SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Rusfors

Lycksele  |  Västerbottens län

Rusfors dämningsområde på kartan över Västerbotten

Rusfors dämningsområde är en sjö i Lycksele kommun i Lappland som bildas genom uppdämningen av Umeälven för Rusfors kraftstation. Från dammbyggnaden, som ligger ungefär 25 kilometer uppströms Lycksele, sträcker sig dämningsområdet upp i Umeälven till i höjd med Storumans flygplats samt upp i Juktåns nedersta lopp till Gunnarn. Även Blåviken ingår i Rusfors dämningsområde. Den totala ytan är 45,2 kvadratkilometer. Magasinet används främst för korttidsreglering med fluktuationer inom 0,5 meter. I slutet av vintern tillåts dock vattennivån sjunka 2,3 meter varefter magasinet fylls på av vårfloden.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Umgransele    (7 km)


Övriga orter i närheten

Hedvik    (5 km)

Kattisavan    (5 km)

Stenkulla    (6 km)

Mettjaur    (10 km)

Medelås    (11 km)

Bäverträsk    (12 km)

Tallträsk    (12 km)

Öravan    (13 km)

Blåviksjön och Söderfors    (14 km)

Högland    (14 km)

Nya Rusele    (15 km)

Blåviksstrand    (16 km)

Blåvikstrand    (16 km)

Rusele    (16 km)

Hedmark    (17 km)

Odelås    (17 km)

Odelåsbacken    (17 km)

Svanamyran    (17 km)

Betsele    (18 km)

Blåvik    (18 km)

Fäbodliden    (18 km)

Falträsk    (18 km)

Vinliden    (18 km)

Björkberg    (19 km)

Ulvaskog    (19 km)

Sidberg    (20 km)


Kyrkor i närheten

Vinlidens Kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Rusfors