SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kronören

Nordmaling  |  Västerbottens län

Kronörens läge i Västerbottens län

Kronören är en låg och flack halvö som ligger precis där Höga kustens klippiga och kuperade landskap möter Kvarkens flacka kustlinje. Kontrasten mellan Höga kusten och Kvarken skapar en unik natur. Från Långroudden kan man se hur landskapet och kusten reser sig i söder och planar ut i norr. Här finns både klapperstensfält och kalspolade klippor med tydliga spår från inlandsisens frammarsch.

Här ligger naturreservatet Kronören-Drivören, en örik skärgård med mycket växlande natur. Längst ut i arkipelagen är skären helt kala medan öarna närmare fastlandet är skogbevuxna. Området har en intressant flora med förekomst av t. ex. strandveronika, fjällnejlika, havsnajas, dvärgsäv och hårnating. Havtorn förekommer allmänt. Mest känt är dock Kronören för Sveriges idag enda kända växtplatser för ishavshästsvans (Hippuris tetraphylla).

Längst ut på Kronörenhalvön ligger Långroudden. Platsen är populär bland fågelskådare under vår- och höstflyttningen eftersom det utskjutna läget ger en god vy över passerande sträck. Det flacka landskapet med talrika vikar och invatten medför också att art- och individrikedomen bland strand- och vattenlevande fåglar är stor. Kronören är dessutom hem för älg, ren, rådjur, kron- och dovhjort samt havsörn.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Nordmaling    (14 km)

Husum    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Lögdeå    (10 km)

Rundvik    (10 km)

Fanbyn    (15 km)

Fannbyn    (15 km)


Övriga orter i närheten

Långron    (4 km)

Skåpen    (4 km)

Skåpet    (4 km)

Perstorp    (6 km)

Tännstrand    (7 km)

Himmersundet    (8 km)

Ava    (9 km)

Järnäs    (9 km)

Skäret    (9 km)

Bäcknäset    (10 km)

Bockholmen    (10 km)

Fillingehamn    (10 km)

Fillinghamn    (10 km)

Norra Fillingsviken    (10 km)

Högshamn    (11 km)

Järnäshamn    (11 km)

Järnäsklubb    (11 km)

Nyvik    (11 km)

Aspeå    (12 km)

Bredvik    (12 km)

Mo    (12 km)

Godmersta    (13 km)

Högen    (13 km)

Rödviken    (13 km)

Könsa    (14 km)

Skademark    (14 km)

Godmark    (15 km)

Kråkan    (15 km)

Kråken    (15 km)

Olofsfors    (15 km)

Olovsfors    (15 km)

Vallen    (15 km)

Levar    (16 km)

Nedre Öre    (16 km)

Önska    (16 km)

Stjälnöhamn    (16 km)

Stjärnöhamn    (16 km)

Håknäs    (17 km)

Lakamark    (17 km)

Utås    (17 km)

Eldsmark    (18 km)

Husbyn    (18 km)

Hyngelsböle    (18 km)

Väster Eldsmark    (18 km)

Håkenäs    (19 km)

Håknäs Backen    (19 km)

Ledusjö    (19 km)

Salberg    (19 km)

Sallberg    (19 km)

Dombäck    (20 km)


Landmärken i närheten

Levar Hotell    (14 km)

Vallinsgrundet    (15 km)

Kylören    (18 km)


Kyrkor i närheten

Rundviks Kyrka    (10 km)

Nordmalings kyrka    (14 km)

Grundsunda kyrka    (15 km)


Mer information

Vädret kring Kronören