SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gammelbyn

Skellefteå  |  Västerbottens län

Rodberget38d.jpg

Bodens fästning (ibland kallat "Låset i norr") är en tung fästning anlagd på och i ett flertal berg runt staden Boden i Norrbotten i Sverige. Den är belägen cirka 35 kilometer från kusten. Fästningen har fungerat som en strategisk försvarsställning och skyddad förrådsplats. Främsta syftet var att avskräcka Ryssland och Sovjetunionen från invasion över land från finska fastlandet samt i någon mån mot anfall över Bottenviken och då i samverkan med kustartilleriet i Luleå och Töre. Bodens fästnings storlek, komplexitet och slagstyrka gör att den saknar motsvarighet i Norden.

Fästningen består av fem tunga bergfort och tre mindre fortifikationer, så kallade fästen, samt enskilda artilleribatterier. Dessa är placerade i en ring runt Bodens stad. Mellan de fem tunga bergforten och de tre fästena fanns en mängd infanteriskansar, stridsvagnshinder och kanonvärn för skydd av forten och försvåra inträngning genom befästningsringen. På bergstoppar har luftvärnsbatterier funnits. I fästningsringen fanns stridsledningscentraler för bland annat flygvapnet. Det fanns också stora underjordsförråd för ammunition och drivmedel inne i fästningen samt ett mindre flygfält.

Förutom de i fredstid utförda befästningsarbetena fanns det planer för fältarbeten som skulle utföras i händelse av mobilisering eller skärpt beredskap. För att förstärka och understödja fästningen fanns rörliga fästningstrupper som kunde sättas in där behov uppstod.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Böle    (2 km)

Löfånger    (3 km)

Brattås    (14 km)

Ånäset    (17 km)


Övriga orter i närheten

Kallviken    (2 km)

Afvan    (3 km)

Avan    (3 km)

Blacke    (4 km)

Blackhamn    (4 km)

Gärde    (4 km)

Kräkånger    (4 km)

Lövsele    (4 km)

Munkviken    (4 km)

Öfvre Selet    (4 km)

Selet    (4 km)

Broänge    (5 km)

Södra Lövsele    (5 km)

Mångbyn    (6 km)

Nolbyn    (6 km)

Västanbyn    (6 km)

Lövsele Hamn    (7 km)

Björkåsen    (8 km)

Bodan    (8 km)

Kräkångersnoret    (8 km)

Lövångernoret    (8 km)

Noret    (8 km)

Gumhamn    (9 km)

Hötjärn    (9 km)

Älgnäs    (10 km)

Bissjön    (10 km)

Hökmark    (10 km)

Hökmarksby    (10 km)

Löfvattnet    (10 km)

Lövvattnet    (10 km)

Broträsk    (11 km)

Fjälbyn    (11 km)

Grimsmark    (11 km)

Gunsmark    (11 km)

Bjurön    (12 km)

Lappvik    (12 km)

Lappviken    (12 km)

Västra Hökmark    (12 km)

Skäran    (13 km)

Uttersjöbäcken    (13 km)

Ytterbyn    (13 km)

Östra Näset    (15 km)

Västra Uttersjön    (15 km)

Bakviken    (16 km)

Estersmark    (16 km)

Grundnabben    (16 km)

Västra Näset    (16 km)

Bjurö    (17 km)

Bjuröklubb    (17 km)

Daglösten    (17 km)

Hersånger    (17 km)

Hertsånger    (17 km)

Nybyn    (17 km)

Brände    (18 km)

Vebomark    (18 km)

Bäckfors    (19 km)

Gumbobäcken    (19 km)

Gumbodabäcken    (19 km)

Gumbodaholmen    (19 km)

Gumboholmen    (19 km)

Kåsböle    (19 km)

Övre Bäck    (19 km)


Kyrkor i närheten

Lövångers kyrka    (3 km)

Flarkens kapell    (17 km)

Nysåfra    (17 km)

Nysätra kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Gammelbyn