SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Backen

Ånge  |  Västernorrlands län

Bäcken, (latin: pelvis) är, i människans skelett, den kraftiga och skålformade benring som bär ryggradens (columna vertebralis) rörliga ryggkotor (vertebrae) och vilar mot lårbenen (os femoris). Bäckenet består hos en fullvuxen människa av fyra ben: Höger och vänster höftben (os coxae) som utgör bäckenets ventrala (främre) och laterala ("åt sidorna") delar och korsbenet (os sacrum) och svansbenet (os coccygis) som utgör bäckenets dorsala (bakre) del.

Bäckenet uppdelas av ett vinklat plan som skär genom bäckenets förstärkta "midja", linea terminalis, i en övre och en undre del:

  • Stora bäckenet ("falska bäckenet", pelvis major) som utgör de övre och främre delarna ovanför linea terminalis.
  • Lilla bäckenet ("äkta bäckenet", pelvis minor), delarna under och bakom linea terminalis som består av bäckenhålan (cavitas eller cavum pelvis) vars övre öppning kallas bäckeningången eller övre bäckenöppningen (apertura pelvis superior) och nedre kallas bäckenutgången eller nedre bäckenöppningen (apertura pelvis inferior).

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Medelpad    (11 km)


Mindre orter i närheten

Fränsta    (4 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Torpshammar    (6 km)

Ljungaverk    (10 km)


Övriga orter i närheten

Gissjö    (1 km)

Tirsta    (1 km)

Ålsta    (2 km)

Östra Vallsta    (2 km)

Skärfve    (2 km)

Skärve    (2 km)

Skärved    (2 km)

Västervallsta    (2 km)

Västra Vallsta    (2 km)

Vissland    (2 km)

Finnsta    (3 km)

Finsta    (3 km)

Hampsänke    (3 km)

Viken och Finnsta    (3 km)

Komsta    (4 km)

Råmbäck    (4 km)

Rogsta    (4 km)

Rombäck    (4 km)

Västra Komsta    (4 km)

Gullgård    (5 km)

Öfvergård    (5 km)

Ovvergård    (5 km)

Gim    (7 km)

Hångsta    (8 km)

Kälen    (8 km)

Södra Hångsta    (8 km)

Sörhångsta    (8 km)

Tjälen    (8 km)

Åse    (9 km)

Ostra Hångsta    (9 km)

Slättberget    (9 km)

Västerhångsta    (9 km)

Västrä Hångsta    (9 km)

Boda    (10 km)

Bodagård    (10 km)

Johannisberg    (10 km)

Storboda    (10 km)

Björnede    (11 km)

Gäle    (11 km)

Munkbyn norra och Munkbysjön    (11 km)

Flata    (12 km)

Hjältan    (12 km)

Munkby    (12 km)

Munkbyn    (12 km)

Nordanede    (12 km)

Norra Nordanede    (12 km)

Norrnordanede    (12 km)

Ö    (12 km)

Viskan    (12 km)

Leringsforsen    (13 km)

Lillmörtsjö    (13 km)

Lillmörtsjön    (13 km)

Östby    (13 km)

Sillre    (13 km)

Edebosjön    (14 km)

Gösund    (14 km)

Gösunda    (14 km)

Mellanleringen    (14 km)

Västanå    (14 km)

Vestanå    (14 km)

Knösen    (15 km)

Marktjärn    (15 km)

Erickslund    (16 km)

Erikslund    (16 km)

Knutnäset    (16 km)

Leringstjärn    (16 km)

Lillberg    (16 km)

Magdbyn    (16 km)

Nederede    (16 km)

Södra Leringen    (16 km)

Brattås    (17 km)

Ede    (17 km)

Gubbyn    (18 km)

Hjältanstorp    (18 km)

Leringen    (18 km)

Oxsjön    (18 km)

Rönningsvik    (18 km)

Byn    (19 km)

Källsta    (19 km)

Tälje    (19 km)

Telge    (19 km)

Norra Leringen    (20 km)

Norrleringen    (20 km)


Landmärken i närheten

Ålsta folkhögskola    (2 km)

Anstalten Viskan    (6 km)

Hångstafallen    (9 km)

Lista över byggnadsminnen i Västernorrlands län    (12 km)

Sveriges geografiska mittpunkt    (14 km)


Kyrkor i närheten

Torp    (3 km)

Torps kyrka    (3 km)

Torpshammars kyrka    (7 km)

Ljungakyrkan    (9 km)

Borgsjö kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Backen