SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Karlanda

Årjäng  |  Värmlands län

Karlanda socken i Värmlands län ingick i Nordmarks härad och är sedan 1971 en del av Årjängs kommun.

Socknens areal är 202,07 kvadratkilometer varav 191,00 land. År 2000 fanns här 787 invånare. Orten Vännacka samt sockenkyrkan Karlanda kyrka ligger i socknen.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Töcksfors    (16 km)

Årjäng    (18 km)

Årjänge    (18 km)

Årjeng    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Årstad    (3 km)

Koppom    (18 km)


Övriga orter i närheten

Vännacka    (nära)

Smolmark    (2 km)

Bjärn    (4 km)

Bjern    (4 km)

Björkebol    (4 km)

Djuf    (4 km)

Djuv    (4 km)

Gryttom    (4 km)

Håltebyn    (4 km)

Herredalen    (4 km)

Månserud    (5 km)

Norra Fors    (5 km)

Vrängebol    (5 km)

Fagerbol    (6 km)

Hämnäs    (6 km)

Knåll    (6 km)

Lysås    (6 km)

Lyssås    (6 km)

Stenslanda    (6 km)

Hvittensten    (7 km)

Saxebyn    (7 km)

Vittensten    (7 km)

Hög    (8 km)

Kesebotten    (8 km)

Kjesebotten    (8 km)

Korsbyn    (8 km)

Nästebacka    (8 km)

Ulfvestad    (8 km)

Ulvestad    (8 km)

Kroken    (9 km)

Lian    (9 km)

Mosstakan    (9 km)

Södra Lian    (9 km)

Ulfshufdane    (9 km)

Ulvshuvdane    (9 km)

Bergerud    (10 km)

Högelian    (10 km)

Pikstad    (10 km)

Våxlanda    (10 km)

Barlingshult    (11 km)

Liögården    (11 km)

Norra Lian    (11 km)

Norra Lien    (11 km)

Stallarebyn    (11 km)

Tveten    (11 km)

Hajom    (12 km)

Lefverbyn    (12 km)

Leverbyn    (12 km)

Månstad    (12 km)

Selen    (12 km)

Ström    (12 km)

Bäckehvarf    (13 km)

Bäckevarv    (13 km)

Gallerud    (13 km)

Korsbyn    (13 km)

Långelanda    (13 km)

Lian    (13 km)

Sigfridstorp    (13 km)

Strufven    (13 km)

Struven    (13 km)

Tållesbyn    (13 km)

Tollesbyn    (13 km)

Tvärdalen    (13 km)

Björbol    (14 km)

Lenungen    (14 km)

Liane    (14 km)

Såviken    (14 km)

Tången    (14 km)

Åslanda    (15 km)

Hajom    (15 km)

Holmerud    (15 km)

Klefvan    (15 km)

Kleven    (15 km)

Mölnerud    (15 km)

Östegården    (15 km)

Sållom    (15 km)

Slärteg    (15 km)

Slerteg    (15 km)

Sollom    (15 km)

Gårdtveten    (16 km)

Gottarsbyn    (16 km)

Gottersbyn    (16 km)

Lilla Koppom    (16 km)

Myrhvarf    (16 km)

Myrvarv    (16 km)

Stora Koppom    (16 km)

Ulfvenäs    (16 km)

Ulvenäs    (16 km)

Backa    (17 km)

Beted    (17 km)

Björkenäs    (17 km)

Björkviken    (17 km)

Dusserud    (17 km)

Elofsbyn    (17 km)

Elovsbyn    (17 km)

Fjäll    (17 km)

Huken    (17 km)

Ivarsbyn    (17 km)

Norra Ivarsbyn    (17 km)

Östra Bön    (17 km)

Remjäng    (17 km)

Remjeng    (17 km)

Skarbol    (17 km)

Skarebol    (17 km)

Södra Ivarsbyn    (17 km)

Västra Bön    (17 km)

Amunderud    (18 km)

Anunderud    (18 km)

Bottner    (18 km)

Boviken    (18 km)

Fjuserud    (18 km)

Fölsbyn    (18 km)

Gällesbyn    (18 km)

Gällsbyn    (18 km)

Gördsbyn    (18 km)

Hån    (18 km)

Hedene    (18 km)

Lilla Sundsbyn    (18 km)

Nafvarsviken    (18 km)

Navarsviken    (18 km)

Stenbyn    (18 km)

Tjärn    (18 km)

Vadjungsed    (18 km)

Ärtetjärn    (19 km)

Bocklerud    (19 km)

Bön    (19 km)

Fårskog    (19 km)

Furskog    (19 km)

Gerrud    (19 km)

Högerud    (19 km)

Rommenäs    (19 km)

Skrädene    (19 km)

Stommen    (19 km)

Uppran    (19 km)

Upprann    (19 km)

Upran    (19 km)

Vestre Fågelvik    (19 km)

Årtakan    (20 km)

Åsebyn    (20 km)

Navarsvikkroken    (20 km)

Nedre Hån    (20 km)

Öfvre Han    (20 km)

Övre Hån    (20 km)

Sommarvik    (20 km)

Sundstaby    (20 km)

Sundstabyn    (20 km)

Tenvik    (20 km)


Landmärken i närheten

Lista över byggnadsminnen i Värmlands län    (16 km)

Årjängstravet    (18 km)


Kyrkor i närheten

Karlanda kyrka    (4 km)

Holmedals Kyrka    (12 km)

Järnskogs Kyrka    (15 km)

Östervallskogs kyrka    (17 km)

Töcksmarks kyrka    (17 km)

Silbodals Kyrka    (19 km)

Västra Fågelviks Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Karlanda