SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Foxen

Årjäng  |  Värmlands län

Stora Le på kartan över Värmland

Stora Le eller Lesjön är en sjö belägen i Värmland och Dalsland i Sverige och Östfold i Norge som ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. I norr går sjön in i Norge och Värmland, videra norr delar den seg och den vestlige delen går inn i Østfold, medan den østlige delen övergår i sjön Foxen. Sjön är 99 meter djup, har en yta på 136,1 kvadratkilometer och befinner sig 102,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Upperudsälven.

Hela längden från Ed i söder genom Nössemarks socken och upp till Töcksfors i norr, vid Foxen, är ungefär 70 km. Bredden är obetydlig, sällan mer än 2–3 km., utom på ett ställe av Foxen, där den är 5 km. Arealen av Stora Le och Foxen tillsammans är 131 kvadratkilometer. Det gör Stora Le till den 19:e största i landet. På gränsen mellan Sverige och Norge ligger den lilla Trollön (Trolløya på norska). Den delas på mitten av riksröse nr 21.

Sjösystemet reglerades om år 1945 och höjdes till 102,1 meter över havet, en höjning med 0,6 meter. Tillåtna variation högsta och lägsta nivå är 1 meter, tillåten tappning är 80 kubikmeter i sekunden. Sjösystemet är anslutet till Dalslands kanal och kan nås av båtar.

I Stora Le förekommer Dalslands landskapsfisk, hornsimpa. Sjön har bergiga, skogbevuxna stränder.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Töcksfors    (14 km)

Årjäng    (15 km)

Årjänge    (15 km)

Årjeng    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Laxvik    (8 km)

Lennartsfors    (8 km)


Övriga orter i närheten

Västra Viker    (2 km)

Viken    (2 km)

Båssnäs    (3 km)

Båstnäs    (3 km)

Boda    (3 km)

Bostnäs    (3 km)

Nästeviken    (3 km)

Nästviken    (3 km)

Gröttnäs    (4 km)

Gröttnäsby    (4 km)

Hån    (5 km)

Väng    (5 km)

Bruntorp    (6 km)

Flötane    (6 km)

Lilla Sundsbyn    (6 km)

Tarm    (6 km)

Trane    (6 km)

Ängebäck    (7 km)

Björkviken    (7 km)

Bocklerud    (7 km)

Funka    (8 km)

Gördsbyn    (8 km)

Lössbyn    (8 km)

Myrhvarf    (8 km)

Myrvarv    (8 km)

Stommen    (8 km)

Sundstaby    (8 km)

Sundstabyn    (8 km)

Vestre Fågelvik    (8 km)

Dusserud    (9 km)

Fölsbyn    (9 km)

Gårdtveten    (9 km)

Gunnarsbyn    (9 km)

Holmerud    (9 km)

Källsbyn    (9 km)

Mölnerud    (9 km)

Näs    (9 km)

Sållom    (9 km)

Sollom    (9 km)

Uppran    (9 km)

Upprann    (9 km)

Upran    (9 km)

Gerrud    (10 km)

Gilldalen    (10 km)

Liane    (10 km)

Norra Viker    (10 km)

Såviken    (10 km)

Tången    (10 km)

Viker    (10 km)

Bäckehvarf    (11 km)

Bäckevarv    (11 km)

Fårskog    (11 km)

Furskog    (11 km)

Ingebyn    (11 km)

Månstad    (11 km)

Stenbyn    (11 km)

Strufven    (11 km)

Struven    (11 km)

Vik    (11 km)

Blomma    (12 km)

Hajom    (12 km)

Selen    (12 km)

Torkelsbyn    (12 km)

Torkilsbyn    (12 km)

Mon    (13 km)

Sandviken    (13 km)

Skarbol    (13 km)

Skarebol    (13 km)

Skenhall    (13 km)

Tvärdalen    (13 km)

Vikebotten    (13 km)

Ärtetjärn    (14 km)

Högerud    (14 km)

Huken    (14 km)

Låbbyn    (14 km)

Lefverbyn    (14 km)

Leverbyn    (14 km)

Lysed    (14 km)

Näresbyn    (14 km)

Nedre Hån    (14 km)

Öfvre Han    (14 km)

Övre Hån    (14 km)

Tveten    (14 km)

Backa    (15 km)

Gallerud    (15 km)

Östra Bön    (15 km)

Östra Trättlanda    (15 km)

Sommarvik    (15 km)

Strand    (15 km)

Strandbacken    (15 km)

Trättlanda    (15 km)

Västra Bön    (15 km)

Västra Trättlanda    (15 km)

Åslanda    (16 km)

Bergerud    (16 km)

Bredviken    (16 km)

Breviken    (16 km)

Gråbol    (16 km)

Klefvan    (16 km)

Kleven    (16 km)

Korsbyn    (16 km)

Långelanda    (16 km)

Lian    (16 km)

Sillegårdsed    (16 km)

Skrädene    (16 km)

Slemtegen    (16 km)

Hvittensten    (17 km)

Källtegen    (17 km)

Liögården    (17 km)

Östegården    (17 km)

Pikstad    (17 km)

Stallarebyn    (17 km)

Vittensten    (17 km)

Bustelund    (18 km)

Fagerbol    (18 km)

Hämnäs    (18 km)

Hög    (18 km)

Högelian    (18 km)

Knåll    (18 km)

Lefverhögen    (18 km)

Leverhögen    (18 km)

Nästebacka    (18 km)

Ström    (18 km)

Våxlanda    (18 km)

Bråtnäs    (19 km)

Elofsbyn    (19 km)

Elovsbyn    (19 km)

Gottarsbyn    (19 km)

Gottersbyn    (19 km)

Kroken    (19 km)

Norra Fors    (19 km)

Risviken    (19 km)

Sundsbyn    (19 km)

Ulfvestad    (19 km)

Ulvestad    (19 km)

Vrängebol    (19 km)

Åsebyn    (20 km)

Kesebotten    (20 km)

Kjesebotten    (20 km)

Stenslanda    (20 km)


Landmärken i närheten

Lista över byggnadsminnen i Värmlands län    (10 km)

Årjängstravet    (17 km)


Kyrkor i närheten

Västra Fågelviks Kyrka    (7 km)

Holmedals Kyrka    (11 km)

Trankils Kyrka    (11 km)

Töcksmarks kyrka    (14 km)

Blomskogs Kyrka    (15 km)

Silbodals Kyrka    (15 km)

Karlanda kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Foxen