SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Swedbank

Vilhelmina  |  Västerbottens län

Swedbank Logotype

Swedbank AB är ett svenskt bankaktiebolag och en koncern med verksamhet i Norden och Baltikum. Banken bildades som Föreningssparbanken 1997, men bytte namn till Swedbank 2006. Swedbank är även ett tidigare namn på Sparbankernas bank, och på detta sätt användes det också av Sparbanken Sverige och Föreningssparbanken, då främst relaterat till dess investmentbank-verksamhet vilken efter namnändringen 2006 kallades Swedbank Markets. Den 31 mars 2010 bytte Swedbank Markets namn till Large Corporates & Institutions. I Sverige samverkar man med ett sextiotal lokala banker, de flesta av dem sparbanker.

De största ägarna av Swedbank är Folksam som har ett aktieinnehav motsvarande 9,69 procent och Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker som utgör Sparbanksintressenter i Swedbank. Den senare äger 7,51 procent av aktierna i bolaget.

[Från wikipedia]


Övriga orter i närheten

Granberg    (2 km)

Lövlid    (4 km)

Lövliden    (4 km)

Karlsbacka    (5 km)

Svannäs    (5 km)

Kullen    (6 km)

Forsnäs    (7 km)

Lövåsen    (7 km)

Aronsjö    (10 km)

Bäsksele    (10 km)

Lomsjökullen    (10 km)

Svanberget    (10 km)

Björkliden    (12 km)

Mellanås    (12 km)

Rembacka    (12 km)

Stabburnäs    (12 km)

Staburnäs    (12 km)

Bränna    (13 km)

Dalasjö    (13 km)

Laxbäcken    (13 km)

Volgsele    (13 km)

Malgovik    (14 km)

Mötingselberget    (14 km)

Stadsås    (14 km)

Statsås    (14 km)

Nedre Malgonäs    (15 km)

Södra Bränna    (15 km)

Surberget    (15 km)

Djupdal    (16 km)

Övre Malgonäs    (17 km)

Latikberg    (18 km)

Mesjö    (18 km)

Skarpmyrberg    (18 km)

Skarpmyrberget    (18 km)

Andersmark    (19 km)

Löfstrand    (19 km)

Lövstrand    (19 km)

Nastansjo    (19 km)

Skansholm    (19 km)


Mer information

Vädret kring Swedbank