SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Sätterstad

Sunne  |  Värmlands län

Sättersta kyrka.

Sättersta socken i Södermanland ingick i Rönö härad och är sedan 1971 en del av Nyköpings kommun.

Socknens areal är 29,86 kvadratkilometer, varav 28,37 land. År 1953 fanns här 370 invånare. Sockenkyrkan Sättersta kyrka ligger i socknen.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Askersby    (15 km)

Rottneros    (17 km)

Mjönäs    (18 km)

Mjönäs Hagfors    (18 km)

Åtorp    (19 km)

Hult    (19 km)

Uddheden    (20 km)


Övriga orter i närheten

Skogsberg    (nära)

Bäckalund    (nära)

Bäck    (2 km)

Östanbjörke    (2 km)

Sätter    (2 km)

Tomthult    (4 km)

Arnstorp    (5 km)

Hägerud    (5 km)

Hedåsen    (5 km)

Ivarsbjörke    (5 km)

Bäcken    (6 km)

Edsbjörke    (6 km)

Gjutaregården    (6 km)

Karsbol    (6 km)

Lövåsen    (6 km)

Mallbacken    (6 km)

Östra Löfåsen    (6 km)

Östra Lövåsen    (6 km)

Skräppvålen    (6 km)

Askerud    (7 km)

Kårrud    (7 km)

Kårud    (7 km)

Lövstaholm    (7 km)

Norra Borgeby    (7 km)

Norra Näs    (7 km)

Norra Såneby    (7 km)

Östra Kårud    (7 km)

Solberg    (7 km)

Solberga    (7 km)

Spelnäs    (7 km)

Uddaberg    (7 km)

Älvsätern    (8 km)

Bryggegården    (8 km)

Elfsätern    (8 km)

Gunnarsby och Ingmår    (8 km)

Svineberg    (8 km)

Torsberg    (8 km)

Åna    (9 km)

Annefors    (9 km)

Arneby    (9 km)

Åsegård    (9 km)

Bosebyn    (9 km)

Gunnarsby    (9 km)

Ingeborgfjorden    (9 km)

Ingeborgjorden    (9 km)

Ingebyfjoln    (9 km)

Norra Arneby    (9 km)

Öjenäs    (9 km)

Simrud    (9 km)

Sinnerud    (9 km)

Skäggegård    (9 km)

Åleby    (10 km)

Gullsby    (10 km)

Gullsbyn    (10 km)

Högen    (10 km)

Tjustersby    (10 km)

Ulfsby    (10 km)

Ulvsby    (10 km)

Åleby    (11 km)

Kyrkbyn    (11 km)

Myringbyn    (11 km)

Myringsby    (11 km)

Ransbysäter    (11 km)

Ransbysätter    (11 km)

Skinnerud    (11 km)

Södra Borgeby och Gullsby    (11 km)

Stäfvarsby    (11 km)

Stävarby    (11 km)

Tosseberg    (11 km)

Bjälverud    (12 km)

Bjelfverud    (12 km)

Gällserud    (12 km)

Maggeby    (12 km)

Ena    (13 km)

Hälserud    (13 km)

Råby    (13 km)

Rådom    (13 km)

Ransby    (13 km)

Västra Berga    (13 km)

Gylleby    (14 km)

Lakene    (14 km)

Sörby    (14 km)

Västra Hedetorp    (14 km)

Angersby    (15 km)

Forshult    (15 km)

Gårdserud    (15 km)

Gullesbyn    (15 km)

Mällbyn    (15 km)

Mellby    (15 km)

Munkebacka    (15 km)

Östra Ingeby    (15 km)

Skogaängarna    (15 km)

Väsby    (15 km)

Asp    (16 km)

Sätergården    (16 km)

Bråsstorp    (17 km)

Bråstorp    (17 km)

Bråttstorp    (17 km)

Brotstorp    (17 km)

Ed    (17 km)

Fasterud    (17 km)

Getnäs    (17 km)

Gettjärn    (17 km)

Höje    (17 km)

Mossängen    (17 km)

Myren    (17 km)

Örbäck    (17 km)

Örbäcken    (17 km)

Svenserud    (17 km)

Västra Skymnäs    (17 km)

Bogerud    (18 km)

Höjden    (18 km)

Lilla Skoga    (18 km)

Myra    (18 km)

Skoga    (18 km)

Södra och Lilla Skoga    (18 km)

Södra Skoga    (18 km)

Ås    (19 km)

Bada    (19 km)

Berg    (19 km)

Blia    (19 km)

Bogerud    (19 km)

By    (19 km)

Gårdsjö Herrgård    (19 km)

Gersheden    (19 km)

Högberg    (19 km)

Högeberg    (19 km)

Kärret    (19 km)

Krokbäcken    (19 km)

Mårbacka    (19 km)

Mellam och Norra Skoga    (19 km)

Mellan Skoga    (19 km)

Munkerud    (19 km)

Nordväster Rottna    (19 km)

Norra Ås    (19 km)

Norra Skoga    (19 km)

Norra Västerrottna    (19 km)

Ransberg    (19 km)

Sandnäs    (19 km)

Skogen    (19 km)

Södra Såneby    (19 km)

Södra Västerrottna    (19 km)

Stafvik    (19 km)

Stavik    (19 km)

Sydväster Rottna    (19 km)

Västerrottna    (19 km)

Västmyr    (19 km)

Vestanmyr    (19 km)

Borra    (20 km)

Gersby    (20 km)

Kymstad    (20 km)

Magneberg    (20 km)

Munkebol    (20 km)


Landmärken i närheten

Lappnäs    (5 km)

Forshults kraftverk    (16 km)

Öjerviks herrgård    (18 km)

Öjervik    (19 km)

Ski Sunne    (19 km)


Kyrkor i närheten

Lysviks Kyrka    (11 km)

Sunne Kyrka    (12 km)

Gräsmark    (18 km)

Gräsmarks kyrka    (19 km)

Munkfors Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Sätterstad