SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Bottenviken

Karlstad  |  Värmlands län

Bottenviken

Bottenviken (finska: Perämeri, tidigare Kainuunmeri), är ett innanhav mellan Finland och Sverige och består av den inre delen av Bottniska viken. Bottenviken gränsar i söder till Norra Kvarken som i sin tur i sydväst gränsar till Bottenhavet. Bottenviken är ganska grund och fryser mestadels till under vinterhalvåret.

Bottenviken utgör ett av världens sötaste havsvattenområden, salthalten är endast 0,30–0,35 procent. Skälet till detta är att tillrinningen främst kommer från älvarna som mynnar ut i området och inte från övriga Östersjön. Detta gör vattnet direkt drickbart även för människor, även om industriföroreningar medfört viss nedsmutsning av vattnet.

Effekterna av tidvatten är i Bottenviken försumbara. Vattenståndet kan vid hårda vindar bli upp till 1,5 meter över eller under normalvattenstånd; mer vanliga är skillnader på 0,5–0,8 meter från normalvattenstånd.

Ytan uppgår till 36 800 kvadratkilometer, volymen till 1 490 kubikkilometer. Medeldjupet är 43 meter och det största djupet är 146 meter. På den finska sidan är medeldjupet cirka 30 meter och den djupaste platsen finns vid ön Lönkytin i Haukipudas. Där är djupet 54 meter. Flera älvar, både på den svenska och den finska sidan, har sitt utflöde i Bottenviken.

Bottenvikens största ö är Karlö. Lill-Räbben är en skogklädd ö i Bottenviken. Malören är den yttersta ön i Kalix skärgård. De viktigaste hamnarna på den svenska sidan är Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå, på finska sidan Ajos i Kemi, Yxpila i Karleby, Brahestad, Oritkari i Uleåborg och Röyttä i Torneå. Mellan Kemi och Uleåborg finns även en 10 meter djup djupfarled.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Karlstad    (16 km)


Mindre orter i närheten

Skattkärr    (13 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Alsters Bruk    (13 km)

Höja    (18 km)

Vallargärdet    (20 km)


Övriga orter i närheten

Sandnäs    (2 km)

Faxstad    (4 km)

Hammar    (4 km)

Ekholmen    (5 km)

Bartna    (6 km)

Karsvalla    (6 km)

Lund    (6 km)

Silkesta    (6 km)

Stavnäs    (7 km)

Ve    (7 km)

Berg    (8 km)

Kärne    (8 km)

Vång    (8 km)

Bråten    (9 km)

Grän    (9 km)

Rudsberg    (9 km)

Averstad    (10 km)

Bäck    (10 km)

Lilla Skanum    (10 km)

Skanum    (10 km)

Sundstorp    (10 km)

Busterud    (11 km)

Hult    (11 km)

Nore    (11 km)

Östra Sunnäs    (11 km)

Rösebäcken    (11 km)

Stubberud    (11 km)

Träfors    (11 km)

Västra Sunnäs    (11 km)

Åsen    (12 km)

Böj    (12 km)

Broby    (12 km)

Göstahult    (12 km)

Kappstad    (12 km)

Sunnäs    (12 km)

Glumserud    (13 km)

Hedetågen    (13 km)

Hedetången    (13 km)

Lilla Lerdala    (13 km)

Motorp    (13 km)

Västanå    (13 km)

Backa    (14 km)

Bredgården    (14 km)

Bregården    (14 km)

Geterud    (14 km)

Holken    (14 km)

Lämås    (14 km)

Maxstad    (14 km)

Rud    (14 km)

Rud och Ängen    (14 km)

Rud södra    (14 km)

Stora Lerdala    (14 km)

Bärstad    (15 km)

Gråberg    (15 km)

Heden    (15 km)

Hjälmarsnäs    (15 km)

Hult    (15 km)

Såtång    (15 km)

Toverud    (15 km)

Tye    (15 km)

Framnäs    (16 km)

Lindås    (16 km)

Lövhöjden    (16 km)

Stensta    (16 km)

Torp    (16 km)

Västra Hovlanda    (16 km)

Bergholmen    (17 km)

Bergholmens sågverk    (17 km)

Flatvik    (17 km)

Glumstorp    (17 km)

Hallersrud    (17 km)

Herrhagen    (17 km)

Kroppkärr    (17 km)

Långenäs    (17 km)

Långnäs    (17 km)

Lindrågen    (17 km)

Lövnäs    (17 km)

Mosserud    (17 km)

Nybygget    (17 km)

Snaversrud    (17 km)

Steffensminne    (17 km)

Jonsbol    (18 km)

Karlstadskonferensen    (18 km)

Nolgård    (18 km)

Olmhult    (18 km)

Skagene    (18 km)

Snarstad    (18 km)

Snårstadstorp    (18 km)

Snårstadtorp    (18 km)

Snarstatorp    (18 km)

Stora Skagene    (18 km)

Tvärhult    (18 km)

Älgånäs    (19 km)

Alsters kyrkby    (19 km)

Brandsbol    (19 km)

Bråxnäs    (19 km)

Edsgatan    (19 km)

Färjestad    (19 km)

Fiskevik    (19 km)

Fiskvik    (19 km)

Göranstorp    (19 km)

Gunnarskär    (19 km)

Järsberg    (19 km)

Mo    (19 km)

Mosserud    (19 km)

Skogsberg    (19 km)

Sundby    (19 km)

Tågås    (19 km)

Ulvsby    (19 km)

Ulvsbyn    (19 km)

Ulvsbyn och Mosstorp    (19 km)

Västra Skagene    (19 km)

Hedås    (20 km)

Råtorp    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (8 km)

Väsestenen    (8 km)

Falbygdens Ost    (10 km)

Alsters herrgård    (13 km)

Campus Futurum    (15 km)

Örsholmens IP    (16 km)

Hovlandastenen    (17 km)

Norra kyrkogården    (17 km)

Runristning    (17 km)

15 huset    (18 km)

Biskopsgården    (18 km)

Ferlin steppar    (18 km)

Fredsmonumentet i Karlstad    (18 km)

Gamla kyrkogården    (18 km)

Hertig Karl    (18 km)

Karlstads stadsbibliotek    (18 km)

Karlstads teater    (18 km)

Kristinehamns folkhögskola    (18 km)

Löfbergs    (18 km)

Och solen har sin gång    (18 km)

Östra Bron    (18 km)

Pråmkanalen    (18 km)

Sockerslottet    (18 km)

Sola i Karlstad    (18 km)

Stora torget    (18 km)

Sundsta Älvkullegymnasiet    (18 km)

Tingvallagymnasiet    (18 km)

Vindarnas boning    (18 km)

Wermlandsbanken    (18 km)

Centralsjukhuset i Karlstad    (19 km)

Järsbergsstenen    (19 km)

Runristning    (19 km)

Värmlands regemente    (19 km)


Kyrkor i närheten

Ölme kyrka    (7 km)

Väse kyrka    (7 km)

Östra Fågelviks Kyrka    (9 km)

Österviks kapell    (15 km)

Hammarö Kyrka    (17 km)

Uppståndelsens Kapell    (17 km)

Karlstads domkyrka    (18 km)

Kristinehamns Kyrka    (18 km)

Norrstrands kyrka    (18 km)

Norrstrandskyrkan    (18 km)

Alsters kyrka    (19 km)

Vikenkyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Bottenviken