SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Fränsta

Ånge  |  Västernorrlands län

Vy mot Fränsta med Torps kyrka i blickfånget.

Fränsta är tätort i Ånge kommun, Medelpad och kyrkbyn i Torps socken. Orten ligger vid Torpsjön i Ljungans dalgång. Både E14 och järnvägen mellan Sundsvall och Östersund med bland annat Mittnabotåget passerar samhället. Samhället hyser Ålsta folkhögskola vars elever årligen arrangerar Fränstaglacialen, där allmänheten kan beskåda konstelevernas isskulpturer.

I närheten av orten ligger Sveriges geografiska mittpunkt, Flataklocken. En sevärdhet i Fränsta är Vikbron, en av Sveriges längsta träbroar. På södra sidan av bron kommer man ut på Viknäset med ett gravfält från järnåldern.

Getberget ligger strax väster om Fränsta, precis utanför Ljungaverk. Här finner man slalombacke och lift, kaffeservering och en utsiktsplats. Det finns planer på utbyggnad med inomhusslalombacke. Getberget är också botaniskt intressant med sydväxtberg-flora bl.a.

Fränstafestivalen är ett stort årligt evenemang i mitten på juli som drar runt 900 personer och växer stadigt.

I Fränsta ligger Riksarkivets Mediakonverteringscentrum (MKC), en anläggning för digitalisering av arkiv- och biblioteksmaterial som digitaliserar 100.000 bilder per dygn och därmed är den största i sitt slag i Europa.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Medelpad    (12 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Ljungaverk    (7 km)

Torpshammar    (10 km)


Övriga orter i närheten

Komsta    (1 km)

Rogsta    (nära)

Västra Komsta    (1 km)

Gullgård    (2 km)

Viken och Finnsta    (2 km)

Vissland    (2 km)

Ålsta    (3 km)

Finnsta    (3 km)

Finsta    (3 km)

Öfvergård    (3 km)

Ovvergård    (3 km)

Skärfve    (3 km)

Skärve    (3 km)

Skärved    (3 km)

Backen    (4 km)

Gissjö    (4 km)

Tirsta    (4 km)

Västervallsta    (4 km)

Västra Vallsta    (4 km)

Åse    (5 km)

Hampsänke    (5 km)

Hångsta    (5 km)

Östra Vallsta    (5 km)

Södra Hångsta    (5 km)

Sörhångsta    (5 km)

Västerhångsta    (5 km)

Västrä Hångsta    (5 km)

Ostra Hångsta    (6 km)

Johannisberg    (7 km)

Ö    (8 km)

Råmbäck    (8 km)

Rombäck    (8 km)

Kälen    (9 km)

Östby    (9 km)

Tjälen    (9 km)

Gim    (10 km)

Sillre    (10 km)

Slättberget    (10 km)

Lillmörtsjö    (11 km)

Lillmörtsjön    (11 km)

Västanå    (11 km)

Vestanå    (11 km)

Lillberg    (12 km)

Björnede    (13 km)

Boda    (13 km)

Bodagård    (13 km)

Erickslund    (13 km)

Erikslund    (13 km)

Gäle    (13 km)

Magdbyn    (13 km)

Storboda    (13 km)

Flata    (14 km)

Gubbyn    (14 km)

Munkby    (14 km)

Munkbyn    (14 km)

Munkbyn norra och Munkbysjön    (14 km)

Hjältan    (15 km)

Marktjärn    (15 km)

Nordanede    (15 km)

Byn    (16 km)

Leringsforsen    (16 km)

Norra Nordanede    (16 km)

Norrnordanede    (16 km)

Tälje    (16 km)

Telge    (16 km)

Viskan    (16 km)

Borgsjöbyn    (17 km)

Borgsjöede    (17 km)

Ede    (17 km)

Gösund    (17 km)

Gösunda    (17 km)

Hermanboda    (17 km)

Mellanleringen    (17 km)

Näset    (17 km)

Oxsjön    (17 km)

Edebosjön    (18 km)

Ensillre    (18 km)

Erisillre    (18 km)

Knösen    (18 km)

Knutnäset    (18 km)

Leringstjärn    (18 km)

Nedergårdarna    (18 km)

Önsta    (18 km)

Södra Leringen    (18 km)

Julåsen    (19 km)

Nederede    (19 km)

Parteboda    (19 km)

Brattås    (20 km)

Leringen    (20 km)


Landmärken i närheten

Ålsta folkhögskola    (2 km)

Hångstafallen    (6 km)

Lista över byggnadsminnen i Västernorrlands län    (8 km)

Anstalten Viskan    (9 km)

Sveriges geografiska mittpunkt    (15 km)


Kyrkor i närheten

Torp    (2 km)

Torps kyrka    (2 km)

Ljungakyrkan    (6 km)

Torpshammars kyrka    (11 km)

Borgsjö kyrka    (13 km)


Mer information

Vädret kring Fränsta