SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Nedre Girja

Storuman  |  Västerbottens län

Girjas sameby, tidigare Norrkaitums sameby, är en svensk fjällsameby i Gällivare kommun.

Girjas sameby ligger i gränsområdet mellan Kiruna och Gällivare kommuner i tidigare Lule lappmark. Det ligger söder om Laevas sameby och norr om Báste sameby och sträcker sig från vattendelaren mellan Pite älv och Lule älv upp mot Kalixälvens källflöden.

Vid mitten av 1500-talet tillhöde nuvarande Girjas sameby gamla Sirkas lappby, vars vinterviste låg i trakterna av Sirkasluokta i nedre delen av Stora Lulevatten. År 1647 delades Sirkas i den sydvästra, Sirkas lappby, och den nordöstra Kaitum lappby, med en gräns utmed vattendelaren mellan Kaitum-sjöarnas och Stora Lulevattens avrinningssysten.

År 1887 betämdes att lappbyn skulle delas i tre byar: Sörkaitum, Mellanbyn och Norrkaitum. Den senare avgränsades då norrut av Jukkasjärvi socken med Kalix älv som huvudsaklig gräns. Åt söder mot norska gränsen utgjorde Sitasjaure gräns och nedanför därefter bland annat Ängesån. År 1971 tog Norrkaitum namnet Girjas sameby.

Girjas har 26 renskötseldrivande företag och 94 renskötselberättigade medlemmar (2009). Samebyn driver förutom renskötsel den ekonomiska föreningen Girjas Adventure.

Ordförande i Girjas sameby är Ingemar Blind.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Hällnäs    (15 km)


Övriga orter i närheten

Brånaberg    (2 km)

Forsmark    (13 km)

Nordanås    (13 km)

Boksjö    (14 km)

Boksjön    (14 km)

Gardikfors    (14 km)

Gardikforsen    (14 km)

Umnäs    (17 km)

Viktoriakyrkan    (17 km)

Ajaureforsen    (19 km)

Mellansjö    (19 km)

Slussfors    (19 km)


Landmärken i närheten

Gardikfors kraftstation    (14 km)


Kyrkor i närheten

Umnäs Kyrka    (16 km)

Guvertsfjall    (18 km)

Guvertsfjälls Kapell    (18 km)


Mer information

Vädret kring Nedre Girja