SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Plan

Skellefteå  |  Västerbottens län

Plan kan avse:

 • Plan (arkitektur), ritning/skiss över en byggnad eller anläggning, se Teknisk ritning.
 • Plan (biståndsorganisation), en internationell barnrättsorganisation
 • Plan (geometri), en tvådimensionell yta.
  • Normalplan (geometri), ett plan som utgör normalvektor
 • Detaljplan, ett dokument inom fysisk planering i Sverige
 • Flygplan, en luftfarkost som används för transport av människor och varor
 • Planering, en process
 • Planmonopolet, en förutsätt­ning­ för kommunala självstyrelsen i Sverige
 • Situationsplan, en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader
 • Spelplanen (fotboll), en regel inom fotboll
 • Våning, utrymmet mellan två bjälklag i en byggnad
 • Översiktsplan, ett begrepp inom fysisk planering i Sverige
 • PLAN, förkortning för den kinesiska flottan se, People's Liberation Army Navy
 • PLAN (tidskrift), tidskrift för FFS
 • Projekt för Lärande under ANsvar, se PEEL
 • [Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Forsbacka    (7 km)

Långsele    (7 km)

Boliden    (9 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Bastuträsk Norsjö    (15 km)

Medle    (18 km)

Nyland    (19 km)


Övriga orter i närheten

Finnfors    (2 km)

Fallet    (3 km)

Finnforsfallet    (3 km)

Brutorp    (4 km)

Bruträsk    (4 km)

Holmselet    (4 km)

Loberg    (4 km)

Loberget    (4 km)

Åkerlund    (6 km)

Bjurström    (6 km)

Krångfors    (6 km)

Bjurliden    (7 km)

Holmfors    (7 km)

Holmlund    (7 km)

Norra Grundfors    (7 km)

Slut    (9 km)

Bergliden    (10 km)

Björnberget    (10 km)

Norrliden    (10 km)

Nyholm    (10 km)

Västra Valliden    (10 km)

Båtfors    (11 km)

Bjurvattnet    (11 km)

Karsträsk    (11 km)

Stensund    (11 km)

Stöfvernäs    (11 km)

Stövernäs    (11 km)

Strömfors    (11 km)

Svanfors    (11 km)

Valliden    (11 km)

Bjurå    (12 km)

Bjurån    (12 km)

Gråberg    (12 km)

Källheden    (12 km)

Klintforsliden    (12 km)

Stafbäcken    (12 km)

Stavbäck    (12 km)

Bastunäs    (13 km)

Granholm    (13 km)

Nyliden    (13 km)

Orrliden    (13 km)

Sandberg    (13 km)

Sandberget    (13 km)

Åkulla    (14 km)

Åliden    (14 km)

Bränntjälen    (14 km)

Brattfors    (14 km)

Grånäs    (14 km)

Hälbergssvedjan    (14 km)

Hällbergssvedjan    (14 km)

Norra Åkulla    (14 km)

Tarsnäs    (14 km)

Blåbergsliden    (15 km)

Brönstjärn    (15 km)

Grubban    (15 km)

Grundnäs    (15 km)

Klutmarks station    (15 km)

Norra Bergfors    (15 km)

Nya Risliden    (15 km)

Olofsberg    (15 km)

Stora Blåbergsliden    (15 km)

Tväråbyn    (15 km)

Varuträsk    (15 km)

Brännberget    (16 km)

Djupgroven    (16 km)

Norr om Inbyn    (16 km)

Skråmträsk    (16 km)

Kankberg    (17 km)

Kankberget    (17 km)

Kusliden    (17 km)

Östra Stafträsk    (17 km)

Östra Stavträsk    (17 km)

Renfors    (17 km)

Västra Skråmträsk    (17 km)

Gran    (18 km)

Häbbersfors    (18 km)

Hebbersfors    (18 km)

Heden    (18 km)

Högdal    (18 km)

Klutmark    (18 km)

Klutmarksby    (18 km)

Östra Skråmträsk    (18 km)

Bastuträskby    (19 km)

Eriksdal    (19 km)

Hebbersliden    (19 km)

Högdalsås    (19 km)

Mörttjärn    (19 km)

Nybäck    (19 km)

Renström    (19 km)

Sandfors    (19 km)

Storsele    (19 km)

Storselet    (19 km)

Granå    (20 km)

Granström    (20 km)

Melsliden    (20 km)

Norrbäck    (20 km)


Landmärken i närheten

Femvägaskälet    (4 km)

Rismyrliden    (8 km)


Kyrkor i närheten

Bolidens Kyrka    (9 km)


Mer information

Vädret kring Plan