SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Bjursele

Vindeln  |  Västerbottens län

Bjursele är en by, i Norsjö kommun i Västerbottens län. Byn ligger bredvid sjön Bjurselet, 13 km öster om Norsjö samhälle. I Bjursele bor ett 60-tal personer. Byns äldsta bevarade hus är från 1782.

Soldaten Lars Larsson Knipa (1743-1804) från rotet 83 Knipa i Ersmark, Skellefteå landsförsamling och född i Kusmark, Kågedalen, begärde den 13 september 1777 hos landshövdingen att få inrätta ett nybygge i Bjursele. Den 20 september bestämdes att det skulle hållas en syn på området. Lars Larsson gjorde anspråk på ängar som man i Pjäsörn tidigare gjort anspråk på. Det gällde ängar på ömse sidor om Bjurmyrbäcken, på ömse sidor om Bjurselet samt fräkenskörden i Björnträsket och Näverkåtaträsket. Ängarna gav tillsammans 16 skrindor hö. Pjäsörn gick inte emot Lars Larsson Knipas utsyning, även om inte någon syn ännu hade hållits.

Därmed var Bjursele grundat och Knipas träbyggnad där en sida utgjordes av en bergvägg var den första bosättningen på platsen. Idag står en samlingslokal med tillhörande bakstuga i byn - Kniiplogen, döpt efter byns grundare (om än med mer dialektalt färgad stavning), som används flitigt av invånarna.

Lars Larsson Knipa hade tre barn: Catharina Larsdotter, (1778-1778), Jakob Larsson (1779-1862) samt Lars Larsson-Bjursell (1782-1859). Sistnämnde var den förste att använda ortsnamnet som efternamn. Denne Larsson-Bjursell fick i sin tur fyra barn, varav en gavs samma namn som fadern: Lars Larsson Bjursell (1810-1899). Larsson Bjursell gifte sig 1832 med Chatarina Olofsdotter (1801-1855) och en av deras söner gavs också han namnet Lars. Denne den siste i raden med efternamnet Larsson-Bjursell (1843-1887), gifte sig 1865 med Maria Magdalena Persdotter (1840-1915). Tillsammans fick dessa åtta barn, vilka blev de första att använda efternamnet Bjursell utan tillägg av Larsson: Lars Rikard Bjursell (1866-1938); Hilda Catharina Bjursell (1868-1943); Per August Bjursell (1871-1873); Hilma Maria Bjursell (1872-1949); Per August Bjursell (1875-?); Hanna Kristina Bjursell (1877-1881); Olof Edvard Bjursell (1879-1970) samt Hedda Karolina Bjursell (1881-1960).

Här framodlades Bjurseleklövern runt förra sekelskiftet.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Åmsele    (5 km)


Övriga orter i närheten

Abborrträsk    (4 km)

Ekorrsele    (7 km)

Krokträsk    (7 km)

Stenträsk    (9 km)

Djupsund    (10 km)

Djupvik    (10 km)

Ekorrträsk    (10 km)

Nybränna    (10 km)

Nybrännan    (10 km)

Ekorrsjö    (11 km)

Maltträsk    (12 km)

Stryckfors    (12 km)

Holmträsk    (13 km)

Arvträsk    (15 km)

Lillsele    (15 km)

Strycksele    (15 km)

Svanastorliden    (15 km)

Pompej    (16 km)

Skålboda    (16 km)

Mårdsele    (17 km)

Brännforssund    (18 km)

Gladaberg    (18 km)

Granölund    (18 km)

Säfsjön    (18 km)

Sävsjön    (18 km)

Sirapsbacken    (18 km)

Slipstensjön    (18 km)

Tuggenforsen    (18 km)

Tuggensele    (18 km)

Blåliden    (19 km)

Edlunda    (19 km)

Innerträsk    (19 km)

Brännforsliden    (20 km)

Busjön    (20 km)


Landmärken i närheten

Tuggen    (18 km)


Kyrkor i närheten

Åmsele Kyrka    (5 km)


Mer information

Vädret kring Bjursele