SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Ransbysätern

Torsby  |  Värmlands län

Ransbysätern är en säter i norra Värmland som brukades i tusen år som sommarbetesplats för boskap innan den i början på 1900-talet användes allt mindre för att i slutet på 30-talet helt tas ur bruk.. Bestämning av Ransbysäterns ålder har föregåtts av en omfattande forskning. De metoder som använts är ortnamsstudier, inventering, kartering, arkeologiska utgrävningar och vegetationshistorisk analys som visar att man brukat området för återkommande bete/slåtter redan under senare delen av vikingatiden fram till modern tid i mer utvecklade former. Ännu vet vi inte om människorna under den inledande extensiva fasen utnyttjade någon form av bosättning på sätern. Avståndet mellan Ransby nere i Klarälvsdalen och sätern är cirka 5 km om man följer sätervägen som efter cirka 1 km sammanfaller med Nordvärmlandsleden. Sätern ligger på 450 m ö.h. Stigningen är 300 m. Karta från 1800-talets mitt, med husmarkeringar från tiden kring laga skifte, visar 18 brukare och 25 byggnader. Enligt den historiskt-etnologiska forskningen nådde det värmländska säterbruket sin höjdpunkt under 1800-talets senare del, vilket ersätts av en kontinuerlig nedläggning under 1900-talet.

Runt sekelskiftet bestod sätern av cirka 6 säterstugor med tillhörande fähus, lador, mjölkbodar och andra uthus. När den togs ur bruk fanns endast en stuga kvar. Några hade flyttats och blivit sommarstugor, andra hade förfallit och ruttnat ner.

En undersökt och återställd husgrund på Ransbysätern

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Skyllbäck    (7 km)

Sysslebäck    (7 km)


Övriga orter i närheten

Dalboängen    (4 km)

Ransby    (4 km)

Gunneby    (5 km)

Hole    (5 km)

Lillbergsgården    (5 km)

Norra Persby    (5 km)

Södra Branäs    (5 km)

Vingäng    (5 km)

Slättne    (6 km)

Tutstad    (6 km)

Branäs    (7 km)

Långav    (7 km)

Sandhultan    (7 km)

Sundhult    (7 km)

Sundhultmon    (7 km)

Uggenäs    (9 km)

Svansåsen    (10 km)

Likenäs    (11 km)

Möre    (11 km)

Brattmon    (12 km)

Klarabro    (12 km)

Bårberget    (13 km)

Brönäs    (13 km)

Uppgården    (13 km)

Gräsbrickan    (14 km)

Gunhåberget    (14 km)

Transtrand    (14 km)

Långberget    (15 km)

Letafors    (15 km)

Amnerud    (16 km)

Fämtberget    (16 km)

Bänteby    (17 km)

Åberget    (18 km)


Kyrkor i närheten

Dalby kyrka    (7 km)


Mer information

Vädret kring Ransbysätern