SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gissjö

Ånge  |  Västernorrlands län

Gissjön på kartan över Västernorrland

Gissjön är en sjö i Ånge kommun i Medelpad som ingår i Ljungans huvudavrinningsområde. Gissjön ligger i Torps socken invid de tidigare byarna Gissjö (som ligger 6 kilometers färdväg norr om tätorten Fränsta) och Skärve. Sjön har en area på 3,15 kvadratkilometer och ligger 96 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Getterån.

Tillflöden kommer från Glappsjön, samt via Getterån (vars nordvästra del också är känd som Töringsån) från sjöarna Västerskinnsjön och Torringen, liksom ett antal mindre tjärnar.

Kommunen tillhandahåller friluftsbad och grillplats nära sjöns utlopp. Cykelloppet Gissjötrampet arrangeras årligen i juni kring sjön av IOGT-föreningen Fränsta Kämpe, och ingår tillsammans med cykelloppet Borgsjön runt och skidloppet JAIK-klassikern i Västraklassikern. I mars arrangeras årligen angeltävlingen Torpstreangeln på socknens tre sjöar Gissjön, Lerbäckstjärn och Munkbysjön.

I Gissjöns fiskvårdsområde, där fisket är fritt, finns gädda, abborre, lake och mört. Gissjö fiskodling bedriver odling av ädelfisk, varför öring kan förekomma även i det fria fiskevattnet. Kräftor inplanteras ibland, men får endast fångas av markägare.

Sjöns inlopp via Getterån är reglerat. Längs med Getterån finns fyra mindre elkraftverk, varav Gissjöns kraftverk ligger nedströms öster om Gissjön, och övriga tre uppströms väster om sjön. Gissjön och Getterån har utgjort flottningsleder mellan mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Om detta vittnar den kulturminnesmärkta timmerrännan i Getterån i Torpshammar, vilken under flottningsepoken ledde timmer förbi den branta forsen.

Den stensättning eller ås som har bildats på sjöbottnen har gett upphov till en folkloristisk sägen i olika tappningar om pysslingar som började bygga en stenbro över Gissjön, men blev avbrutna av prästens läsande, varpå den välvda bron ska ha ramlat ned.

År 1890 hade byn Gissjö 210 invånare. Byn hade under tidigt 1900-tal egen skola, butik och ett pingstkapell, som tidigare varit nykterhetsloge. Till byn hörde fäbodarna Gissjöbodarna, som var i drift fram till 1950-talet. En prästgård har legat i byn Skärve invid Gissjön.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Medelpad    (11 km)


Mindre orter i närheten

Fränsta    (4 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Torpshammar    (5 km)

Ljungaverk    (11 km)


Övriga orter i närheten

Backen    (1 km)

Tirsta    (nära)

Hampsänke    (2 km)

Östra Vallsta    (2 km)

Västervallsta    (2 km)

Västra Vallsta    (2 km)

Ålsta    (3 km)

Finnsta    (3 km)

Finsta    (3 km)

Skärfve    (3 km)

Skärve    (3 km)

Skärved    (3 km)

Vissland    (3 km)

Råmbäck    (4 km)

Rogsta    (4 km)

Rombäck    (4 km)

Viken och Finnsta    (4 km)

Gullgård    (5 km)

Komsta    (5 km)

Västra Komsta    (5 km)

Öfvergård    (6 km)

Ovvergård    (6 km)

Gim    (7 km)

Kälen    (7 km)

Tjälen    (7 km)

Boda    (9 km)

Hångsta    (9 km)

Slättberget    (9 km)

Södra Hångsta    (9 km)

Sörhångsta    (9 km)

Storboda    (9 km)

Västerhångsta    (9 km)

Västrä Hångsta    (9 km)

Åse    (10 km)

Björnede    (10 km)

Bodagård    (10 km)

Gäle    (10 km)

Ostra Hångsta    (10 km)

Hjältan    (11 km)

Johannisberg    (11 km)

Munkbyn norra och Munkbysjön    (11 km)

Nordanede    (11 km)

Flata    (12 km)

Leringsforsen    (12 km)

Munkby    (12 km)

Munkbyn    (12 km)

Norra Nordanede    (12 km)

Norrnordanede    (12 km)

Viskan    (12 km)

Edebosjön    (13 km)

Gösund    (13 km)

Gösunda    (13 km)

Mellanleringen    (13 km)

Ö    (13 km)

Östby    (13 km)

Knösen    (14 km)

Lillmörtsjö    (14 km)

Lillmörtsjön    (14 km)

Sillre    (14 km)

Knutnäset    (15 km)

Marktjärn    (15 km)

Nederede    (15 km)

Västanå    (15 km)

Vestanå    (15 km)

Brattås    (16 km)

Leringstjärn    (16 km)

Lillberg    (16 km)

Södra Leringen    (16 km)

Ede    (17 km)

Erickslund    (17 km)

Erikslund    (17 km)

Leringen    (17 km)

Magdbyn    (17 km)

Gubbyn    (18 km)

Hjältanstorp    (18 km)

Källsta    (18 km)

Oxsjön    (18 km)

Rönningsvik    (18 km)

Norra Leringen    (19 km)

Norrleringen    (19 km)

Norromängena    (19 km)

Tälje    (20 km)

Telge    (20 km)


Landmärken i närheten

Ålsta folkhögskola    (2 km)

Anstalten Viskan    (6 km)

Hångstafallen    (10 km)

Lista över byggnadsminnen i Västernorrlands län    (13 km)

Sveriges geografiska mittpunkt    (13 km)


Kyrkor i närheten

Torp    (3 km)

Torps kyrka    (3 km)

Torpshammars kyrka    (7 km)

Ljungakyrkan    (10 km)

Borgsjö kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Gissjö