SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gäle

Ånge  |  Västernorrlands län

Gäle naturskogs naturreservat

Gäle naturskogs naturreservat inrättades 2005 och är ett urskogsområde som ligger cirka en mil utanför Grönviken i Östersunds kommun. Syftet med reservatet är att bevara de naturvärden som ingår i naturtypen Västlig taiga som t.ex. hackspettar, hönsfåglar, kryptogamer och vedlevande insekter.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Medelpad    (19 km)


Mindre orter i närheten

Fränsta    (13 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Torpshammar    (6 km)

Fanbyn Sundsvalls    (11 km)

Fanbyn    (12 km)

Stode    (13 km)

Ljungaverk    (19 km)


Övriga orter i närheten

Björnede    (nära)

Bodagård    (2 km)

Flata    (2 km)

Munkby    (2 km)

Munkbyn    (2 km)

Munkbyn norra och Munkbysjön    (2 km)

Hjältan    (3 km)

Boda    (4 km)

Gim    (4 km)

Gösund    (4 km)

Gösunda    (4 km)

Storboda    (4 km)

Viskan    (4 km)

Knösen    (5 km)

Brattås    (6 km)

Nederede    (6 km)

Ede    (7 km)

Edebosjön    (7 km)

Kälen    (7 km)

Tjälen    (7 km)

Hampsänke    (8 km)

Råmbäck    (8 km)

Rombäck    (8 km)

Rönningsvik    (8 km)

Hjältanstorp    (9 km)

Källsta    (9 km)

Östra Vallsta    (9 km)

Slättberget    (9 km)

Gissjö    (10 km)

Tirsta    (10 km)

Västervallsta    (10 km)

Västra Vallsta    (10 km)

Backen    (11 km)

Edsta    (11 km)

Finnsta    (11 km)

Finsta    (11 km)

Gräfte    (11 km)

Gravte    (11 km)

Norromängena    (11 km)

Fannby    (12 km)

Fannbyn    (12 km)

Kärfsta    (12 km)

Kärvsta    (12 km)

Karvstu    (12 km)

Viken och Finnsta    (12 km)

Vissland    (12 km)

Ålsta    (13 km)

Gullgård    (13 km)

Nordanede    (13 km)

Norra Nordanede    (13 km)

Norrnordanede    (13 km)

Rogsta    (13 km)

Saxen    (13 km)

Skärfve    (13 km)

Skärve    (13 km)

Skärved    (13 km)

Fanbybodarna    (14 km)

Gransjön    (14 km)

Komsta    (14 km)

Öfvergård    (14 km)

Ovvergård    (14 km)

Usland    (14 km)

Västra Komsta    (14 km)

Leringsforsen    (15 km)

Hångsta    (16 km)

Österlo och Västerlo    (16 km)

Södra Hångsta    (16 km)

Sörhångsta    (16 km)

Västerlo    (16 km)

Västra Lo    (16 km)

Lillmörtsjö    (17 km)

Lillmörtsjön    (17 km)

Mellanleringen    (17 km)

Oxsjön    (17 km)

Västerhångsta    (18 km)

Västrä Hångsta    (18 km)

Åse    (19 km)

Johannisberg    (19 km)

Knutnäset    (19 km)

Loböle    (19 km)

Ostra Hångsta    (19 km)

Ulfsjön    (19 km)

Hullsjön    (20 km)


Landmärken i närheten

Anstalten Viskan    (5 km)

Sveriges geografiska mittpunkt    (6 km)

Ålsta folkhögskola    (12 km)

Hångstafallen    (18 km)


Kyrkor i närheten

Torpshammars kyrka    (4 km)

Stöde gravkapell    (11 km)

Stöde kyrka    (11 km)

Torp    (12 km)

Torps kyrka    (12 km)

Ljungakyrkan    (18 km)


Mer information

Vädret kring Gäle