SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Nedre Värnäs

Torsby  |  Värmlands län

Älvlandskapet nedre Dalälven utnämndes 2011 av FN-organet Unesco till Sveriges tredje biosfärområde. Idag (2012) finns det fem biosfärområden i Sverige.

Biosfärområden omfattas inte av ytterligare restriktioner förutom befintlig lagstiftning. Syftet är att lyfta fram områden med höga natur- och kulturvärden där det går att utveckla området genom att bevara, utveckla och stödja. Biosfärområden ska gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. Områdena ska också vara arenor för forskning och utbildning.

Inom området Älvlandskapet nedre Dalälven ligger fokus på att bevara det öppna kulturlandskapet. Utvecklingen av jordbruksnäringen leder i vissa fall till förändringar i brukandet av jordbruksmark med förbuskning och beskogning som följd. Detta skulle innebära att det månghundraåriga kulturlandskapet successivt försvinner. Genom forskning och annat arbete kan mycket göras för att hålla markerna öppna. För Älvlandskapet nedre Dalälven har också det öppna kulturlandskapet en avgörande betydelse för att behålla den attraktionskraft området har för befolkningen, inflyttning, turism och näringsliv.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Stöllet    (nära)

Ambjörby    (9 km)

Mjönäs    (10 km)


Övriga orter i närheten

Varnas    (nära)

Övre Värnäs    (nära)

Björby    (2 km)

Ljusnäs    (2 km)

Ändenäs    (3 km)

Ljusnästorp    (3 km)

Osebol    (4 km)

Björkenäs    (5 km)

Bråten    (6 km)

Spickebol    (7 km)

Spikebol    (7 km)

Elindebol    (8 km)

Munkebol    (9 km)

Backa    (10 km)

Kårebol    (10 km)

Månäs    (10 km)

Ruskåsen    (10 km)

Björbysätern    (11 km)

Granberget    (13 km)

Järnbergsås    (13 km)

Mörbacka    (13 km)

Näsberget    (13 km)

Norra Torp    (13 km)

Ennarbol    (14 km)

Hjällstad    (14 km)

Torp    (14 km)

Backadammen    (15 km)

Östra Näsberg    (15 km)

Östra Näsberget    (15 km)

Åstrandssätern    (16 km)

Kullberg    (16 km)

Segenäs    (16 km)

Åstrand    (17 km)

Lisskogsåsen    (17 km)

Lisskogsbrändan    (17 km)

Bänteby    (18 km)

Fastnäs    (18 km)

Högåsen    (18 km)

Igelsjöberg    (18 km)

Amnerud    (19 km)

Gårdsjöberg    (19 km)

Kristinefors    (19 km)

Segenässätern    (19 km)

Segenssätern    (19 km)

Busken    (20 km)

Gunsjögården    (20 km)

Rattsjöberg    (20 km)

Säterberg    (20 km)


Kyrkor i närheten

Norra Ny kyrka    (3 km)

Vitsands Kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Nedre Värnäs