SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Stranden

Kristinehamn  |  Värmlands län

Strand är gränsområdet mellan öppet vatten och fastare land. Stränder kan i vissa fall ha torvbildande vegetation. De kan vara skogbevuxna och skogen kallas då strandskog eller strandsumpskog. Stränder påverkas ofta av vågor och tidvatten.

Stränder indelas i:

  • limniska våtmarker (dvs våtmarker med sötvatten)
  • marina våtmarker
  • havsstränder
  • stränder utmed sjöar och vattendrag

Våtmarker längs sjöar och vattendrag delas in i strandskogar, strandängar (fuktängar), mader, vassar, flytblads- och undervattensvegetation. Beroende på både klimatet och näringsrikedomen i insjön så kommer olika typer av växter och djur att dominera på sjöstranden. Kring näringsrika (eutrofa) sjöar finns ofta större artrikedom än kring näringsfattiga (oligotrofa) sjöar.

Sandstränder är ofta populära utflyktsmål, för exempelvis utomhusbadning och simning, ofta vid mer eller mindre iordningställda badplatser. I Sverige gör allemansrätten att det normalt sett är tillåtet att bada ute i naturen. Det kan även finnas promenader och annan form av rekreation.

Strandtomter är normalt attraktiva objekt på fastighetsmarknaden. I Sverige omfattas stränder av ett lagskydd, strandskyddet.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Gullspång    (6 km)

Anderstorp    (19 km)

Hofva    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Skagersvik    (8 km)

Otterbäcken    (11 km)

Åtorp    (15 km)

Bäckhammar    (15 km)


Övriga orter i närheten

Edet    (3 km)

Håkannäs    (3 km)

Linhult    (3 km)

Norra Backa    (3 km)

Rustningstorp    (3 km)

Norra Runnäs    (4 km)

Runnäs    (4 km)

Södra Runnäs    (4 km)

Västanmosse    (4 km)

Bjurvik    (5 km)

By    (5 km)

Eriksbol    (5 km)

Himmelsberg    (5 km)

Nedre Torp    (5 km)

Norra Torp    (5 km)

Nunnestad    (5 km)

Östra Bjurvik    (5 km)

Södra Råda    (5 km)

Vassmossen och Nunnestad    (5 km)

Västra Bjurvik    (5 km)

Vattneberg    (5 km)

Knekterud    (6 km)

Rud    (6 km)

Sund    (6 km)

Tokebol    (6 km)

Ingelsrud    (7 km)

Labacka    (7 km)

Norra Gisselbacka    (7 km)

Norra Ugglebol    (7 km)

Björtorp    (8 km)

Delebäck    (8 km)

Frosterud    (8 km)

Grunnebacka    (8 km)

Justorp    (8 km)

Linnevalstorp    (8 km)

Nybble    (8 km)

Torsvid    (8 km)

Björkebol    (9 km)

Brotorp    (9 km)

Kolerud    (9 km)

Nynäs    (9 km)

Pärsbol    (9 km)

Persbol    (9 km)

Runnebol    (9 km)

Väggetorp    (9 km)

Västra Gottbol    (9 km)

Västra Guttebol    (9 km)

Delebäckstorp    (10 km)

Gottbol    (10 km)

Guttebol    (10 km)

Kärr    (10 km)

Norra Undersbol    (10 km)

Östra Gottbol    (10 km)

Östra Guttebol    (10 km)

Revsten    (10 km)

Åserud    (11 km)

Barrebacken    (11 km)

Konsterud    (11 km)

Långerud    (11 km)

Skagersbrunn    (11 km)

Skottlanda    (11 km)

Tackerud    (11 km)

Torpa    (11 km)

Torpa    (11 km)

Berg    (12 km)

Gisselnäs    (12 km)

Gisslenäs    (12 km)

Grannäs    (12 km)

Medhamn    (12 km)

Väglösa    (12 km)

Blaxmo    (13 km)

Däldenäs    (13 km)

Eka    (13 km)

Jordsbol    (13 km)

Medhamnstorp    (13 km)

Råbäck    (13 km)

Sållaretorp    (13 km)

Gökhult    (14 km)

Lämås    (14 km)

Långåsen    (14 km)

Mo    (14 km)

Norra Gökhult    (14 km)

Sirbomark    (14 km)

Slätåsen    (14 km)

Slättåsen    (14 km)

Västra Sirbomark    (14 km)

Bjärke    (15 km)

Björkfallet    (15 km)

Brushult    (15 km)

Gärdsbol    (15 km)

Stensäng    (15 km)

Tattertorp    (15 km)

Otterbäcken    (16 km)

Otterberget    (16 km)

Backerud    (17 km)

Bäcketorp    (17 km)

Bäcktorp    (17 km)

Blomsterhult    (17 km)

Bråta    (17 km)

Eriksbacken    (17 km)

Källsbo    (17 km)

Kvarntorp    (17 km)

Smedstorp    (17 km)

Källaråsen    (18 km)

Ljunggården    (19 km)

Prästkila    (19 km)

Värslan    (19 km)

Fågelåsen    (20 km)

Paradistorp    (20 km)


Landmärken i närheten

Krontorp    (15 km)

Skagersholm    (16 km)


Kyrkor i närheten

Södra Råda Nya Kyrka    (4 km)

Amnehärads Kyrka    (5 km)

Södra Råda gamla kyrka    (5 km)

Rudskoga Kyrka    (8 km)

Visnums Kils kyrka    (10 km)

Otterbäckens Kyrka    (11 km)

Visnums Kyrka    (11 km)

Nysunds Kyrka    (16 km)

Hova Kyrka    (20 km)


Mer information

Hyr stugor kring StrandenStugor.biz

Vädret kring Stranden