SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Norra Bråne

Sunne  |  Värmlands län

Vy över delar av Brandsbol.

Brandsbol-Forsnäs-Norra Bråne är en småort i Gräsmarks socken, Sunne kommun. Orten ligger en dryg halvmil nordväst om socknens huvudort Uddheden.

N. Forsnäs är upptaget i skattelängden som 1/4 sk år 1617 och Norra Bråne är upptaget som 1/4 sk år 1638. De två hemmanen är ursprungligen utmarker till Tosseberg vid Fryken.

Brandsbols gård var prästgård i Gräsmark socken mellan 1758 och 1916, och fick sitt namn efter Mattias Brand.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Uddheden    (5 km)

Hult    (12 km)


Övriga orter i närheten

Fagerstad    (nära)

Brandsbol    (1 km)

Forsnäs    (1 km)

Kärr    (nära)

Norra Forsnäs    (1 km)

Granbäckstorp    (2 km)

Malsjö    (2 km)

Norra Granbäckstorp    (2 km)

Västanå    (2 km)

Vestanå    (2 km)

Bastnäs    (3 km)

Granbäck    (3 km)

Anneborg    (4 km)

Dalen    (4 km)

Gräsmarken    (4 km)

Gräsmarken Grinnemo    (4 km)

Höjden    (5 km)

Magneberg    (5 km)

Kymmen    (6 km)

Portnär    (6 km)

Ragvaldstjärn    (6 km)

Bårsjön    (8 km)

Borra    (8 km)

Humsjön    (8 km)

Kymstad    (8 km)

Mången    (8 km)

Sandnäs    (8 km)

Borrsjön    (9 km)

Lilla Mången    (9 km)

Lilla Tenhöjden    (9 km)

Nässkogen    (9 km)

Stora Mången    (9 km)

Timbonäs    (9 km)

Brånändan    (11 km)

Ängen    (12 km)

Frederos    (12 km)

Fredros    (12 km)

Norra Ängen    (12 km)

Norra Treskog    (12 km)

Skinnerud    (12 km)

Södra Ängen    (12 km)

Åna    (13 km)

Bjälverud    (13 km)

Bjelfverud    (13 km)

Getnäs    (13 km)

Krokbäcken    (13 km)

Långtjärn    (13 km)

Råby    (13 km)

Tosseberg    (13 km)

Väsby    (13 km)

Västra Berga    (13 km)

Västra Näs    (13 km)

Åshagen    (14 km)

Bosebyn    (14 km)

Gullesbyn    (14 km)

Ingeborgfjorden    (14 km)

Ingeborgjorden    (14 km)

Ingebyfjoln    (14 km)

Nordväster Rottna    (14 km)

Norra Västerrottna    (14 km)

Popetorp    (14 km)

Simrud    (14 km)

Sinnerud    (14 km)

Gettjärn    (15 km)

Axland    (16 km)

Berg    (16 km)

Bredsjön    (16 km)

Höktorp    (16 km)

Kyrkbyn    (16 km)

Norra Näs    (16 km)

Öjenäs    (16 km)

Ransby    (16 km)

Södra Västerrottna    (16 km)

Stäfvarsby    (16 km)

Stävarby    (16 km)

Svenneby    (16 km)

Sydväster Rottna    (16 km)

Västerrottna    (16 km)

Åsegård    (17 km)

Bäcken    (17 km)

Bjurbäck    (17 km)

Bjurbäcken    (17 km)

Bryggegården    (17 km)

Gränsjön    (17 km)

Kårrud    (17 km)

Kårud    (17 km)

Långjohanstorp    (17 km)

Myringbyn    (17 km)

Myringsby    (17 km)

Östra Kårud    (17 km)

Skäggegård    (17 km)

Södra Treskog    (17 km)

Solberg    (17 km)

Solberga    (17 km)

Treskog    (17 km)

Uddaberg    (17 km)

Bada    (18 km)

Gällserud    (18 km)

Hälserud    (18 km)

Spelnäs    (18 km)

Västanvik    (18 km)

Asp    (19 km)

Edet    (19 km)

Fallen    (19 km)

Kiltorp    (19 km)

Löfnäs    (19 km)

Lövnäs    (19 km)

Stenbacken    (19 km)

Svennebytorp    (19 km)

Vålberget    (19 km)

Edsbjörke    (20 km)

Högen    (20 km)

Klockargården    (20 km)

Mårbacken    (20 km)

Sätergården    (20 km)

Ulfsby    (20 km)

Ulvsby    (20 km)


Landmärken i närheten

Blåbärskullenmasten    (16 km)

Lappnäs    (19 km)


Kyrkor i närheten

Gräsmark    (5 km)

Gräsmarks kyrka    (6 km)

Lysviks Kyrka    (16 km)

Bogens kyrka    (18 km)

Fryksände Kyrka    (19 km)

Siris Kapell    (19 km)


Mer information

Vädret kring Norra Bråne