SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Hammarö  |  Värmlands län

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Karlstad    (7 km)


Medelstora orter i närheten

Skåre    (14 km)

Skåre Karlstads    (14 km)


Mindre orter i närheten

Skattkärr    (13 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Vidöåsen    (5 km)

Alsters Bruk    (10 km)

Höja    (13 km)

Vallargärdet    (17 km)


Övriga orter i närheten

Bärstad    (2 km)

Gråberg    (2 km)

Hallersrud    (2 km)

Hult    (2 km)

Lövnäs    (2 km)

Skagene    (2 km)

Stora Skagene    (2 km)

Toverud    (2 km)

Tvärhult    (2 km)

Geterud    (3 km)

Gunnarskär    (3 km)

Holken    (3 km)

Jonsbol    (3 km)

Rud    (3 km)

Rud och Ängen    (3 km)

Rud södra    (3 km)

Västra Skagene    (3 km)

Fiskevik    (4 km)

Fiskvik    (4 km)

Mosserud    (4 km)

Nolgård    (4 km)

Tye    (4 km)

Bergholmen    (5 km)

Bergholmens sågverk    (5 km)

Vidön    (5 km)

Takene    (6 km)

Västra Takene    (6 km)

Herrhagen    (7 km)

Karlstadskonferensen    (7 km)

Våxnäs    (8 km)

Färjestad    (9 km)

Kroppkärr    (9 km)

Bomstad    (10 km)

Råtorp    (10 km)

Södra Bomstad    (10 km)

Busterud    (12 km)

Edsgatan    (13 km)

Faxstad    (13 km)

Göstahult    (13 km)

Grän    (13 km)

Härtsöga    (13 km)

Kätterud    (13 km)

Långenäs    (13 km)

Långnäs    (13 km)

Lilla Vänsberg    (13 km)

Önnerudstorp    (13 km)

Södra Härtsöga    (13 km)

Södra Hertsöga    (13 km)

Steffensminne    (13 km)

Vänsberg    (13 km)

Kärne    (14 km)

Randviken    (14 km)

Bofasterud    (15 km)

Bråte    (15 km)

Ekholmen    (15 km)

Sandnäs    (15 km)

Stavnäs    (15 km)

Almar    (16 km)

Bråne    (16 km)

Silkesta    (16 km)

Stodene    (16 km)

Averstad    (17 km)

Bäck    (17 km)

Hammar    (17 km)

Rud    (17 km)

Solberg    (17 km)

Sundstorp    (17 km)

Ulvsby    (17 km)

Ulvsbyn    (17 km)

Ulvsbyn och Mosstorp    (17 km)

Våle    (17 km)

Vång    (17 km)

Västra Kärra    (17 km)

Alsters kyrkby    (18 km)

Ängebäck    (18 km)

Åsundatorp    (18 km)

Bartna    (18 km)

Botorp    (18 km)

Frubacka    (18 km)

Kappstad    (18 km)

Karterud    (18 km)

Sanna    (18 km)

Ängen    (19 km)

Åsunda    (19 km)

Böj    (19 km)

Brandsbol    (19 km)

Grönäs    (19 km)

Hynboholm och Grönäs    (19 km)

Lund    (19 km)

Mellerud    (19 km)

Mellerudstorp    (19 km)

Norsbron    (19 km)

Rudskogen    (19 km)

Valberg    (20 km)

Ve    (20 km)


Landmärken i närheten

15 huset    (7 km)

Centralsjukhuset i Karlstad    (7 km)

Ferlin steppar    (7 km)

Fredsmonumentet i Karlstad    (7 km)

Hertig Karl    (7 km)

Löfbergs    (7 km)

Pråmkanalen    (7 km)

Sola i Karlstad    (7 km)

Stora torget    (7 km)

Tingvallagymnasiet    (7 km)

Wermlandsbanken    (7 km)

Biskopsgården    (8 km)

Gamla kyrkogården    (8 km)

Karlstads stadsbibliotek    (8 km)

Karlstads teater    (8 km)

Och solen har sin gång    (8 km)

Örsholmens IP    (8 km)

Östra Bron    (8 km)

Sockerslottet    (8 km)

Värmlands regemente    (8 km)

Vindarnas boning    (8 km)

Sundsta Älvkullegymnasiet    (9 km)

Alsters herrgård    (10 km)

Norra kyrkogården    (10 km)

Campus Futurum    (11 km)

Runristning    (19 km)

Väsestenen    (19 km)


Kyrkor i närheten

Hammarö Kyrka    (2 km)

Skoghalls Kyrka    (4 km)

Karlstads domkyrka    (7 km)

Vikenkyrka    (7 km)

Västerstrandskyrkan    (8 km)

Norrstrands kyrka    (9 km)

Norrstrandskyrkan    (9 km)

Uppståndelsens Kapell    (10 km)

Östra Fågelviks Kyrka    (16 km)

Grava kyrka    (17 km)

Segerstads Kyrka    (17 km)

Alsters kyrka    (18 km)

Nors kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Runristning