SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Avanäs

Vindeln  |  Västerbottens län

Avans läge i Norrbottens län

Avan är en tätort i Luleå kommun.

Avan ligger vid den södra sidan av Luleälven mitt emellan Boden och Luleå. Från Avan finns sedan gammalt färjeförbindelse över Luleälven till Norra Sunderbyn. Färjtrafiken trafikeras av linfärjan Theresia. Avanleden är 600 meter bred och det tar ungefär 6 minuter att ta sig över älven. Theresia tar femton bilar och det går täta turer från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Avanleden ligger i Luleå kommun nära riksväg 97 mellan Luleå och Boden. Sevärdheter i området är bland andra en gammal bykärna, ett öppet odlingslandskap med bevarade lador samt ett rikt djurliv.

I Avan finns ett unikt odlingslandskap med odlingar av vall, spannmål, potatis, ryps, raps och andra grödor. Landskapet pryds av ”ladriket”, välbevarade lador som minner om svunna bärgningsmetoder. Betande kor, hästar, får och ett och annan fjäderfä låter sig födas av ängarnas grönska. Genom odlingslandskapet rinner Åkerbäcken, med ett nordligt utflöde från Alviksträsk, gränsar i sitt flöde kommungränsen mot Unbyn, innan den vänder österut mot älven. I och runt odlingslandskapet finns ett rikt djurliv, bäver och sjöfågel i vattendragen, storspov, tofsvipa och tranor ute på fälten, hare, räv, rådjur, björn och älg i skogarna runt ängarna.

Avans byautvecklingsgrupp startade sitt arbete 1994. I gruppen ingår företrädare för intresseföreningen, byamännen, sportklubben, hembygdsföreningen och pensionärerna. Målsättningen är att Avan skall utvecklas till en attraktiv och väl fungerande livsmiljö i Luleås närhet med levande landsbygd och kulturhistorisk prägel.

Varje år sedan 1999 tillbaka anordnas andra lördagen i augusti Höslaget.

Avan är en stor "hockeyby" där flera ishockeyspelare har fostrats, bland andra Karl Fabricius. Avans Sportklubb bildades 1928 med trettio medlemmar. Idag är medlemsantalet över 600. Klubben har en omfattande ungdomsverksamhet. Avans SK har bl a basket i sin verksamhet, där det finns både pojk- och flicklag. Basketen är nu större än ishockey.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Vindeln    (16 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Hällnäs    (6 km)

Granö    (12 km)


Övriga orter i närheten

Bergnäs    (4 km)

Brattåker    (4 km)

Hjuken    (4 km)

Edlunda    (5 km)

Bodarna    (6 km)

Sirapsbacken    (6 km)

Gladaberg    (7 km)

Lund    (7 km)

Kussjö    (8 km)

Lillsandsjö    (8 km)

Pompej    (8 km)

Kulfors    (9 km)

Kullfors    (9 km)

Strycksele    (9 km)

Svartberget    (9 km)

Malkälen    (11 km)

Medsele    (11 km)

Granåker    (12 km)

Granon    (12 km)

Maltjälen    (12 km)

Norrfors    (12 km)

Storsandsjön    (12 km)

Kulbäcksliden    (13 km)

Stryckfors    (13 km)

Tegsnäs    (13 km)

Tegsnäset    (13 km)

Västanå    (13 km)

Abborrtjärn    (14 km)

Innerträsk    (14 km)

Ottonträsk    (14 km)

Strandal    (14 km)

Nybränna    (15 km)

Nybrännan    (15 km)

Renfors    (15 km)

Strandåker    (15 km)

Blåliden    (16 km)

Norrliden    (16 km)

Västomån    (16 km)

Bastusele    (17 km)

Bastuselet    (17 km)

Djupsund    (17 km)

Flakabäck    (17 km)

Hjuksnoret    (17 km)

Juksnoret    (17 km)

Krokträsk    (17 km)

Näsland    (17 km)

Östra Kryckeltjärn    (17 km)

Slipstensjön    (17 km)

Stenträsk    (17 km)

Videlund    (17 km)

Degerön    (18 km)

Fjädernäs    (18 km)

Kvarnberget    (18 km)

Rosinedal    (18 km)

Vidstrandsnäs    (18 km)

Djupvik    (19 km)

Ekorrsele    (19 km)

Granölund    (19 km)

Hägglund    (19 km)

Kryckeltjärn    (19 km)

Skålboda    (19 km)

Svanastorliden    (19 km)

Vänfors    (19 km)

Mårdsbränna    (20 km)

Mårtsbrännan    (20 km)


Landmärken i närheten

Vindelns folkhögskola    (16 km)


Kyrkor i närheten

Granö Kyrka    (13 km)

Sankt Mikaels kapell    (16 km)

Vindelns kyrka    (16 km)


Mer information

Vädret kring Avanäs