SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Ensillre

Ånge  |  Västernorrlands län

Ensillre kalkbarrskogs position i Västernorrlands län

Ensillre kalkbarrskog är ett naturreservat i omedelbar anslutning till där Riksväg 83 ansluter till E14 i Ånge kommun. Reservatet omfattar 11,5 hektar och bildades 1998 för att skydda de sällsynta skogsväxterna som finns på platsen. Ensillre kalkbarrskog är utnämnt till Natura 2000-område.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Fränsta    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ljungaverk    (12 km)

Alby Ånge    (17 km)

Alby    (18 km)

Ostavall    (20 km)


Övriga orter i närheten

Borgsjöbyn    (2 km)

Borgsjöede    (2 km)

Ede    (2 km)

Hallsta    (2 km)

Näset    (2 km)

Parteboda    (2 km)

Byn    (3 km)

Hermanboda    (3 km)

Boltjärn    (4 km)

Gubbyn    (4 km)

Tälje    (4 km)

Telge    (4 km)

Granboda    (5 km)

Magdbyn    (5 km)

Erickslund    (6 km)

Erikslund    (6 km)

Lillberg    (6 km)

Änge Krokoms    (8 km)

Lombäcken    (8 km)

Västanå    (8 km)

Vestanå    (8 km)

Östby    (9 km)

Sillre    (9 km)

Ö    (10 km)

Julåsen    (11 km)

Nedergårdarna    (11 km)

Johannisberg    (12 km)

Ofvansjö    (12 km)

Ovansjö    (12 km)

Åse    (13 km)

Ostra Hångsta    (13 km)

Västerhångsta    (13 km)

Västrä Hångsta    (13 km)

Hångsta    (15 km)

Södra Hångsta    (15 km)

Sörhångsta    (15 km)

Råsjö    (16 km)

Öfvergård    (17 km)

Ovvergård    (17 km)

Gullgård    (18 km)

Komsta    (18 km)

Lillmörtsjö    (18 km)

Lillmörtsjön    (18 km)

Rogsta    (18 km)

Västra Komsta    (18 km)

Viken och Finnsta    (20 km)


Landmärken i närheten

Kastberghallen    (7 km)

Lista över byggnadsminnen i Västernorrlands län    (10 km)

Hångstafallen    (13 km)


Kyrkor i närheten

Borgsjö kyrka    (6 km)

Ånge kyrka    (8 km)

Ljungakyrkan    (13 km)

Alby Kyrka    (16 km)

Torp    (20 km)

Torps kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Ensillre