SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Hedarna

Eda  |  Värmlands län

Hed är en typ av landskap (eller ekologisk biotop) som karaktäriseras av att det är beväxt endast med låga växter, som buskar och gräs, och alltså har inga eller endast ett fåtal träd. Mossar räknas inte som hedar, trots att de också saknar träd.

I Mellansverige syftar hed även på magra skogsområden, främst tallbevuxen sandmark.

Det finns flera olika orsaker till att hedar saknar träd. Hård betning, låg temperatur och brist på vatten är några exempel.

Inom botaniken utgör hedlandskapet det växtsamhälle som kallas hedserien. Det karakteriseras till stor del av en risartad vegetation där artantalet vanligen är lågt och substratet, det vill säga växtunderlaget, är torrt med lågt pH. Marken är näringsfattig och bottenskiktet utgörs av mossor och lavar. Till hedserien hör också saftfattiga gräsarter med smala blad samt enstaka örter. Typarter är ljung, lingon, tall och fårsvingel.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Charlottenberg    (5 km)

Åmot    (19 km)

Åmotfors    (19 km)

Åmotsfors    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Eda Glasbruk    (3 km)

Eda glasbruksamhalle    (3 km)

Högsäter    (18 km)

Stommen    (20 km)


Övriga orter i närheten

Ladåsen    (2 km)

Lina    (4 km)

Morast    (5 km)

Häljeboda    (7 km)

Helgeboda    (7 km)

Tälle    (9 km)

Berget    (10 km)

Långelanda    (10 km)

Långlanda    (10 km)

Bortan    (11 km)

Haga    (11 km)

Hammar    (11 km)

Lerot    (11 km)

Mellby    (11 km)

Mellbyn    (11 km)

Allstakan    (13 km)

Djupfors    (13 km)

Fallen    (13 km)

Gryttved    (13 km)

Kålstad    (13 km)

Kolstan    (13 km)

Klanderud    (14 km)

Torgilsrud    (14 km)

Tvärud    (14 km)

Adolfsfors Köla    (15 km)

Fogderud    (15 km)

Gränsjön    (15 km)

Hvittensten    (15 km)

Lässerud    (15 km)

Öjenäs    (15 km)

Vittensten    (15 km)

Adolfsfors    (16 km)

Kyrkeskogen    (16 km)

Kyrkskogen    (16 km)

Ånnebol    (17 km)

By    (17 km)

Grannerud    (17 km)

Gröttvål    (17 km)

Grötvål    (17 km)

Hjerperud    (17 km)

Järperud    (17 km)

Korterud    (17 km)

Norra By    (17 km)

Sjöbrinken    (17 km)

Tobol    (17 km)

Backsjöbotten    (18 km)

Flogned och Skarbol    (18 km)

Käringerud    (18 km)

Lernäs    (18 km)

Myre    (18 km)

Nedre Älgestad    (18 km)

Nedre Elgestad    (18 km)

Älgestad    (19 km)

Axland    (19 km)

Backa    (19 km)

Bålstad    (19 km)

Boda    (19 km)

Flogned    (19 km)

Hole    (19 km)

Öfvre Elgestad    (19 km)

Övre Älgestad    (19 km)

Räxed    (19 km)

Rexed    (19 km)

Rudsgården    (19 km)

Ryggestad    (19 km)

Ryggestan    (19 km)

Skarbol    (19 km)

Södra Treskog    (19 km)

Strand    (19 km)

Treskog    (19 km)

Västra Boda    (19 km)

Västra Flogned    (19 km)

Berg    (20 km)

Bron    (20 km)

Frederos    (20 km)

Fredros    (20 km)

Klockargården    (20 km)

Norra Treskog    (20 km)


Landmärken i närheten

Charlottenbergs Shoppingcenter    (6 km)

Eda skans    (13 km)


Kyrkor i närheten

Lersjöns Kapell    (8 km)

Eda kyrka    (10 km)

Köla kyrka    (15 km)

Åmotfors Kyrka    (19 km)

Bogens kyrka    (20 km)

Gunnarskogs kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Hedarna