SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Tarsnäs

Skellefteå  |  Västerbottens län

Tars (från grekiskans Tarsus, ταρσός) är en förkortning för Tarsometatarsus vilket är mellanfotsbenet hos fåglar.

Mellanfotsbenet (Tarsometatarsus) är den del av foten som sitter mellan skenbenet och tårna. Detta ben kännetecknas av att det har en ledyta mot skenbenet och tre ledytor mot de främre tårna. Ofta uppfattas tarsen som fågelns underben.

Vissa grupper av fåglar, exempelvis många rovfåglar, har befjädrade tarser medan andra kan ha fjäll. Vid den vanligaste formen av ringmärkning fästs en metallring runt tarsen.

Begreppet tars används även för denna anatomiska del hos insekter.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Boliden    (7 km)

Forsbacka    (13 km)

Långsele    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Kusmarksliden    (12 km)

Liden    (12 km)

Kusmark    (13 km)

Nyland    (13 km)

Ersmark Skellefteå    (17 km)

Tällberg    (17 km)

Tällberget    (17 km)

Ersmark    (18 km)

Medle    (18 km)

Svartå    (20 km)


Övriga orter i närheten

Granholm    (2 km)

Svanfors    (2 km)

Brännberget    (4 km)

Gran    (4 km)

Grånäs    (4 km)

Häbbersfors    (4 km)

Hebbersfors    (4 km)

Norrliden    (4 km)

Hälbergssvedjan    (5 km)

Hällbergssvedjan    (5 km)

Högdal    (5 km)

Högdalsås    (5 km)

Nyholm    (5 km)

Sandfors    (5 km)

Eriksdal    (6 km)

Klintforsliden    (6 km)

Kusliden    (6 km)

Sandberg    (6 km)

Sandberget    (6 km)

Storsele    (6 km)

Storselet    (6 km)

Strömfors    (6 km)

Bastunäs    (7 km)

Granå    (7 km)

Hebbersliden    (7 km)

Olofsberg    (7 km)

Bjurström    (8 km)

Norra Bergfors    (8 km)

Norra Grundfors    (8 km)

Norrbäck    (8 km)

Bjurliden    (9 km)

Hedlunda    (9 km)

Höglund    (9 km)

Nybäck    (9 km)

Åliden    (10 km)

Bastuträsk    (10 km)

Kusmarkskläppen    (10 km)

Norra Bastuträsk    (10 km)

Stöfvernäs    (10 km)

Storkågeträsk    (10 km)

Stövernäs    (10 km)

Varuträsk    (10 km)

Bjurå    (11 km)

Bjurån    (11 km)

Holmfors    (11 km)

Holmlund    (11 km)

Stensund    (11 km)

Brutorp    (12 km)

Bruträsk    (12 km)

Grundnäs    (12 km)

Heden    (12 km)

Nilsliden    (12 km)

Åkulla    (13 km)

Brånet    (13 km)

Finnforsfallet    (13 km)

Kankberg    (13 km)

Kankberget    (13 km)

Lillkågeträsk    (13 km)

Norra Åkulla    (13 km)

Bäckänget    (14 km)

Bjurvattnet    (14 km)

Dalbäck    (14 km)

Holmselet    (14 km)

Löflund    (14 km)

Lövlund    (14 km)

Nyträsk    (14 km)

Plan    (14 km)

Åkerlund    (15 km)

Brännbacka    (15 km)

Krångfors    (15 km)

Kvarnfors    (15 km)

Lidbacken    (15 km)

Loberg    (15 km)

Loberget    (15 km)

Qvarnfors    (15 km)

Fallet    (16 km)

Finnfors    (16 km)

Grubban    (16 km)

Hemmistjärn    (16 km)

Östra Stafträsk    (16 km)

Östra Stavträsk    (16 km)

Båtfors    (17 km)

Fjällboda    (17 km)

Gråberg    (17 km)

Klockträsk    (17 km)

Klockträsket    (17 km)

Slut    (17 km)

Klutmarks station    (18 km)

Lundbacka    (18 km)

Lundbacken    (18 km)

Norlångträsk    (18 km)

Norrlångträsk    (18 km)

Djupfors    (19 km)

Klutmark    (19 km)

Klutmarksby    (19 km)

Nyliden    (19 km)

Renfors    (19 km)

Rörträsk    (19 km)

Stafbäcken    (19 km)

Stafvaträsk    (19 km)

Stavaträsk    (19 km)

Stavbäck    (19 km)

Dalliden    (20 km)

Karsträsk    (20 km)

Stellsvedjan    (20 km)


Landmärken i närheten

Femvägaskälet    (17 km)


Kyrkor i närheten

Bolidens Kyrka    (7 km)

Kågedalens Kyrka    (13 km)


Mer information

Vädret kring Tarsnäs