SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Tunaby

Uppsala  |  Uppsala län

Tuna är identiskt med ordet tun = stängsel, inhägnad, vilket motsvarar tyskans zaun=gärdesgård och engelskans town=stad. Vad ordet tun egentligen betytt är osäker, forskare har föreslagit "inhägnad plats= handelsplats" eller "befäst plats". Många tuna-orter har under järnålder varit centralorter i respektive trakt.

Ordet är även besläktat med tun som i gårdstun.

För orter med efterledet -tuna, se ortnamnsefterled

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Vattholma    (18 km)

Gimo    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Skoby    (2 km)

Gåvsta    (13 km)

Åsby    (16 km)

Länna    (17 km)

Länna Uppsala    (17 km)

Skyttorp    (19 km)


Övriga orter i närheten

Börsta    (2 km)

Eneby    (2 km)

Häcklinge    (2 km)

Saringe    (2 km)

Spånga    (2 km)

Tuna    (2 km)

Uppland    (2 km)

Upplandstuna    (2 km)

Vittja    (2 km)

Inninge    (4 km)

Jönninge    (4 km)

Jortslunda    (4 km)

Mjölsta    (4 km)

Nyvalla    (4 km)

Skeberga    (4 km)

Sund    (4 km)

Borrlövsta    (5 km)

Myssinge    (5 km)

Väsby    (5 km)

Foghammar    (6 km)

Fresta    (6 km)

Klev    (6 km)

Norredinge    (6 km)

Stavbyby    (6 km)

Ubby    (6 km)

Ålsunda    (7 km)

Happsta    (7 km)

Lyan    (7 km)

Östra Våxome    (7 km)

Voxome    (7 km)

Bärby    (8 km)

Berga    (8 km)

Golvsta    (8 km)

Haberga    (8 km)

Hammarby    (8 km)

Källberga    (8 km)

Marma    (8 km)

Hemmingsby    (9 km)

Hov    (9 km)

Jälsta    (9 km)

Solvalla    (9 km)

Stensunda    (9 km)

Täby    (9 km)

Gela    (10 km)

Hånsta    (10 km)

Ignesta    (10 km)

Ingvasta    (10 km)

Ovanby    (10 km)

Rista    (10 km)

Sydinge    (10 km)

Dyvlinge    (11 km)

Faringe station    (11 km)

Fornbro    (11 km)

Kilby    (11 km)

Klivinge    (11 km)

Kölinge    (11 km)

Lejsta    (11 km)

Löddby    (11 km)

Lunda    (11 km)

Mångsta    (11 km)

Mysslinge    (11 km)

Ola    (11 km)

Ramhäll    (11 km)

Södra Fornbo    (11 km)

Bladåkersby    (12 km)

Ekebyby    (12 km)

Fornby    (12 km)

Näsby    (12 km)

Rasbokil    (12 km)

Trävlinge    (12 km)

Vättsta    (12 km)

Vettsta    (12 km)

Bollungen    (13 km)

Jom    (13 km)

Lill Moga    (13 km)

Svensarva    (13 km)

Svensarvet    (13 km)

Gillinge    (14 km)

Norrlövsta    (14 km)

Rickeby    (14 km)

Sandbol    (14 km)

Västerberga    (14 km)

Västra Vallby    (14 km)

Visteby    (14 km)

Åstorp    (15 km)

Hammarby by    (15 km)

Karby    (15 km)

Liljeberg    (15 km)

Lövsta    (15 km)

Sämsta    (15 km)

Stora Ellringe    (15 km)

Almunge kyrkby    (16 km)

Grän    (16 km)

Hammarby    (16 km)

Morby    (16 km)

Yrestahed    (16 km)

Fors    (17 km)

Gränby    (17 km)

Gränsta    (17 km)

Halvbygda    (17 km)

Knaby    (17 km)

Lännaholm    (17 km)

Norrby    (17 km)

Söderby    (17 km)

Södra Skäfthammar    (17 km)

Valde    (17 km)

Vällnora    (17 km)

Åby    (18 km)

Bennebol    (18 km)

Bysätra    (18 km)

Bysättra    (18 km)

Kolarmora    (18 km)

Löt    (18 km)

Norra Skäfthammar    (18 km)

Norrkulla    (18 km)

Salsta    (18 km)

Vreta    (18 km)

Björkkulla    (19 km)

Gisselbol    (19 km)

Johanneslund    (19 km)

Karbol    (19 km)

Lågbol    (19 km)

Lilla Söderby    (19 km)

Örskällan    (19 km)

Stora Karbol    (19 km)

Vattensta    (19 km)

Altomta    (20 km)

Andersby    (20 km)

Malsättra    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (nära)

Upplands runinskrifter 1125    (2 km)

Hässelby gård    (4 km)

Ora säteri    (5 km)

Ramhälls gruvor    (11 km)

Upplands runinskrifter 1012    (11 km)

Södermanlands runinskrifter 219    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 220    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 221    (13 km)

Lenabergs kalkbrott    (17 km)

Salsta slott    (18 km)

Vattmyren    (18 km)

Fjällnora    (19 km)

Gimo herrgård    (19 km)


Kyrkor i närheten

Tuna kyrka    (nära)

Alunda Kyrka    (5 km)

Stavby Kyrka    (5 km)

Faringe Kyrka    (8 km)

Rasbokils Kyrka    (11 km)

Bladåkers Kyrka    (12 km)

Ekeby Kyrka    (12 km)

Rasbo Kyrka    (12 km)

Morkarla Kyrka    (15 km)

Almunge Kyrka    (17 km)

Knutby Kyrka    (17 km)

Lena Kyrka    (18 km)

Skäfthammars Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Tunaby