SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Sveriges geologiska undersökning

Uppsala  |  Uppsala län

SGU (Uppsala), entré.png

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är en svensk förvaltningsmyndighet som grundades 1858 och har ansvar för landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. Myndigheten förvaltar även tidigare beredskapsanläggningar för förvaring av drivmedel (före detta Statens oljelager) och ska tillhandahålla geovetenskaplig information och sprida kunskap om geologi, geofysik, hydrogeologi och maringeologi. Myndighetens generaldirektör sedan 20 januari 2014 är Lena Söderberg.. Huvudkontoret är förlagt till Uppsala, med filialer i Lund, Göteborg, Stockholm och Malå. Sedan 2009 ingår Bergsstaten som ett särskilt beslutsorgan inom SGU med uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. SGU var även tidigare chefsmyndighet för den då självständiga myndigheten Bergsstaten.

SGU producerar bland annat geologiska kartor (till exempel berggrundskartor som speglar berggrunden i ett område), jordartskartor, vilka beskriver de olika jordarterna, hydrogeologiska kartor, geofysiska kartor och geokemiska kartor, samt bevakar de samhällsfrågor vilka berörs och påverkas av geologin. SGU har också uppdraget att kartlägga havsbotten längs Sveriges kuster, till detta används undersökningsfartyget S/V Ocean Surveyor samt en mindre arbetsbåt för grundare vatten.

Fast anställda geologer och geofysiker vid SGU har tjänstetitlarna statsgeolog respektive statsgeofysiker. Tidigare fanns även 1:e statsgeolog, men denna titel har formellt tagits bort.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Sävja    (5 km)

Storvreld    (14 km)

Storvreta    (14 km)


Mindre orter i närheten

Vänge Uppsala    (11 km)

Bälinge Uppsala    (12 km)

Alsike    (13 km)

Slottsskogen    (16 km)

Slottsskogen Håbo    (17 km)

Vattholma    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ekeby    (2 km)

Haga    (3 km)

Vårdsätra    (6 km)

Skölsta    (7 km)

Ytternäs och Vreta    (8 km)

Bärby    (10 km)

Gunsta    (11 km)

Lövstalöt    (12 km)

Ramstalund    (12 km)

Gåvsta    (18 km)

Länna Uppsala    (18 km)

Blackstalund    (19 km)

Länna    (19 km)

Onslunda    (19 km)


Övriga orter i närheten

Eriksberg    (nära)

Ekebybruk    (2 km)

Norby    (2 km)

Ulleråker    (2 km)

Almtuna    (3 km)

Berthåga    (3 km)

Hågahögen    (3 km)

Malma    (3 km)

Rickomberga    (3 km)

Salabackar    (3 km)

Salabacke    (3 km)

Valsätra    (3 km)

Årsta    (4 km)

Kvarnbo    (4 km)

Läbyvad    (4 km)

Skäggesta    (4 km)

Tunaberg    (4 km)

Brillinge    (5 km)

Gränby    (5 km)

Nåntuna    (5 km)

Sodra Gottsunda    (5 km)

Stora Sunnersta    (5 km)

Sunnersta    (5 km)

Ärna    (6 km)

Bergsbrunna    (6 km)

Danmarksby    (6 km)

Flottsund    (6 km)

Hässelby    (6 km)

Läby kyrkby    (6 km)

Påskkravallerna    (6 km)

Ströby    (6 km)

Ströbylund    (6 km)

Bärsta    (7 km)

Bodarna    (7 km)

Graneberg    (7 km)

Jälla    (7 km)

Klista    (7 km)

Nyby    (7 km)

Persborg    (7 km)

Stabby    (7 km)

Svia    (7 km)

Ytternäs    (7 km)

Bredåker    (8 km)

Broby    (8 km)

Hämringe    (8 km)

Hemringe    (8 km)

Tjocksta    (8 km)

Ulva kvarn    (8 km)

Nåstuna    (9 km)

Skärfälten    (9 km)

Ströja    (9 km)

Tiby    (9 km)

Vreta    (9 km)

Ärnevi    (10 km)

Ernevi    (10 km)

Marsta    (10 km)

Uggelsta    (10 km)

Viggeby    (10 km)

Altuna    (11 km)

Finnsta    (11 km)

Finsta    (11 km)

Forkarby    (11 km)

Grimsta och Lundvreten    (11 km)

Halmby    (11 km)

Norrby    (11 km)

Sundbro    (11 km)

Svista    (11 km)

Alsta    (12 km)

Brunna    (12 km)

Ensta och Bodarna    (12 km)

Fansta    (12 km)

Fullerö    (12 km)

Grimsta    (12 km)

Hässle    (12 km)

Högby    (12 km)

Långlöt    (12 km)

Långtibble    (12 km)

Lund    (12 km)

Navestabro    (12 km)

Rosta    (12 km)

Säby    (12 km)

Bälingeby    (13 km)

Bred    (13 km)

Fundbo    (13 km)

Hjälmsta    (13 km)

Isgrena    (13 km)

Kumla    (13 km)

Marielund    (13 km)

Marma    (13 km)

Nyfla    (13 km)

Nyvla    (13 km)

Vaxmyra    (13 km)

Vrå    (13 km)

Åloppe    (14 km)

Ängeby    (14 km)

Årby    (14 km)

Björkkulla    (14 km)

Grän    (14 km)

Gysta    (14 km)

Högsta    (14 km)

Källtorpet    (14 km)

Lövstahagen    (14 km)

Balingstaby    (15 km)

Björk    (15 km)

Fjuckby    (15 km)

Hammarby    (15 km)

Hammarby by    (15 km)

Karby    (15 km)

Kyrsta    (15 km)

Morby    (15 km)

Olunda    (15 km)

Sämsta    (15 km)

Selknä    (15 km)

Stenhagen och Persborg    (15 km)

Tibble    (15 km)

Yrestahed    (15 km)

Dragby    (16 km)

Eda    (16 km)

Edeby    (16 km)

Eke    (16 km)

Focksta    (16 km)

Liljeberg    (16 km)

Sandbol    (16 km)

Säva    (16 km)

Vallhov    (16 km)

Västerberga    (16 km)

Västra Vallby    (16 km)

Vik    (16 km)

Visteby    (16 km)

Andersberg    (17 km)

Drälinge    (17 km)

Forsa    (17 km)

Löt    (17 km)

Ölsta    (17 km)

Skålsta    (17 km)

Ubby    (17 km)

Åby    (18 km)

Björnome    (18 km)

Friberg    (18 km)

Kvarntorp    (18 km)

Lugnet    (18 km)

Norsborg    (18 km)

Österkvarn    (18 km)

Östunaby och Erkesberga    (18 km)

Skuttungeby    (18 km)

Tibbleby    (18 km)

Tjälinge    (18 km)

Torsborg    (18 km)

Trävlinge    (18 km)

Ålandsdal    (19 km)

Björksta    (19 km)

Elinge    (19 km)

Forssa    (19 km)

Gurresta    (19 km)

Hånsta    (19 km)

Järsta    (19 km)

Lännaholm    (19 km)

Lejsta    (19 km)

Skråmsta    (19 km)

Söderskogen    (19 km)

Spakbacken    (19 km)

Stenlunda    (19 km)

Testa    (19 km)

Vifärna    (19 km)

Altomta    (20 km)

Dalkarlsbo    (20 km)

Rasbokil    (20 km)

Råstaberg    (20 km)

Västerby    (20 km)


Landmärken i närheten

Botaniska trädgården Uppsala    (nära)

Villa Lugnet    (nära)

Academia Carolina    (1 km)

Akademihotellet    (nära)

Akademiska sjukhuset    (nära)

Ärkebiskopsgården    (1 km)

Dekanhuset    (1 km)

Eklundshof    (1 km)

Flustret    (nära)

Fyrisbiografen    (1 km)

Galleri London    (1 km)

Geijersgården Uppsala    (nära)

Gillet    (1 km)

Gotlands nation Uppsala    (1 km)

Grand Hotell Hörnan    (1 km)

Gunillaklockan    (nära)

Gustavianum    (1 km)

Kalmar nation    (1 km)

Kalmar nation Uppsala    (1 km)

Norrbyska studenthemmet    (1 km)

Observatorieparken    (1 km)

Odinslund    (nära)

Östgöta nation Uppsala    (1 km)

Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium    (1 km)

Prinshuset    (1 km)

Rektorsgården i Uppsala    (1 km)

Saluhallen i Uppsala    (1 km)

Sigrid Rudebecks gymnasium    (1 km)

Skytteanum    (1 km)

Slottsbiografen    (1 km)

Spegeln    (1 km)

Sten Sturemonumentet    (nära)

Stockholms nation Uppsala    (1 km)

Stora torget    (1 km)

Storan    (1 km)

Studenternas tennispaviljong    (nära)

Svandammen    (1 km)

Universitetsparken    (1 km)

Upplands artilleriregemente    (nära)

Upplands regemente    (1 km)

Upplands runinskrifter 896    (1 km)

Upplands runinskrifter 932    (1 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;104    (1 km)

Upplands runinskrifter Fv1976;107    (1 km)

Uppsala astronomiska observatorium    (1 km)

Uppsala gamla kyrkogård    (nära)

Uppsala universitets myntkabinett    (1 km)

Värmlands nation Uppsala    (1 km)

Vasakoret    (1 km)

Vasaparken    (1 km)

Västgöta nation Uppsala    (1 km)

Västgötaspången    (1 km)

Victoriamuseet för egyptiska fornsaker    (1 km)

Villa Göth    (nära)

Biotopia    (2 km)

Göteborgs nation Uppsala    (2 km)

Haglunds bro    (2 km)

Katalin    (2 km)

Klosettpalatset    (2 km)

Linnéträdgården    (2 km)

Näckens polska    (2 km)

Nylund & Son    (2 km)

Ofvandahls    (2 km)

Royal    (2 km)

Upplands runinskrifter 897    (2 km)

Upplands runinskrifter 898    (2 km)

Uppsala centralstation    (2 km)

Uppsala östra station    (2 km)

Vaksala torg    (2 km)

Vasahuset i Uppsala    (2 km)

Berthåga kyrkogård    (3 km)

Upplands runinskrifter 895    (3 km)

Gränby ishallar    (4 km)

Läby vad    (4 km)

Upplands runinskrifter 902    (4 km)

Uppsala Arena    (4 km)

Von Bahrska häcken    (4 km)

Allianshallen    (5 km)

F 16 Uppsala    (5 km)

Linnés Sävja    (5 km)

Upplands runinskrifter 899    (5 km)

Upplands runinskrifter 951    (5 km)

Upplands runinskrifter 960    (5 km)

Upplands runinskrifter 961    (5 km)

Upplands runinskrifter 963    (5 km)

Upplands runinskrifter 964    (5 km)

Upplands runinskrifter 965    (5 km)

Upplands runinskrifter 966    (5 km)

Danelids IP    (6 km)

Gamla Uppsala fornlämningsområde    (6 km)

Sunnersta fornborg    (6 km)

Upplands runinskrifter 903    (6 km)

Upplands runinskrifter 947    (6 km)

Upplands runinskrifter 948    (6 km)

Upplands runinskrifter 978    (6 km)

Upplands runinskrifter 979    (6 km)

Flottsundsbron    (7 km)

Skarholmen    (7 km)

Upplands runinskrifter 945    (7 km)

Upplands runinskrifter 946    (7 km)

Upplands runinskrifter 950    (7 km)

Upplands runinskrifter 974    (7 km)

Upplands runinskrifter 912    (8 km)

Upplands runinskrifter 957    (8 km)

Upplands runinskrifter 985    (8 km)

Mora Stenar    (9 km)

Upplands runinskrifter 844    (10 km)

Upplands runinskrifter 999    (10 km)

Anstalten Åby    (11 km)

Upplands runinskrifter 905    (11 km)

Upplands runinskrifter 990    (11 km)

Upplands runinskrifter 991    (11 km)

Upplands runinskrifter 992    (11 km)

Upplands runinskrifter Fv1990;32B    (11 km)

Upplands runinskrifter 846    (12 km)

Upplands runinskrifter 847    (12 km)

Upplands runinskrifter 996    (12 km)

Upplands runinskrifter 481    (13 km)

Upplands runinskrifter 484    (13 km)

Upplands runinskrifter 987    (13 km)

Runristning    (14 km)

Upplands runinskrifter 485    (14 km)

Bökstastenen    (15 km)

Flasta kyrkoruin    (15 km)

Viks slott    (15 km)

Wiks folkhögskola    (15 km)

Fjällnora    (16 km)

Holms kyrka Uppland    (16 km)

Sjö slott    (16 km)

Skohalvön    (16 km)

Upplands runinskrifter 857    (17 km)

Vallox Säby    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 219    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 220    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 221    (18 km)

Upplands runinskrifter 470    (18 km)

Lenabergs kalkbrott    (19 km)

Runristning    (20 km)


Kyrkor i närheten

Eriksbergskyrkan    (nära)

Helga Trefaldighets kyrka    (1 km)

Pauluskapellet    (nära)

Samariterhemmets kyrka    (1 km)

Sankt Ansgars kyrka    (1 km)

Sankt Lars kyrka    (1 km)

Sankt Olofs kapell    (1 km)

Uppsala Domkyrka    (1 km)

Almtunakyrkan    (2 km)

Gode Herdens kapell    (2 km)

Mikaelskyrkan    (2 km)

Missionskyrkan    (2 km)

Sankt Olofs kyrka    (2 km)

Stigbergskyrkan    (2 km)

Vindhemskyrkan    (2 km)

Salabackekyrkan    (3 km)

Sankt Pers kyrka    (3 km)

Tunabergskyrkan    (3 km)

Uppsala moské    (3 km)

Årstakyrkan    (4 km)

Gottsunda Kyrka    (4 km)

Lötenkyrkan    (4 km)

Sankta Maria kyrka    (4 km)

Sävja kyrka    (5 km)

Vaksala Kyrka    (5 km)

Gamla Uppsala Kyrka    (6 km)

Läby kyrka    (6 km)

Sunnersta Kyrka    (6 km)

Danmarks Kyrka    (7 km)

Uppsala Näs kyrka    (7 km)

Börje Kyrka    (8 km)

Dalby Kyrka    (10 km)

Åkerby Kyrka    (11 km)

Vänge kyrka    (11 km)

Ärentuna kyrka    (12 km)

Bälinge Kyrka    (12 km)

Lyckebokyrkan    (12 km)

Ramsta kyrka    (12 km)

Västeråkers kyrka    (12 km)

Alsike kyrka    (13 km)

Funbo Kyrka    (13 km)

Lagga kyrka    (13 km)

Storvreta Kapell    (13 km)

Balingsta Kyrka    (15 km)

Hagby Kyrka    (15 km)

Jumkils kyrka    (16 km)

Sankta Birgittakyrkan    (16 km)

Skoklosters Kyrka    (16 km)

Holms Kyrka    (17 km)

Östuna kyrka    (17 km)

Vassunda kyrka    (17 km)

Fittja Kyrka    (18 km)

Knivsta gamla kyrka    (18 km)

Rasbo Kyrka    (18 km)

Skogs Tibble kyrka    (18 km)

Skuttunge Kyrka    (18 km)

Ålands kyrka    (19 km)

Kulla Kyrka    (19 km)

Lena Kyrka    (19 km)

Gryta Kyrka    (20 km)

Haga kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Sveriges geologiska undersökning