SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Knösen

Ånge  |  Västernorrlands län

Knös är en i svenska kyrko- och lärdomshistorien berömd släkt. Den härstammar från en bonde vid namn Olof Andersson, som föddes omkring 1605 och som dog omkring 1662. Olof Andersson var bonde på hemmanet Knorren eller Knörren i Hangelösa socken i Västergötland.

Olof Anderssons son Börge (1632–1711), som var hejderidare eller jägmästare över hela Älvsborgs län, tog sig namnet Knös. Skälet till namnvalet kan vara att statens skogsförvaltning var militärt organiserad och detta gjorde att Börge behövde ett soldatnamn och ett namn som gav status och pondus i yrkesrollen; knös kan härledas ur fornsvenskans knusa, som betyder ’krossa’, ’slå sönder’ eller ’framstående man’. Börge Knös var gift med Gunnur Lechander (1648–1711) och de fick fyra barn: Christina (gift Bergendahl), Olof, Petter och Brita (gift Högberg och Liljedahl).

De nu levande personer i Sverige som bär namnet Knös är ättlingar till Börges son Olof.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Fränsta    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Fanbyn Sundsvalls    (6 km)

Fanbyn    (7 km)

Stode    (9 km)

Torpshammar    (10 km)

Nedansjö    (19 km)

Norra Nedansjö    (19 km)

Södra Nedansjö    (19 km)


Övriga orter i närheten

Brattås    (2 km)

Gösund    (2 km)

Gösunda    (2 km)

Ede    (3 km)

Nederede    (3 km)

Flata    (4 km)

Hjältan    (4 km)

Källsta    (4 km)

Munkby    (4 km)

Munkbyn    (4 km)

Rönningsvik    (4 km)

Viskan    (4 km)

Björnede    (5 km)

Bodagård    (5 km)

Gäle    (5 km)

Munkbyn norra och Munkbysjön    (5 km)

Boda    (6 km)

Edebosjön    (6 km)

Storboda    (6 km)

Edsta    (7 km)

Fannby    (7 km)

Fannbyn    (7 km)

Gräfte    (7 km)

Gravte    (7 km)

Norromängena    (7 km)

Gim    (8 km)

Kärfsta    (8 km)

Kärvsta    (8 km)

Karvstu    (8 km)

Hjältanstorp    (9 km)

Fanbybodarna    (10 km)

Usland    (10 km)

Gransjön    (11 km)

Kälen    (11 km)

Österlo och Västerlo    (11 km)

Tjälen    (11 km)

Råmbäck    (12 km)

Rombäck    (12 km)

Saxen    (12 km)

Västerlo    (12 km)

Västra Lo    (12 km)

Hampsänke    (13 km)

Östra Vallsta    (13 km)

Slättberget    (13 km)

Gissjö    (14 km)

Loböle    (14 km)

Tirsta    (14 km)

Västervallsta    (14 km)

Västra Vallsta    (14 km)

Backen    (15 km)

Nordanede    (15 km)

Norra Nordanede    (15 km)

Norrnordanede    (15 km)

Finnsta    (16 km)

Finsta    (16 km)

Östra Lo    (16 km)

Tjärnsjö    (16 km)

Tjärnsjön    (16 km)

Viken och Finnsta    (16 km)

Ålsta    (17 km)

Leringsforsen    (17 km)

Skärfve    (17 km)

Skärve    (17 km)

Skärved    (17 km)

Ulfsjön    (17 km)

Vigge    (17 km)

Vissland    (17 km)

Gullgård    (18 km)

Hullsjön    (18 km)

Lillström    (18 km)

Rogsta    (18 km)

Komsta    (19 km)

Lilla Hullsjön    (19 km)

Mellanleringen    (19 km)

Öfvergård    (19 km)

Ovvergård    (19 km)

Västra Komsta    (19 km)

Oxsjön    (20 km)


Landmärken i närheten

Sveriges geografiska mittpunkt    (7 km)

Anstalten Viskan    (9 km)

Ålsta folkhögskola    (16 km)


Kyrkor i närheten

Stöde gravkapell    (7 km)

Stöde kyrka    (7 km)

Torpshammars kyrka    (8 km)

Torp    (17 km)

Torps kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Knösen