SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Långelanda

Årjäng  |  Värmlands län

Långelanda kyrka

Långelanda socken i Bohuslän ingick i Orusts östra härad och är sedan 1971 en del av Orusts kommun.

Socknens areal är 43,87 kvadratkilometer varav 42,43 land. År 2000 fanns här 2 791 invånare. Tätorten Svanesund, småorterna Bö och Hjälperöd samt sockenkyrkan Långelanda kyrka ligger i socknen.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Årjäng    (5 km)

Årjänge    (5 km)

Årjeng    (5 km)

Töcksfors    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Årstad    (17 km)

Lennartsfors    (18 km)

Laxvik    (19 km)


Övriga orter i närheten

Gallerud    (1 km)

Lian    (nära)

Åslanda    (2 km)

Klefvan    (2 km)

Kleven    (2 km)

Liögården    (2 km)

Ström    (2 km)

Tvärdalen    (3 km)

Backa    (4 km)

Högelian    (4 km)

Huken    (4 km)

Våxlanda    (4 km)

Högerud    (6 km)

Nästebacka    (6 km)

Ulfvestad    (6 km)

Ulvestad    (6 km)

Åsebyn    (7 km)

Bäckehvarf    (7 km)

Bäckevarv    (7 km)

Fårskog    (7 km)

Furskog    (7 km)

Gerrud    (7 km)

Sillegårdsed    (7 km)

Sommarvik    (7 km)

Stenslanda    (7 km)

Strand    (7 km)

Strandbacken    (7 km)

Tjärn    (7 km)

Fölsbyn    (8 km)

Gördsbyn    (8 km)

Lefverhögen    (8 km)

Leverhögen    (8 km)

Selen    (8 km)

Strufven    (8 km)

Struven    (8 km)

Tenvik    (8 km)

Bocklerud    (9 km)

Djuf    (9 km)

Djuv    (9 km)

Gryttom    (9 km)

Herredalen    (9 km)

Holmerud    (9 km)

Hvittensten    (9 km)

Korsbyn    (9 km)

Lysed    (9 km)

Månstad    (9 km)

Mölnerud    (9 km)

Såviken    (9 km)

Sundstaby    (9 km)

Sundstabyn    (9 km)

Tången    (9 km)

Vittensten    (9 km)

Björbol    (10 km)

Björkviken    (10 km)

Knåll    (10 km)

Vikebotten    (10 km)

Vrängebol    (10 km)

Ängebäck    (11 km)

Fagerbol    (11 km)

Hämnäs    (11 km)

Hån    (11 km)

Låbbyn    (11 km)

Lilla Sundsbyn    (11 km)

Myrhvarf    (11 km)

Myrvarv    (11 km)

Sållom    (11 km)

Sanda    (11 km)

Sollom    (11 km)

Bjärn    (12 km)

Bjern    (12 km)

Gröttnäs    (12 km)

Gröttnäsby    (12 km)

Kålleboda    (12 km)

Liane    (12 km)

Norra Fors    (12 km)

Barlingshult    (13 km)

Gårdtveten    (13 km)

Gilldalen    (13 km)

Hajom    (13 km)

Kestad    (13 km)

Kjestad    (13 km)

Lenungen    (13 km)

Slemtegen    (13 km)

Snarkil    (13 km)

Tveten    (13 km)

Vännacka    (13 km)

Bergerud    (14 km)

Hög    (14 km)

Lefverbyn    (14 km)

Leverbyn    (14 km)

Näs    (14 km)

Nästeviken    (14 km)

Nästviken    (14 km)

Västra Viker    (14 km)

Viken    (14 km)

Bredviken    (15 km)

Breviken    (15 km)

Pikstad    (15 km)

Risviken    (15 km)

Smolmark    (15 km)

Svennebyn    (15 km)

Tokil    (15 km)

Vik    (15 km)

Bryngelsbyn    (16 km)

Dusserud    (16 km)

Häljebyn    (16 km)

Hedene    (16 km)

Kesebotten    (16 km)

Kjesebotten    (16 km)

Mon    (16 km)

Stallarebyn    (16 km)

Vestre Fågelvik    (16 km)

Björkebol    (17 km)

Gängene    (17 km)

Gjengene    (17 km)

Granemo    (17 km)

Granmon    (17 km)

Guttebol    (17 km)

Håltebyn    (17 km)

Ingebyn    (17 km)

Källtegen    (17 km)

Kroken    (17 km)

Östra Trättlanda    (17 km)

Stommen    (17 km)

Tegen    (17 km)

Torkelsbyn    (17 km)

Torkilsbyn    (17 km)

Trubbyn    (17 km)

Uppran    (17 km)

Upprann    (17 km)

Upran    (17 km)

Utängen    (17 km)

Älgtån    (18 km)

Boda    (18 km)

Bruntorp    (18 km)

Elgtån    (18 km)

Flötane    (18 km)

Karlsfors    (18 km)

Mölntegen    (18 km)

Näresbyn    (18 km)

Sigfridstorp    (18 km)

Stenbyn    (18 km)

Tarm    (18 km)

Trane    (18 km)

Trättlanda    (18 km)

Västra Trättlanda    (18 km)

Båssnäs    (19 km)

Båstnäs    (19 km)

Bostnäs    (19 km)

Fältakan    (19 km)

Hol    (19 km)

Lössbyn    (19 km)

Lysås    (19 km)

Lyssås    (19 km)

Månserud    (19 km)

Norra Viker    (19 km)

Östegården    (19 km)

Östra Bön    (19 km)

Skarbol    (19 km)

Skarebol    (19 km)

Tobyn    (19 km)

Väng    (19 km)

Västra Boda    (19 km)

Västra Bön    (19 km)

Viker    (19 km)

Bäcken    (20 km)

Blomma    (20 km)

Finntorp    (20 km)

Fintorp    (20 km)

Gunnarsbyn    (20 km)

Hällesbyn    (20 km)

Källsbyn    (20 km)

Litslerud    (20 km)


Landmärken i närheten

Årjängstravet    (5 km)

Lista över byggnadsminnen i Värmlands län    (15 km)


Kyrkor i närheten

Silbodals Kyrka    (5 km)

Holmedals Kyrka    (11 km)

Karlanda kyrka    (11 km)

Västra Fågelviks Kyrka    (16 km)

Silleruds Kyrka    (17 km)

Blomskogs Kyrka    (19 km)

Töcksmarks kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Långelanda