SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kålaboda

Robertsfors  |  Västerbottens län

Kålabodaån är ett vattendrag i mellersta Västerbotten,huvudsakligen beläget i norra delen av Robertsfors kommun. Ån rinner upp i södra delen av Skellefteå kommun, nära gränsen till Robertsfors. Den rinner sedan igenom byarna Kålaboda och Brände, som båda delas i en östlig och en västlig del av ån. Sydost om Brände förenas den med Vebomarksån från vänster. Den rinner rakt igenom tätorten Ånäset och under E4 vid tätortens södra del. Några hundra meter nedströms därifrån, förenas den med Flarkån från höger. Den sista biten av vattendraget, härifrån och till mynningen i havet brukar benämnas Hertsångersälven. Kålabodaåns avrinningsområde, inklusive Flarkbäckens och Hertsångerälvens utgör ett av SMHI:s Huvudavrinningsområden och har nummer 23 i den förteckningen. Kålabodaån före sammanflödet med Flarkån har ett avrinningsområde på 194 km Flarkån har ett avrinningsområde på 249 km och hela avrinningsområdet vid mynningen i havet, har en area på 506 km

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Ånäset    (14 km)

Löfånger    (19 km)


Övriga orter i närheten

Strand    (2 km)

Svenmarken    (3 km)

Marsmarken    (4 km)

Mårtensmarken    (4 km)

Mårtsmarken    (4 km)

Risvattnet    (4 km)

Vebomark    (4 km)

Brände    (6 km)

Pällboda    (6 km)

Pellboda    (6 km)

Västra Näset    (6 km)

Jonasmarken    (7 km)

Östra Näset    (7 km)

Bäckboda    (8 km)

Gammalbyn    (8 km)

Mårtensboda    (8 km)

Ytterbyn    (8 km)

Estersmark    (9 km)

Småbacka    (9 km)

Broträsk    (10 km)

Flarken    (10 km)

Ultervattnet    (10 km)

Flarkbäcken    (11 km)

Gunsmark    (11 km)

Kälen    (11 km)

Söderbäck    (11 km)

Stenfors    (11 km)

Svarttjärn    (11 km)

Bursiljum    (12 km)

Hötjärn    (12 km)

Inre Ultervattnet    (12 km)

Kvarnriset    (12 km)

Löfvattnet    (12 km)

Lövvattnet    (12 km)

Nybyn    (12 km)

Vallen    (12 km)

Brännan    (13 km)

Grimsmark    (13 km)

Strandfors    (13 km)

Tjärn    (13 km)

Bissjön    (14 km)

Kvarnrödjningen    (14 km)

Kvarnrönningen    (14 km)

Vallsträsket    (14 km)

Yttre Ultervattnet    (14 km)

Bäckliden    (15 km)

Korssjön    (15 km)

Lugnet    (15 km)

Pellfäboda    (15 km)

Västra Hökmark    (15 km)

Andersvattnet    (16 km)

Bodbyn    (16 km)

Bodbysund    (16 km)

Brattliden    (16 km)

Lappvattnet    (16 km)

Västanbyn    (16 km)

Granån    (17 km)

Hersånger    (17 km)

Hertsånger    (17 km)

Hökmark    (17 km)

Hökmarksby    (17 km)

Kräkångersnoret    (17 km)

Lövångernoret    (17 km)

Mjödvattnet    (17 km)

Mjövattnet    (17 km)

Noret    (17 km)

Norra Lappvattnet    (17 km)

Skäran    (17 km)

Smårödjningen    (17 km)

Bodan    (18 km)

Broänge    (18 km)

Bygdeträsk    (18 km)

Edelvik    (18 km)

Gumbobäcken    (18 km)

Gumbodabäcken    (18 km)

Gumbodaholmen    (18 km)

Gumboholmen    (18 km)

Kräkånger    (18 km)

Lövsele    (18 km)

Mångbyn    (18 km)

Öfvre Selet    (18 km)

Selet    (18 km)

Afvan    (19 km)

Avan    (19 km)

Brandberliden    (19 km)

Brännbergsliden    (19 km)

Brattjärn    (19 km)

Gärde    (19 km)

Jomark    (19 km)

Klintsjön    (19 km)

Lövsele Hamn    (19 km)

Renfors    (19 km)

Sidbergsliden    (19 km)

Södra Lövsele    (19 km)

Älglund    (20 km)

Gumboda    (20 km)

Gumbodahamn    (20 km)

Holmsvattnet    (20 km)


Landmärken i närheten

Bygdsiljumbacken    (19 km)

Edelviks folkhögskola    (19 km)


Kyrkor i närheten

Nysåfra    (12 km)

Flarkens kapell    (13 km)

Nysätra kyrka    (13 km)

Burträsks kyrka    (19 km)

Lövångers kyrka    (19 km)

Överklintens Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Kålaboda