SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Strand

Eda  |  Värmlands län

Strand är gränsområdet mellan öppet vatten och fastare land. Stränder kan i vissa fall ha torvbildande vegetation. De kan vara skogbevuxna och skogen kallas då strandskog eller strandsumpskog. Stränder påverkas ofta av vågor och tidvatten.

Stränder indelas i:

  • limniska våtmarker (dvs våtmarker med sötvatten)
  • marina våtmarker
  • havsstränder
  • stränder utmed sjöar och vattendrag

Våtmarker längs sjöar och vattendrag delas in i strandskogar, strandängar (fuktängar), mader, vassar, flytblads- och undervattensvegetation. Beroende på både klimatet och näringsrikedomen i insjön så kommer olika typer av växter och djur att dominera på sjöstranden. Kring näringsrika (eutrofa) sjöar finns ofta större artrikedom än kring näringsfattiga (oligotrofa) sjöar.

Sandstränder är ofta populära utflyktsmål, för exempelvis utomhusbadning och simning, ofta vid mer eller mindre iordningställda badplatser. I Sverige gör allemansrätten att det normalt sett är tillåtet att bada ute i naturen. Det kan även finnas promenader och annan form av rekreation.

Strandtomter är normalt attraktiva objekt på fastighetsmarknaden. I Sverige omfattas stränder av ett lagskydd, strandskyddet.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Åmot    (1 km)

Åmotfors    (1 km)

Åmotsfors    (1 km)

Charlottenberg    (14 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Sulvik    (9 km)

Jössefors    (10 km)

Stommen    (12 km)

Koppom    (14 km)

Eda Glasbruk    (18 km)

Eda glasbruksamhalle    (18 km)


Övriga orter i närheten

Kroppstad    (2 km)

Sjöbrinken    (2 km)

Berg    (3 km)

By    (3 km)

Käringerud    (3 km)

Myre    (3 km)

Norra By    (3 km)

Brevik    (4 km)

Graf    (4 km)

Grav    (4 km)

Hole    (4 km)

Hvittensten    (4 km)

Vittensten    (4 km)

Hälle    (5 km)

Ånnebol    (6 km)

Flogned och Skarbol    (6 km)

Ottebol    (6 km)

Tanderud    (6 km)

Björkenäs    (7 km)

Fiskevik    (7 km)

Flogned    (7 km)

Hofdane    (7 km)

Hovdane    (7 km)

Kyrkebol    (7 km)

Öjenäs    (7 km)

Olebyn    (7 km)

Sandsgården    (7 km)

Skällarbyn    (7 km)

Skällarebyn    (7 km)

Skarbol    (7 km)

Västra Flogned    (7 km)

Vaxvik    (7 km)

Årtakan    (8 km)

Djupfors    (8 km)

Haga    (8 km)

Hallebol    (8 km)

Hammar    (8 km)

Krokebol    (8 km)

Lerot    (8 km)

Mellby    (8 km)

Mellbyn    (8 km)

Sätered    (8 km)

Säterud    (8 km)

Skattebol    (8 km)

Adolfsfors Köla    (9 km)

Blakstadsfors Sätered    (9 km)

Brättne    (9 km)

Gryttved    (9 km)

Hungalsvik    (9 km)

Hungarsvik    (9 km)

Rådane    (9 km)

Ränkesed    (9 km)

Sälboda    (9 km)

Västerås    (9 km)

Västra Sälboda    (9 km)

Vesterås    (9 km)

Adolfsfors    (10 km)

Backsjöbotten    (10 km)

Bålstad    (10 km)

Grafås    (10 km)

Gravås    (10 km)

Lernäs    (10 km)

Östra Sälboda    (10 km)

Rudsgården    (10 km)

Berget    (11 km)

Gröttvål    (11 km)

Grötvål    (11 km)

Räxed    (11 km)

Rexed    (11 km)

Tälle    (11 km)

Tobol    (11 km)

Västra Jössefors och Kolbotten    (11 km)

Vik    (11 km)

Gamla Bruket    (12 km)

Långelanda    (12 km)

Långlanda    (12 km)

Nedre Älgestad    (12 km)

Nedre Elgestad    (12 km)

Solberga    (12 km)

Torgilsrud    (12 km)

Älgestad    (13 km)

Årbotten    (13 km)

Backa    (13 km)

Bron    (13 km)

Gårdsås    (13 km)

Gillserud    (13 km)

Gilserud    (13 km)

Grannerud    (13 km)

Hjerperud    (13 km)

Järperud    (13 km)

Lunden    (13 km)

Öfvre Elgestad    (13 km)

Övre Älgestad    (13 km)

Rud    (13 km)

Ryggestad    (13 km)

Ryggestan    (13 km)

Stora Gårdsås    (13 km)

Bosebyn    (14 km)

Fjuserud    (14 km)

Fröbol    (14 km)

Kärrsmossen    (14 km)

Korterud    (14 km)

Lässerud    (14 km)

Lilla Gårdsås    (14 km)

Mellbyn    (14 km)

Allstakan    (15 km)

Beted    (15 km)

Björnerud    (15 km)

Hofsten    (15 km)

Högvalta    (15 km)

Hovsten    (15 km)

Kålstad    (15 km)

Klanderud    (15 km)

Kolstan    (15 km)

Tvärud    (15 km)

Fogderud    (16 km)

Perserud    (16 km)

Skyberg    (16 km)

Stålsberga    (16 km)

Taserud    (16 km)

Västra Skyberg    (16 km)

Hajom    (17 km)

Holm    (17 km)

Kinna    (17 km)

Ladåsen    (17 km)

Lilla Koppom    (17 km)

Löfnäs    (17 km)

Lövnäs    (17 km)

Morast    (17 km)

Nolgård    (17 km)

Rackstad    (17 km)

Stora Koppom    (17 km)

Gördsbyn    (18 km)

Ingesund    (18 km)

Korsbyn    (18 km)

Långvak    (18 km)

Nedre Rackstad och Holm    (18 km)

Slärteg    (18 km)

Slerteg    (18 km)

Södra Treskog    (18 km)

Sund    (18 km)

Treskog    (18 km)

Vadjungsed    (18 km)

Valnäs    (18 km)

Västra Sund    (18 km)

Ålgården    (19 km)

Fjäll    (19 km)

Gällesbyn    (19 km)

Gällsbyn    (19 km)

Hedarna    (19 km)

Lycke    (19 km)

Paterua    (19 km)

Påterud    (19 km)

Remjäng    (19 km)

Remjeng    (19 km)

Tållesbyn    (19 km)

Tollesbyn    (19 km)

Bortan    (20 km)

Dottevik    (20 km)

Gränsjön    (20 km)

Holmserud    (20 km)

Holmsrud    (20 km)

Mötterud    (20 km)

Övre Fjäll    (20 km)

Ulfshufdane    (20 km)

Ulvshuvdane    (20 km)


Landmärken i närheten

Eda skans    (7 km)

Skramlestenen    (12 km)

Charlottenbergs Shoppingcenter    (14 km)

Fågelmannen    (17 km)

Arvika travbana    (18 km)


Kyrkor i närheten

Åmotfors Kyrka    (2 km)

Ny kyrka    (7 km)

Eda kyrka    (9 km)

Köla kyrka    (9 km)

Gunnarskogs kyrka    (11 km)

Älgå Kyrka    (15 km)

Järnskogs Kyrka    (16 km)

Mikaelikyrkan    (16 km)

Trefaldighetskyrkan    (17 km)

Lersjöns Kapell    (18 km)


Mer information

Hyr stugor kring StrandStugor.biz

Vädret kring Strand