SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Karlanda kyrka

Årjäng  |  Värmlands län

Karlands kyrka tillhör Holmedal-Karlanda församling och Karlstads stift

Kyrkan ligger i hemmanet Bjärn och byggdes 1776–1778 och ersatte då en medeltida träkyrka, rest 1480, som låg i hemmanet Stommen ungefär en km norr om den nuvarande. Dopfunten av täljsten, från 1200-talet, altardekorationen och ljuskronan från 1733–1746 och båda klockorna (en från 1200-talet och en från 1724) är från den gamla kyrkan. En del virke från den gamla kyrkan togs tillvara när den revs 1777 och bräder med fragment av takmålningar finns bevarade i kyrkan.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Töcksfors    (13 km)

Årjäng    (15 km)

Årjänge    (15 km)

Årjeng    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Årstad    (7 km)


Övriga orter i närheten

Bjärn    (nära)

Bjern    (nära)

Knåll    (1 km)

Vrängebol    (nära)

Fagerbol    (2 km)

Hämnäs    (2 km)

Norra Fors    (2 km)

Hvittensten    (3 km)

Korsbyn    (3 km)

Vittensten    (3 km)

Herredalen    (4 km)

Vännacka    (4 km)

Djuf    (5 km)

Djuv    (5 km)

Gryttom    (5 km)

Hög    (5 km)

Kesebotten    (5 km)

Kjesebotten    (5 km)

Nästebacka    (5 km)

Stenslanda    (5 km)

Smolmark    (6 km)

Ulfvestad    (6 km)

Ulvestad    (6 km)

Bergerud    (7 km)

Björkebol    (7 km)

Håltebyn    (7 km)

Kroken    (7 km)

Pikstad    (7 km)

Tveten    (7 km)

Hajom    (8 km)

Högelian    (8 km)

Lefverbyn    (8 km)

Leverbyn    (8 km)

Månstad    (8 km)

Selen    (8 km)

Stallarebyn    (8 km)

Våxlanda    (8 km)

Bäckehvarf    (9 km)

Bäckevarv    (9 km)

Liögården    (9 km)

Lysås    (9 km)

Lyssås    (9 km)

Månserud    (9 km)

Strufven    (9 km)

Struven    (9 km)

Liane    (10 km)

Såviken    (10 km)

Ström    (10 km)

Tången    (10 km)

Tvärdalen    (10 km)

Gallerud    (11 km)

Holmerud    (11 km)

Långelanda    (11 km)

Lian    (11 km)

Mölnerud    (11 km)

Sållom    (11 km)

Saxebyn    (11 km)

Sollom    (11 km)

Gårdtveten    (12 km)

Lian    (12 km)

Myrhvarf    (12 km)

Myrvarv    (12 km)

Östegården    (12 km)

Södra Lian    (12 km)

Åslanda    (13 km)

Barlingshult    (13 km)

Björkviken    (13 km)

Dusserud    (13 km)

Gottarsbyn    (13 km)

Gottersbyn    (13 km)

Klefvan    (13 km)

Kleven    (13 km)

Mosstakan    (13 km)

Östra Bön    (13 km)

Ulfshufdane    (13 km)

Ulvshuvdane    (13 km)

Västra Bön    (13 km)

Backa    (14 km)

Elofsbyn    (14 km)

Elovsbyn    (14 km)

Fölsbyn    (14 km)

Gördsbyn    (14 km)

Hån    (14 km)

Huken    (14 km)

Lilla Sundsbyn    (14 km)

Norra Lian    (14 km)

Norra Lien    (14 km)

Skarbol    (14 km)

Skarebol    (14 km)

Stenbyn    (14 km)

Ulfvenäs    (14 km)

Ulvenäs    (14 km)

Ärtetjärn    (15 km)

Björbol    (15 km)

Bocklerud    (15 km)

Stommen    (15 km)

Uppran    (15 km)

Upprann    (15 km)

Upran    (15 km)

Vestre Fågelvik    (15 km)

Amunderud    (16 km)

Anunderud    (16 km)

Boviken    (16 km)

Fårskog    (16 km)

Furskog    (16 km)

Gerrud    (16 km)

Gröttnäs    (16 km)

Gröttnäsby    (16 km)

Högerud    (16 km)

Korsbyn    (16 km)

Lenungen    (16 km)

Nästeviken    (16 km)

Nästviken    (16 km)

Nedre Hån    (16 km)

Öfvre Han    (16 km)

Övre Hån    (16 km)

Sigfridstorp    (16 km)

Skrädene    (16 km)

Sundstaby    (16 km)

Sundstabyn    (16 km)

Tållesbyn    (16 km)

Tollesbyn    (16 km)

Björkenäs    (17 km)

Bruntorp    (17 km)

Flötane    (17 km)

Lössbyn    (17 km)

Nafvarsviken    (17 km)

Navarsviken    (17 km)

Sommarvik    (17 km)

Tarm    (17 km)

Tjärn    (17 km)

Ängebäck    (18 km)

Åsebyn    (18 km)

Bön    (18 km)

Gråbol    (18 km)

Hajom    (18 km)

Ivarsbyn    (18 km)

Navarsvikkroken    (18 km)

Norra Ivarsbyn    (18 km)

Rommenäs    (18 km)

Sillegårdsed    (18 km)

Slärteg    (18 km)

Slerteg    (18 km)

Södra Ivarsbyn    (18 km)

Strand    (18 km)

Strandbacken    (18 km)

Tenvik    (18 km)

Västra Viker    (18 km)

Viken    (18 km)

Bottner    (19 km)

Dalen    (19 km)

Fjäll    (19 km)

Hedene    (19 km)

Lefverhögen    (19 km)

Leverhögen    (19 km)

Remjäng    (19 km)

Remjeng    (19 km)

Väng    (19 km)

Beted    (20 km)

Boda    (20 km)

Lilla Koppom    (20 km)

Lysed    (20 km)

Näset    (20 km)

Näst    (20 km)

Stora Koppom    (20 km)

Vikebotten    (20 km)


Landmärken i närheten

Lista över byggnadsminnen i Värmlands län    (12 km)

Årjängstravet    (16 km)


Kyrkor i närheten

Holmedals Kyrka    (8 km)

Töcksmarks kyrka    (14 km)

Västra Fågelviks Kyrka    (15 km)

Silbodals Kyrka    (16 km)

Östervallskogs kyrka    (17 km)

Järnskogs Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Karlanda kyrka