SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Insjö

Åsele  |  Västerbottens län

En insjö eller bara sjö (IPA: ɧøː eller ʂøː) är en vattensamling som inte är en del av havet och inte heller ett vattendrag. Någon allmänt accepterad undre gräns för en sjös storlek finns inte; i Sverige räknas vattensamlingar med en yta på minst en hektar (10 000 kvadratmeter) då man uppger att antalet sjöar är nära 96 000.

Sjöar med avlopp har sött vatten medan avloppslösa sjöar vanligtvis har saltvatten. Avloppet kan ibland vara underjordiskt. När det inte finns något avlopp, avgår vattnet genom avdunstning, varvid dess salter stannar kvar. Salthalten växlar inte bara i olika sjöar, utan även i skilda delar av samma sjö.

Sjöar kan karaktäriseras efter näringsförhållandena. De flitigast använda kategorierna är eutrof, mesotrof eller oligotrof.

Vattnet från sjöns yta avsvalnar när det blir kallare och blir tätare - tyngre och sjunker - till dess att det nått ett skikt av samma täthet och temperatur. Eftersom sötvatten når sin största densitet vid 3,98 °C är det vanligen temperaturen i de djupare insjöarnas bottenskikt. Under vintern kan de övre och kallare vattenskikten inte sjunka. Isbildningen sker därför på ytan - men kan i allmänhet inte tränga ned till bottnen av djupare sjöar.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Västansjö    (6 km)

Näfversjöberget    (7 km)

Näversjöberget    (8 km)

Mårdsjöberg    (11 km)

Torfsjö    (11 km)

Torvsjö    (11 km)

Gransjöriset    (12 km)

Gransjö    (13 km)

Mårtensliden    (13 km)

Rismyrliden    (14 km)

Tallberg    (15 km)

Hacksjö    (17 km)

Kåkarberg    (19 km)

Kåkarberget    (19 km)

Råberg    (19 km)

Tensjö    (19 km)

Idvattnet    (20 km)


Mer information

Vädret kring Insjö