    (11 km)

Viks slott    (11 km)

Upplands runinskrifter 974    (12 km)

Runristning    (13 km)

Upplands runinskrifter 481    (13 km)

Upplands runinskrifter 484    (13 km)

Upplands runinskrifter 485    (13 km)

Upplands runinskrifter 857    (13 km)

Anstalten Åby    (14 km)

Upplands runinskrifter 985    (14 km)

Upplands runinskrifter 990    (14 km)

Upplands runinskrifter 991    (14 km)

Upplands runinskrifter 992    (14 km)

Upplands runinskrifter 999    (14 km)

Upplands runinskrifter Fv1990;32B    (14 km)

Upplands runinskrifter 470    (15 km)

Upplands runinskrifter 996    (15 km)

Vallox Säby    (15 km)

Arnö    (16 km)

Nordens Folkhögskola Biskops Arnö    (16 km)

Runristning    (16 km)

Salnecke slott    (16 km)

Upplands runinskrifter 987    (16 km)

Runristning    (18 km)

Venngarns slott    (18 km)

Fjällnora    (19 km)

Upplands runinskrifter 448    (20 km)

Upplands runinskrifter 655    (20 km)

Upplands runinskrifter 660    (20 km)


Kyrkor i närheten

Uppsala Näs kyrka    (1 km)

Gottsunda Kyrka    (2 km)

Sunnersta Kyrka    (3 km)

Dalby Kyrka    (5 km)

Eriksbergskyrkan    (5 km)

Gode Herdens kapell    (5 km)

Stigbergskyrkan    (5 km)

Pauluskapellet    (6 km)

Sankt Ansgars kyrka    (6 km)

Sankt Olofs kapell    (6 km)

Sankt Olofs kyrka    (6 km)

Sankta Maria kyrka    (6 km)

Sävja kyrka    (6 km)

Almtunakyrkan    (7 km)

Helga Trefaldighets kyrka    (7 km)

Läby kyrka    (7 km)

Mikaelskyrkan    (7 km)

Missionskyrkan    (7 km)

Samariterhemmets kyrka    (7 km)

Sankt Lars kyrka    (7 km)

Uppsala Domkyrka    (7 km)

Västeråkers kyrka    (7 km)

Vindhemskyrkan    (7 km)

Sankt Pers kyrka    (8 km)

Alsike kyrka    (9 km)

Årstakyrkan    (9 km)

Danmarks Kyrka    (9 km)

Lötenkyrkan    (9 km)

Ramsta kyrka    (9 km)

Salabackekyrkan    (9 km)

Tunabergskyrkan    (9 km)

Uppsala moské    (9 km)

Vaksala Kyrka    (10 km)

Balingsta Kyrka    (11 km)

Börje Kyrka    (11 km)

Gamla Uppsala Kyrka    (11 km)

Skoklosters Kyrka    (11 km)

Vänge kyrka    (11 km)

Holms Kyrka    (12 km)

Fittja Kyrka    (13 km)

Hagby Kyrka    (13 km)

Lagga kyrka    (13 km)

Vassunda kyrka    (13 km)

Kulla Kyrka    (14 km)

Sankta Birgittakyrkan    (14 km)

Åkerby Kyrka    (15 km)

Haga kyrka    (15 km)

Knivsta gamla kyrka    (15 km)

Funbo Kyrka    (16 km)

Gryta Kyrka    (16 km)

Häggeby kyrka    (16 km)

Östuna kyrka    (16 km)

Skogs Tibble kyrka    (16 km)

Ärentuna kyrka    (17 km)

Bälinge Kyrka    (17 km)

Giresta Kyrka    (17 km)

Hjälsta kyrka    (17 km)

Lyckebokyrkan    (18 km)

Jumkils kyrka    (19 km)

Storvreta Kapell    (19 km)

Ålands kyrka    (20 km)

Håtuna kyrka    (20 km)

Övergrans Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Sodra Gottsunda